1. Malé Hoštice
 2. MŠ a ZŠ
 3. Základní škola
 4. Základní škola Malé Hoštice

Základní škola Malé Hoštice

Historie Základní školy v Malých Hošticích 

Škola v Malých Hošticích má dlouhodoboutradici a prošla různými politickými, ekonomickými i stavebními změnami. Přes všechny těžkosti a překážky, které přináším každá doba vždy plnila svá poslání: dávala a dává dětem základy pro život.

Naši předkové si velice vážili vzdělanosti, a proto i v malých obcích stavěli školy. Škola základní, dříve národní či obecná, měla a má pro každého člověka nezastupitelnou úlohu - provází a usměrňuje ho v prvních krocích za vzděláním. 

Patrně od roku 1736 existovala v obci Malé Hoštice škola a to v panenské obci, která původně patřila řádu klarisek. První zmínka o škole je tedy stará 273 let. Podle dochovaných zpráv byla před 173 lety zřízena Obecná škola v Malých Hošticích. Školní budova byla vystavěna na Školní ulici v roce 1862 a přestavěna v roce 1910. Před třiceti třemi lety byla v akci „Z“ postavena nová školní budova. Architektem byl ing. Tomášek a vedoucím stavby F. Harazim. Celá budova byla dokončena fasádou až v roce 1981. V posledních letech došlo k mnoha vylepšením a k celkové modernizaci školní budovy.

Základní škola Malé Hoštice
Základní škola Malé Hoštice

Tvář dnešní školy

V nové školní budově se vystřídala celá řádka vědě chtivých dětí. Za posledních třicet tři let poskytla škola vzdělání více než 700 žákům, kteří nastoupili do zdejší první třídy. Od 1. 8. 2004 došlo ke sloučení ZŠ a MŠ v Malých Hošticích a vytvořila se tak jedna příspěvková organizace.

Od 1. 9. 2007 jsou žáci první třídy vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu základní školy s názvem ,,Tvořivá škola“. Program je založen na principech činnostního učení. Činnostní učení vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti. Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti. Všichni pedagogové se snaží o prosazování školy rodinného typu a každoročně se těší na své žáky, ale hlavně na nové prvňáčky.

Ve školním roce 2008/2009 pracuje ve škole šest učitelek, jedna vychovatelka a tři správní zaměstnanci.

Významné a tradiční akce školy: 

 • zářijové pasování nových prvňáčků
 • podzimní Rej strašidel
 • vánoční vystoupení i vítání jara na Obecním úřadě
 • setkání a zpívání s našimi seniory
 • čarodějnice – soutěživé dopoledne pro žáky
 • karneval pro děti pořádaný každoročně Radou rodičů školy
 • dopravní soutěž - Bezpečná cesta
 • spolupráce s městskou policií (p.Špičákem) a pro děti tak oblíbeným pejskem AJAXEM
 • celoškolní výjezdy do přírody
 • školní časopis Malohoštická sova vypráví
 • celoroční soutěže výtvarné, pěvecké, sportovní, literární
 • vánoční a velikonoční tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi
 • divadelní představení v loutkovém divadle Ostrava
 • lyžařský výcvik žáků 4.třídy
 • tvořivé dílny pro rodiče a děti pořádané školní družinou
 • zimní bruslení na stadionu v Opavě

Kontakty na školu:

ZŠ a MŠ Opava – Malé Hoštice
Dvořákova 37, ředitelství školy
74705 Opava


vedení školy:
Mgr. Dagmar Mlčochová
553 767 151, 739 479 886
zs.malehostice@seznam.cz

zástupce ředitelky v době nepřítomnosti
Mgr. Hana Radová

vychovatelka ŠD
Jana Nedvídková

Mateřská škola:
Opavská 24, odloučené pracoviště
vedoucí učitelka MŠ
Hana Kupková
553 821 927, 731 527 881
mshostice@volny.cz

Publikováno dne 16.6.2013

Dokumenty ke stažení

. . .