Parkování v centru města

Pokud se vydáte do centra Opavy automobilem, máte několik možností, kde svůj automobil zaparkovat.

 1. Parkovací dům na náměstí Osvoboditelů
 2. Nekrytá parkoviště v centru města Opavy
 3. Ostatní parkoviště v blízkosti centra města

1. Parkovací dům na náměstí Osvoboditelů

V parkovacím domě je možno zaparkovat 201 motorových vozidel.

Ceník parkovného v Parkovacím domě:
První 4 hodiny: 5,- Kč/hod.
Každá další započatá hodina: 10,- Kč/hod.

Provoz parkovacího domu: NONSTOP

Ukaž Parkovací dům v mapě

Parkovací dům

2. Nekrytá parkoviště v centru města Opavy

V centru města jsou následující placená parkoviště s kapacitou nad 50 automobilů:

Mimo tato parkoviště jsou v centru také placená parkoviště s nižší kapacitou (např. na ul. Masařské–vnitroblok „Masařská, Drůbeží trh“, Masarykova tř., Čapkova, Popská, Rybí trh, Kolářská-Na Valech, Pivovarská, Solná, nám. Republiky - před Casinem Kartáč s.r.o., Zámecký okruh – vedle městských lázní) a dále pak parkoviště pro držitele parkovacích karet ZPS ve vnitroblocích apod.

Veškeré parkování v centru města je možné buď pro držitele platných parkovacích karet ZPS (podmínky pro vydávání parkovacích karet upravuje platné Nařízení, resp. obecně závazná vyhláška SMO č. 1/2007) nebo po zaplacení parkovného v příslušném parkovacím automatu. O tom, zda se jedná o místa pro držitele parkovacích karet či zda se nacházíte na placeném parkovišti informují svislé dopravní značky, rozlišené barevnými pruhy na dodatkových tabulkách (červený, zelený a modrý).

Provozní doba a ceník nekrytých placených parkovišť v centru města:
(nejkratší možná doba parkování – ½ hodiny za poloviční sazbu – neplatí pro parkoviště náměstí Svobody)

Provozní doba placeného stání s krátkodobým parkováním je od pondělí do pátku denně od 8 do18 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

 • nám. Republiky – před Casinem Kartáč s.r.o., cena Kč 40,-/hodinu,
 • Masařská I. (Holubí, Masařská, Lazebnická), cena Kč 20,-/hodinu
 • Masařská II. (Masařská, Drůbeží trh), cena Kč 20,-/hodinu
 • Masarykova třída I. (u pošty), cena Kč 20,-/hodinu,
 • Masarykova třída II. (u sportu), cena Kč 20,-/hodinu
 • Popská, cena Kč 20,-/hodinu
 • Rybí trh, cena Kč 20,-/hodinu
 • Čapkova (u divadla), cena Kč 20,-/hodinu
 • Kolářská, cena Kč 20,-/hodinu
 • Na Valech, cena Kč 20,-/hodinu
 • Solná (4 parkovací místa), cena Kč 20,-/hodinu
 • nám. Svobody, cena Kč 10,-/hodinu
 • Zámecký okruh – Městské lázně, cena Kč 10,-/hodinu
 • Pivovarská, cena Kč 10,-/hodinu

Mimo výše uvedenou provozní dobu je stání silničních motorových vozidel na shora specifikovaných místních komunikacích bezplatné s výjimkou náměstí Svobody, kde jednorázová sazba mimo uvedenou provozní dobu činí 2,- Kč.

3. Ostatní parkoviště v blízkosti centra města

Dále jsou parkoviště umístěna u některých významných objektů v blízkosti centra města (např. u Městského domu kultury Petra Bezruče, u Zimního stadiónu apod.). Parkování na těchto parkovištích není zpoplatněno.

Publikováno dne 1.12.2007