Schválený rozpočet na rok 2018

odkazované dokumenty jsou soubory ve formátu XLS (Excel)

Ukazatele rozpočtu na rok 2018

Příjmy a výdaje na rok 2018

Rozpočet  2018 dle odvětvového členění (ODPA)

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2018 - příjmy

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2018 - výdaje

Rozpis rozpočtu na rok 2018 – výdaje - městské části

 

 

Závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2018.

Na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2018 č. usnesení 540/27 ZM 17, ze dne 11.12.2017 byly závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2018 schváleny na jednání RMO dne 24.1.2018, usnesení č. 2819/77 RM 18.