Zpět na stránku www.opava-city.cz/cs/rozpocet


Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2020

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2020

 

Přílohy:

 

  1. ukazatele rozpočtu  na rok 2020
  2. ukazatele rozpočtového výhledu na roky 2021 - 2022
  3. návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022
  4. příjmy a výdaje 2014 - 2022
  5. podíl městských částí dle statutu pro rok 2020
  6. příjmy sdílených daní a hazardu k roku 2019
  7. úvěry SMO k 22.11.2019
  8. návrh rozpočtu na rok 2020 v odvětvovém členění (dle ODPA)