Zpět na stránku www.opava-city.cz/rozpocet


Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2023

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2023

Účetní uzávěrky

 

Přílohy:

 

 1. Závazné ukazatele rozpočtu 2023
 2. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024–2025
 3. Tabulka příjmy a výdaje 2017–2025
 4. Tabulka příjmy a výdaje pouze 2023–2025
 5. Návrh rozpočtu 2023 dle ODPA a POL
 6. Návrh investičních položek rozpočtu 2023
 7. Návrh neinvestičních položek rozpočtu 2023
 8. Návrh rozpočtu 2023
 9. Plnění výnosu sdílených daní a hazardu
 10. Výpočet pro MČ dle Statutu
 11. Kompenzace MDPO pro rok 2023
 12. Přehled úvěrů a půjček Statutárního města Opavy
 13. Zadluženost SMO 2008–2022
 14. Navýšení výdajů za energie školských organizací