POL ORG PŘÍJMY dle organizačního členění Schválený rozpočet 2017  Skutečnost 2017 Schválený rozpočet na rok 2018  Skutečnost 2018 Schválený rozpočet na rok 2019 Skutečnost 2019 Schválený rozpočet na rok 2020 Skutečnost 2020 Schválený rozpočet na rok  2021  Upravený rozpočet 31.12.2021 Skutečnost 2021 Schválený rozpočet na rok  2022  Upravený rozpočet 30.09.2022 Návrh rozpočtu 2023  1. verze Návrh rozpočtu 2023  2. verze Výhled 2024 Výhled 2025
    Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 846 366 600 1 065 790 198,81 937 422 800 1 177 961 294,48 952 784 000 1 350 268 105,36 1 055 900 000 1 274 737 207,84 994 603 500 1 312 903 760,61 1 478 684 254,03 1 061 500 000,00 1 308 422 389,06 1 192 569 100,00 1 263 569 100,00 1 256 069 100,00 1 307 069 100,00
1111 9986-87 sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti 154 000 000 187 293 358,26 182 000 000 212 598 113,42 185 000 000 236 741 462,68 220 000 000 223 037 730,59 221 000 000 161 000 000,00 163 667 829,97 140 000 000,00 140 000 000,00 155 000 000,00 165 000 000,00 167 000 000,00 176 000 000,00
1112 9984 sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání 2 000 000 7 999 779,92 3 000 000 4 577 576,35 4 000 000 5 998 590,15 4 000 000 3 330 510,77 0 6 000 000,00 9 901 162,45 5 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
1113 0000 sdílená daň FO z kapitálových příjmů 15 000 000 16 041 572,88 15 000 000 18 084 136,18 16 000 000 20 229 012,86 18 000 000 20 317 155,45 18 000 000 18 000 000,00 25 678 883,36 22 000 000,00 22 000 000,00 30 000 000,00 32 000 000,00 33 000 000,00 35 000 000,00
1121 0000 sdílená daň z příjmů PO 157 000 000 170 790 482,61 168 000 000 166 043 341,69 160 000 000 188 432 116,99 170 000 000 152 055 978,09 121 000 000 175 000 000,00 216 650 200,37 170 000 000,00 190 000 000,00 224 000 000,00 237 000 000,00 244 000 000,00 255 000 000,00
1122 0000 Daň z příjmů PO za obce 30 000 000 56 524 010,00 30 000 000 42 052 610,00 30 000 000 24 229 400,00 30 000 000 24 800 250,00 30 000 000 46 757 270,00 46 757 270,00 30 000 000,00 32 451 900,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
1211 0000 sdílená daň z DPH 300 000 000 346 403 686,35 340 000 000 408 697 823,68 350 000 000 424 236 003,20 400 000 000 417 138 865,48 387 000 000 387 000 000,00 484 610 241,17 480 000 000,00 520 000 000,00 525 000 000,00 556 000 000,00 554 000 000,00 583 000 000,00
1337 9222 poplatek za komunální odpad 26 000 000 26 301 787,26 21 900 000 22 833 677,43 22 000 000 22 687 634,86 29 000 000 28 294 236,29 31 000 000 31 000 000,00 31 639 960,06             do 2021
1341 9042 poplatek ze psů 1 500 000 1 527 392,83 1 450 000 1 518 865,47 1 450 000 1 543 607,82 1 500 000 1 578 212,21 1 500 000 1 500 000,00 1 667 248,29 1 500 000,00 1 500 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1. verze       2. verze      
1342 9471 poplatek z ubytovací kapacity             1 300 000 437 892,00 600 000 600 000,00 158 046,00 0,00                          
1345 9222 poplatek za obecní systém odpadového hospodářství                       31 000 000,00 31 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 od 2022 1111 ####### ####### ####### 1111 ####### ####### #######
1356 0000 příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce   20 886,79   20 886,79   20 884,12   20 884,12     20 897,40             1112 ####### ####### ####### 1112 ####### ####### #######
1361 9058 správní poplatek VHP 30 000 5 300,00   163 000,00   61 200,00   44 500,00     52 500,00             1113 ####### ####### ####### 1113 ####### ####### #######
1361 9149 potvrzení bezdlužnosti       2 000,00       700,00     200,00             1121 ####### ####### ####### 1121 ####### ####### #######
1381 9814 daň z hazardních her 2 000 000 3 216 822,45 3 000 000 4 761 651,62 54 000 000 5 666 780,07 5 000 000 5 747 519,27 5 000 000 5 000 000,00 7 148 955,28 5 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 1122 ####### ####### ####### 1122 ####### ####### #######
1381 9822 daň z hazardních her (nová POL 1385) 40 000 000 47 495 482,95 51 000 000 47 689 531,96                           1211 ####### ####### ####### 1211 ####### ####### #######
1382 9067 zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP   1 074 284,28   3 069,62   25 421,17   1 561,23     367,79             1341 ####### ####### ####### 1341 ####### ####### #######
1383 9067 zrušený odvod z výherních hracích přístrojů    14 738 876,84   6 297,66       42 831,46     10 288,27             1345 ####### ####### ####### 1345 ####### ####### #######
1385 9822 daň z hazardních her           41 731 895,66 38 000 000 38 014 894,26 38 000 000 38 000 000,00 41 970 652,17 35 000 000,00 49 000 000,00 40 000 000,00 55 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 1361 0,00 0,00 0,00 1361 0,00 0,00 0,00
1511 0000 daň z nemovitosti 60 000 000 65 266 243,31 60 000 000 65 138 778,77 65 000 000 66 247 255,89 65 000 000 65 357 780,99 65 000 000 65 000 000,00 67 451 833,77 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00 1381 ####### ####### ####### 1381 ####### ####### #######
2111 9219 fakturované příjmy                 0 0,00 24 000,00             1385 ####### ####### ####### 1385 ####### ####### #######
2111 9379 prodej parkovacích kotoučů   32 490,00   9 705,00   5 625,00   2 085,00     2 445,00             1511 ####### ####### ####### 1511 ####### ####### #######
2111 9422 krizové řízení - pomoc občanům               245 628,00     315 232,00             2141 ####### ####### ####### 2141 ####### ####### #######
2112 9422 krizové řízení - pomoc občanům               270 871,82                   4112 ####### ####### ####### 4112 ####### ####### #######
2141 0000 příjmy z úroků 71 000 53 065,78 50 000 816 858,00 210 000 3 538 396,63 2 000 000 2 576 779,29 500 000 500 000,00 1 459 394,93 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00                
2141 9290 příjmy z úroků z půjček   16 131,87       1 112 045,38         20 785,11             celkem ####### ####### ####### celkem ####### ####### #######
2143 0000 kursové rozdíly v příjmech   592,75   10 279,73   1 117,36   52 331,26                                  
2212 9140 porušení rozpočtové kázně   65 000,00                                              
2222 0000 ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř.rozpočtů   165 860,50                     53 195,63                        
2229   ostatní přijaté vratky transferů (i průtokových)           33 087,90   1 083 153,50   1 183 206,25 1 183 206,25   1 476 168,30                        
2321 9131 dary a dědictví                   100 000,00     115 707,00                        
2324 xxxx přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           115 979,84   31 645,00   1 402 760,00 3 229 888,83   85 200,00                        
2324 9097 vyřazené pohledávky       500,00                                          
2324 9138 vyúčtování prokazatelné ztráty   3 288 687,00   796 841,00                                          
2328 0000 neidentifikovatelné příjmy   1 685,00   1 187,00   2 000,00         31 257,00                            
2329 0000 ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   -3 436,10       2 630,60   284 474,05     0,20   102 688,63                        
2343 0000 příjmy z úhrad dobývacího prostoru z vydobytých nerostů       16 856,39                                          
2412 9412 splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO           132 986 000,00                                      
2420 9412 splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností apod.   100 000,00   200 000,00   100 000,00   200 000,00     200 000,00                            
2460 0000 splátky půjčených prostředků od obyvatelstva   1 000,00                                              
4111   NIV přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního rozpočtu    1 606 556,00   4 886 072,00   1 799 010,00   72 487 775,00   15 513 425,57 15 513 455,57   5 824 693,96                        
4112 0000 transfery ze SR - SDV 58 765 600 58 765 600,00 62 022 800 62 022 800,00 65 124 000 68 104 500,00 72 100 000 72 323 500,00 76 003 500 76 003 500,00 76 003 500,00 75 500 000,00 75 500 000,00 78 469 100,00 78 469 100,00 78 469 100,00 78 469 100,00                
4113   NIV přijaté transfery ze státních fondů           230 505,00   820 000,00   2 264 094,75 2 264 094,75                            
4116   ostatní NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu   35 234 013,70   49 053 585,34   50 577 234,71   46 150 436,65   72 806 542,71 72 777 496,71   31 625 527,07                        
4119   ostatní NIV přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně   15 509,00                                              
4122   NIV transfery přijaté od krajů   8 241 152,18   10 337 077,00   14 417 278,47   14 662 515,27   20 703 411,60 20 703 411,60   23 620 901,25                        
4132   převody z vlastních fondů               50 905 504,00                                  
4123   NIV transfery přijaté od regionálních rad                                                  
4152 2982 neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních org. (na Ukrajinu)                         212 142,07                        
4213   IV transfery přijaté ze státních fondů   5 614 737,38   2 007 666,53   3 094 784,39   20 100 000,00   85 270 495,38 85 270 495,38   74 572 658,34                        
4216   ostatní IV přijaté ze státního rozpočtu   7 166 587,02   52 735 060,29   36 055 644,61   11 748 506,79   86 700 054,35 86 700 054,35   31 509 206,81                        
4221   IV transfery od obcí                   76 500,00 76 500,00                            
4222   IV přijaté transfery od krajů   725 000,00   875 445,56   241 000,00   570 500,00   15 522 500,00 15 522 500,00   272 400,00                        
                                                       
    Odbor školství   SKOL (ORJ 0030) 0 2 008 689,46 474 000 6 410 778,00 9 860 500 5 002 358,00 1 934 700 5 586 874,69 16 762 300 24 525 660,00 23 451 052,50 12 471 000,00 14 988 908,56 14 677 500,00 13 177 500,00 12 367 500,00 6 367 500,00                
2111 9219 fakturované příjmy               5 000,00                                  
2111 9241 stravné - pohledávky školských organizací 0 491,00                               2122 ####### ####### ####### 2122 ####### ####### #######
2122 9273 odvody příspěvkových organizací - MŠ, ZŠ, SVČ - Fond školství   1 741 898,46   1 053 946,00   500 000,00 1 150 000 2 502 514,00 10 818 000 10 618 000,00 10 618 000,00 5 361 000,00 5 877 137,00 6 367 500,00 6 367 500,00 6 367 500,00 6 367 500,00 2451 ####### ####### 0,00 2451 ####### ####### 0,00
2122 9273 odvody příspěvkových organizací - ZŠ Komárov - mimo zásady fondu                           1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 zhodnocení ZŠ - zvýšené odpisy - dle pravidel od roku 2025 bude součástí běžného výpočtu                
2229   ostatní přijaté vratky transferů   260 460,00   54 070,00                 1 995 539,56         celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
2321 9131 dary a dědictví   5 840,00   5 300,00   0,00   0,00   6 560,00 6 560,00   6 232,00                        
2324 xxxx vratky účelových dotací               794 640,69     180 442,50                            
2451 9414 splátky půjček předfinancování PO     474 000 5 297 462,00 9 860 500 4 502 358,00 784 700 2 284 720,00 5 944 300 13 901 100,00 12 646 050,00 7 110 000,00 7 110 000,00 6 810 000,00 5 310 000,00 5 000 000,00 0,00                
                                                       
    samostatné pracoviště sportu   SPRT (ORJ 0031) 2 000 000 4 374 044,00 2 000 000 1 598 045,00 0 5 990,00 0 8 350,00 0 0,00 6 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
2324 xxxx vratky účelových dotací               5 000,00     6 426,00                            
                                                       
    Odbor sociálních věcí   SOCV (ORJ 0040) 1 000 000 2 187 588,00 1 000 000 843 467,00 0 2 995,00 0 1 675,00 2 500 000 2 573 229,00 2 587 288,00 1 500 000,00 1 527 267,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
2119 9151 poplatek za informace   255,00   340,00   2 995,00   1 675,00     2 495,00                            
2122 9273 odvod z investičního fondu - Seniorcentrum 1 000 000 2 180 000,00 1 000 000 750 000,00         2 500 000 2 500 000,00 2 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00         2122 0,00 0,00 0,00 2122 0,00 0,00 0,00
2229   ostatní přijaté vratky transferů   6 201,00   4 238,00                           2324 0,00 0,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       88 889,00           73 229,00 84 793,00   27 267,00                        
2460   splátky půjčených prostředků od obyvatelstva   1 132,00                               celkem 0,00 0,00 0,00 celkem 0,00 0,00 0,00
                                                       
    samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 8 072 600 10 000 908,17 7 983 000 11 053 817,48 8 809 500 11 721 231,49 9 141 200 9 077 088,76 9 035 700 9 847 392,32 10 546 829,13 7 870 000,00 7 963 173,00 8 082 500,00 8 082 500,00 8 095 000,00 8 100 000,00                
2111 9238 zóna placeného stání 6 000 000 7 150 063,00 6 000 000 7 057 317,00 6 000 000 7 131 980,00 6 000 000 5 796 669,00 6 000 000 6 000 000,00 6 676 652,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00                
2111 9219 příjmy z poskytování služeb a výrobků   6 541,92       190 340,00   46 480,79                                  
2131 9050 pronájem Městské lesy 121 000 125 235,00 121 000 115 425,20   157 522,00                       2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2132 9339 pronájem liniové stavby - nájem SMVaK         896 300 0,00 896 300 0,00 896 300 896 300,00 0,00             2133 ####### ####### ####### 2133 ####### ####### #######
2133 9180 KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí 12 200 12 203,00 12 300 12 455,00 12 500 12 727,00 12 800 8 786,87 13 200 13 200,00 12 899,66             2142 ####### ####### ####### 2142 ####### ####### #######
2133 9181 Obecní dům pronájem movitých věcí 60 700 61 011,00 61 200 62 259,00 62 400 63 630,00 64 000 60 517,92 65 800 65 800,00 48 061,81                            
2133 9182 Dům umění pronájem movitých věcí 12 100 0,00 12 000 11 082,00 14 900 15 549,00 16 000 5 702,00 17 000 17 000,00 21 369,74             celkem ####### ####### ####### celkem ####### ####### #######
2133 9190 KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení 24 500 24 406,00 24 500 24 910,00 25 000 25 454,00 25 600 17 573,74 26 400 26 400,00 25 799,32                            
2133 9192 Obecní dům pronájem gastro vybavení 12 100 0,00 12 000 11 082,00 14 900 15 360,00 16 000 5 580,00 17 000 17 000,00 21 680,74                            
2133 9338 pronájem movitých věcí 830 000 336 023,00 840 000 839 813,97 883 500 1 671 160,65 1 110 500 1 195 309,39 1 200 000 1 200 000,00 1 239 263,85 1 270 000,00 1 270 000,00 1 282 500,00 1 282 500,00 1 295 000,00 1 300 000,00                
2142 9066 dividendy 1 000 000 956 321,00 900 000 1 050 074,00 900 000 1 050 072,00 1 000 000 600 000,00 800 000 800 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00                
2310 9219 příjmy z prodeje krátkod. a drobného majetku    64 934,50   2 580,00             146,00                            
2321 9131 dary a dědictví   71 582,93   204 730,53   176 239,14   120 775,08     195 169,34                            
2322 9282 pojistné plnění   157 510,00   335 282,00   983 886,00   996 204,00   588 136,32 917 002,00   93 173,00                        
2324 9308 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - úhrada pohřebních výloh   280 971,82   542 778,11   74 942,00   168 253,47   223 555,00 335 519,35                            
2324 9078 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady škod           143 181,70   54 836,50     441 867,10                            
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady            7 922,00         11 397,22                            
2329 0000 ostatní nedaňové příjmy               400,00   1,00 1,00                            
2412   splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO   750 000,00                                              
3112   příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí   0,00                                              
3113 9198 ostatní prodej majetku   4 105,00                                              
3129   ostatní investiční příjmy       119 698,67                                          
3201 9198 příjmy z prodeje majetku - prodej majetku ostatní           1 266,00                                      
3202   příjmy z prodeje majetkových podílů       664 330,00                                          
                                                       
    oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 57 586 000 66 514 214,89 63 779 900 64 197 432,03 64 422 500 64 093 880,04 68 659 300 82 178 596,60 72 867 500 72 867 500,00 73 779 154,69 75 624 600,00 77 485 800,00 87 069 200,00 92 569 200,00 80 762 400,00 80 569 700,00                
2111 9047 pronájmy budov   68 007,00   42 922,96                                          
2111 9096 zálohy z nebytových prostor služby 2 270 000 2 835 798,90 2 370 000 2 604 425,28 2 380 000 2 593 197,75 2 492 800 2 543 592,54 2 815 000 2 815 000,00 2 354 321,42 2 555 900,00 2 555 900,00 2 812 500,00 2 812 500,00 2 600 000,00 2 500 000,00                
2111 1035 správa majetku byty, nebyty       799,00                                          
2111 9134 odběratelské faktury bytů   112 271,70   168 702,71   143 868,17   114 099,84     97 268,78                            
2111 9164 právo průjezdu 31 900 31 944,00 31 900 0,00                                          
2111 9172 příjem za služby - víceúčelová hala 3 000 000 3 693 330,00 3 000 000 2 642 625,12 3 000 000 3 025 855,13 3 000 000 2 575 396,04 3 000 000 3 000 000,00 2 980 346,75 2 850 000,00 3 450 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00                
2111 9185 příjem za služby Dům umění - restaurace     290 000 524 346,00 735 000 717 764,00 575 300 724 744,34 575 300 575 300,00 719 257,79 600 000,00 600 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00                
2111 9194 pronájmy reklamních ploch 870 000 997 152,57 900 000 1 174 414,19 1 170 000 1 054 688,80 1 064 100 789 600,35 770 000 770 000,00 733 218,05 716 800,00 716 800,00 733 700,00 733 700,00 735 000,00 738 000,00 2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2111 9219 fakturované příjmy   5 959,94 0 20 950,00       13 177,00                   2132 ####### ####### ####### 2132 ####### ####### #######
2111 9299 nájem byty  - nedoplatky minulých let   31 147,89   51 207,60   67 897,10   4 859,00     69 344,46             2133 ####### ####### ####### 2133 ####### ####### #######
2111 9300 nájem nebytové prostory - nedoplatky minulých let                     7 907,46             3112 ####### 0,00 0,00 3112 ####### 0,00 0,00
2111 9400 příjem za služby - pronájmy bytových prostor 12 670 000 12 872 501,00 12 740 000 12 826 726,20 12 880 000 12 767 330,00 12 760 000 12 367 402,78 12 350 000 12 350 000,00 12 468 187,66 12 370 000,00 12 370 000,00 21 572 000,00 21 572 000,00 21 572 000,00 21 572 000,00                
2111 9403 příjem za služby - pronájmy nebytových prostor 2 350 000 2 637 988,00 2 350 000 2 860 383,00 2 950 000 2 834 274,97 2 857 000 2 486 886,01 2 857 000 2 857 000,00 2 754 267,06 2 717 000,00 2 717 000,00 4 975 000,00 4 975 000,00 4 975 000,00 4 975 000,00 celkem ####### ####### ####### celkem ####### ####### #######
2111 9405 nájem byty - nedoplatky   756 342,49   612 487,13   522 652,34   501 189,12     500 497,80                            
2111 9407 nájem nebytové prostory - nedoplatky   380 936,06   198 539,81   136 045,38   151 421,31     53 381,50                            
2111 7543 Rákosníčkovo hřiště       12 100,00                                          
2132 9047 pronájmy budov 5 600 000 4 784 527,04 5 500 000 4 790 704,36 4 650 000 5 468 639,35 4 490 000 4 855 882,22 5 110 000 5 110 000,00 4 380 095,82 5 640 000,00 5 640 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00 5 500 000,00 5 400 000,00                
2132 9120 pronájem tenisové kurty   10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00 10 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 300,00 10 300,00 10 400,00 10 500,00                
2132 9160 pronájem KD Na Rybníčku 403 000 414 281,32 405 000 412 509,00 413 000 421 577,00 423 800 291 079,28 436 000 436 000,00 427 346,95 449 600,00 449 600,00 467 500,00 467 500,00 468 200,00 469 000,00                
2132 9161 pronájem Obecní dům - kavárna 256 000 256 629,00 257 000 261 900,00 263 000 267 657,00 269 100 254 577,72 277 000 277 000,00 202 182,53 286 000,00 286 000,00 297 000,00 297 000,00 298 000,00 299 000,00                
2132 9162 pronájem Dům umění - restaurace 205 100 6 000,00 120 000 79 587,00 107 000 106 822,00 107 000 39 888,00 108 000 108 000,00 149 500,35 112 000,00 112 000,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00                
2132 9171 pronájem víceúčelová hala 290 000 275 112,52 566 000 453 422,10 430 000 449 019,00 450 200 433 847,67 450 200 450 200,00 431 433,45 485 200,00 485 200,00 459 000,00 459 000,00 459 000,00 459 000,00                
2132 9299 nájem byty  - nedoplatky minulých let   205 453,28   208 222,26   163 371,40   78 067,96     156 820,33                            
2132 9300 nájem nebyty  - nedoplatky minulých let   76 562,51   100 513,09   72 245,41   43 924,70     89 080,38                            
2132 9339 nájem liniové stavby - SmVaK a GasNet           941 652,08   214 228,12     1 009 793,40 1 160 700,00 2 421 900,00 2 672 400,00 2 672 400,00 2 672 400,00 2 672 400,00                
2132 9400 příjem za pronájem bytových prostor 19 250 000 19 876 726,49 19 370 000 19 730 722,84 19 750 000 19 693 631,36 22 412 000 24 396 586,41 23 850 000 23 850 000,00 25 417 652,87 25 070 000,00 25 070 000,00 26 370 000,00 26 370 000,00 26 370 000,00 26 370 000,00                
2132 9403 příjem za pronájem nebytových prostor 9 810 000 9 850 178,60 9 810 000 9 296 734,00 9 550 000 9 741 352,05 10 182 000 9 137 899,17 10 182 000 10 182 000,00 9 235 255,55 9 379 000,00 9 379 000,00 11 012 600,00 11 012 600,00 11 012 600,00 11 013 600,00                
2132 9405 příjem za pronájem bytových prostor - nedoplatky                     3 080,00                            
2132 9408 nájemné byty - vyúčtování - nedoplatky               6 372,00                                  
2133 9180 KD Rybníček - pronájem movitých věcí                         13 500,00 14 100,00 14 100,00 14 700,00 15 100,00                
2133 9181 Obecní dům - pronájem movitých věcí                         68 000,00 71 000,00 71 000,00 72 000,00 72 000,00                
2133 9182 Dům umění - restaurace - pronájem movitých věcí                         17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00                
2133 9186 víceúčelová hala - pronájem movitých věcí       73 508,00 74 500 75 197,00 76 000 71 343,64 77 000 77 000,00 66 337,79 79 400,00 79 400,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00                
2133 9190 KD Rybníček - pronájem interiérového a gastro vybavení                         27 500,00 29 000,00 29 000,00 30 000,00 31 000,00                
2133 9192 Dům umění - restaurace - pronájem gastro vybavení                         17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00                
2139   ostatní příjmy z pronájmu majetku   380 871,11   406 529,91   350 821,05   322 505,77     303 898,64                            
2212   sankční platby přijaté od jiných subjektů   404 536,00   1 656 334,83   740 694,00   673 225,69     15 666,00                            
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku               2 520,00     128 480,00                            
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 2212       342,82   0,00                                      
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3322       342,82                                          
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3412       10 687,00   11 134,01                                      
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3639                     12 018,00                            
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 5311           20 527,74                                      
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 6171       320 373,66   465 824,45   864 222,00     21 877,43                            
2324 1006 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Městská víceúčelová hala                     82 519,97                            
2324 1032 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Švédská kaple                     16 293,00                            
2324 1035 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3612   340 416,47   582 483,34   222 763,00   304 281,31     263 572,53                            
2324 1035 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 3613               105 465,00     1 223,00                            
2324 1035 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady § 4359               10 333,61                                  
2324 1043 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vánoční trhy                     14 195,00                            
2324 1046 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Slezanka           101 466,80         17 940,00                            
2324 2530 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - JSDH                     5 966,97                            
2324 7570 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přestupní terminál Skladištní           15 750,00                                      
2324 7814 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Dominikánský klášter               278,00                                  
2324 9169 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení           667 661,00                                      
2324 9174 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady bezdůvodné obohacení B+NB           40 710,00   46 060,00     13 300,00                            
3111 9007 prodej pozemků               1 022 600,00                                  
3112 9044 prodej domů   3 800,00   2 907,00   51 013,70   1 700,00                                  
3112 9198 prodej budov 580 000 5 205 741,00 6 070 000 2 057 917,00 6 070 000 123 870,00 7 500 000 16 719 340,00 10 000 000 10 000 000,00 8 565 626,00 11 000 000,00 11 000 000,00 5 500 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00                
3112 9244 prodeje bytů           6 907,00                                      
3113 9398 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlohodobého majetku       1 062,00                                          
                                                       
    oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 35 600 000 47 626 347,87 14 915 000 22 009 254,36 13 463 400 22 802 950,75 48 468 400 63 792 961,85 32 423 400 32 423 400,00 26 796 781,86 95 230 500,00 127 968 050,00 164 677 400,00 38 720 900,00 13 733 700,00 13 032 200,00                
1361   správní poplatky   21 240,00   7 800,00   10 140,00   6 030,00     6 870,00                            
2119 9075 věcná břemena 1 500 000 2 868 361,00 1 700 000 1 845 965,85 1 800 000 2 404 521,50 1 800 000 2 270 569,56 2 000 000 2 000 000,00 1 847 004,30 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00                
2131 9048 pronájmy pozemků po MěPBH 205 000 172 429,13 175 000 155 077,80 160 000 148 109,30 140 000 143 480,70 150 000 150 000,00 133 760,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00                
2131 9049 pronájmy pozemků garážiště 775 000 798 523,00 790 000 803 591,00 800 000 803 054,00 800 000 818 382,85 800 000 800 000,00 793 017,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00                
2131 9050 pronájmy pozemků 4 700 000 4 612 996,44 4 600 000 4 441 715,17 4 500 000 4 277 633,21 4 485 000 4 168 752,58 7 335 000 7 335 000,00 6 696 502,35 6 500 000,00 6 500 000,00 6 491 000,00 6 491 000,00 6 430 300,00 6 428 800,00                
2131 9450 nájem honitba       48 400,00 48 400 48 400,00 48 400 48 400,00 48 400 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 2119 ####### ####### ####### 2119 ####### ####### #######
2212 9316 smluvní pokuta 100 000 30 000,00 50 000 0,00 50 000 0,00 50 000 30 000,00 50 000 50 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 2131 ####### ####### ####### 2131 ####### ####### #######
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   11 600,00   104 900,00   22 399,00         48 123,00             2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2324 9158 bezdůvodné obohacení - užívání pozemků 300 000 501 957,00 50 000 497 412,60 60 000 544 738,74 100 000 259 300,94 120 000 120 000,00 780 920,46 170 000,00 170 000,00 72 000,00 72 000,00 50 000,00 50 000,00 2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2324 9159 bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy) 20 000 29 910,00 50 000 47 520,00 45 000 36 093,00 45 000 20 925,00 20 000 20 000,00 25 802,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3111 ####### ####### ####### 3111 ####### ####### #######
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   67 917,00                                              
3111 9007 prodej pozemků - jednorázový příjem 25 000 000 33 154 163,80 3 000 000 7 341 358,94 3 000 000 8 607 276,00 38 500 000 53 902 221,00 20 300 000 20 300 000,00 14 080 800,75 83 902 100,00 116 639 650,00 152 661 000,00 26 704 500,00 3 000 000,00 2 500 000,00 celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
3111 9087 prodej pozemků - splátky 3 000 000 5 357 250,50 4 500 000 5 780 881,00 3 000 000 4 501 278,00 2 500 000 2 124 899,22 1 600 000 1 600 000,00 2 295 582,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00                
3113 9398 příjjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku       934 632,00   1 399 308,00                                      
                                                       
    Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 3 910 000 4 021 667,00 4 062 000 2 368 985,00 2 789 000 2 132 283,00 2 097 000 1 957 046,00 1 966 000 1 966 000,00 1 936 450,00 1 798 000,00 1 798 000,00 1 848 000,00 1 848 000,00 1 848 000,00 1 848 000,00                
1361 9070 správní poplatky 3 500 000 3 681 750,00 3 500 000 2 005 475,00 2 500 000 1 495 100,00 1 800 000 1 580 150,00 1 700 000 1 700 000,00 1 572 650,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00                
1361 9124 správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP 20 000 5 850,00 12 000 6 150,00 9 000 3 200,00 7 000 3 100,00 6 000 6 000,00 5 450,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1361 9176 vidimace a legalizace   1 950,00   2 280,00   3 030,00   4 500,00     4 110,00             2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
1361 9200 poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění           20 000,00 40 000 15 000,00 30 000 30 000,00 5 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2324 0,00 0,00 0,00 2324 0,00 0,00 0,00
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   60,00   40,00   120,00   80,00                   2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2111 9441 posudky vyvlastnění                           30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 od 2023                
2119   ostatní příjmy z vlastní činnosti   7 947,00   11 080,00   7 840,00   7 466,00     3 840,00             celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
2212 9053 pokuty 350 000 279 400,00 350 000 144 900,00 180 000 325 500,00 200 000 324 000,00 200 000 200 000,00 333 500,00 250 000,00 250 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00                
2324 9196 náklady exekučnho řízení   44 710,00   152 525,00   234 157,00                                      
2324 9219 posudky vyvlastnění 40 000 0,00 200 000 0,00 100 000 0,00 50 000 22 750,00 30 000 30 000,00 11 900,00 30 000,00 30 000,00         do 2022                
3113   příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku       46 535,00   43 336,00                                      
                                                       
    Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080) 0 14 000,00 0,00 2 000,00 0 4 400,00 0 136 300,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
1361 9309 správní poplatky   2 000,00   1 000,00   400,00                                      
2212   přijaté sankční platby a vratky transferů   10 000,00       3 000,00   133 300,00                                  
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   2 000,00   1 000,00   1 000,00   3 000,00                                  
                                                       
    Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 3 909 600 4 873 596,70 3 974 800 4 512 018,45 4 073 300 4 241 115,37 4 352 000 2 493 216,95 4 065 600 4 065 600,00 3 391 559,24 4 061 700,00 4 061 700,00 4 210 900,00 4 210 900,00 4 210 900,00 4 210 900,00                
1361 9122 správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP 40 000 31 820,00 30 000 30 720,00 30 000 35 600,00 30 000 24 030,00 30 000 30 000,00 21 560,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00                
1361 9126 správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů 100 0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,00 0 0,00   0,00   100,00 100,00 100,00 100,00                
1361 9127 správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík  100 7 350,00 5 000 8 210,00 5 000 10 150,00 6 000 1 610,00 6 000 6 000,00 2 160,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00                
1361 9128 správní poplatek - konverze dokumentů DS 8 000 2 990,00 3 000 3 660,00 3 000 6 420,00 3 000 8 040,00 7 000 7 000,00 5 580,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00                
1361 9129 správní poplatek - zneplatnění údajů DS 800 600,00 600 600,00 600 400,00 600 600,00 600 600,00 400,00 600,00 600,00 0,00 0,00     1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1361 9130 správní poplatek - zákaldní registry 600 0,00 100 0,00 100 0,00 100 400,00 0 0,00 600,00 100,00 100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
1361 9203 správní poplatek - evidence obyvatel 95 000 98 700,00 100 000 98 950,00 100 000 100 875,00 100 000 89 740,00 100 000 100 000,00 95 270,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
1361 9206 správní poplatek - matrika 300 000 324 920,00 300 000 321 490,00 300 000 315 663,93 300 000 245 126,56 300 000 300 000,00 251 865,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00                
1361 9257 správní poplatek - ověřování 60 000 70 120,00 60 000 85 250,00 70 000 93 820,00 70 000 72 470,00 80 000 80 000,00 59 950,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
1361 9267 správní poplatek - cestovní doklady 2 800 000 3 403 050,00 2 800 000 2 933 400,00 2 800 000 2 536 150,00 2 800 000 1 064 000,00 2 500 000 2 500 000,00 1 744 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00                
1361 9268 správní poplatek - občanské průkazy 200 000 247 950,00 220 000 358 750,00 250 000 413 550,00 300 000 281 450,00 300 000 300 000,00 513 250,00 300 000,00 300 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00                
1361 9410 správní poplatek - ukončení trvalého pobytu 4 000 2 900,00 4 000 2 200,00 2 500 1 800,00 2 200 1 000,00 2 000 2 000,00 1 300,00 2 000,00 2 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00                
1361 9411 správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu 11 000 17 200,00 12 000 10 500,00 12 000 9 500,00 10 000 10 100,00 10 000 10 000,00 9 400,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00                
1361 9990 správní poplatky - matrika jiné obce   100,00                                              
2111 9133 poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo  200 000 319 200,00 220 000 335 600,00 220 000 384 700,00 450 000 416 000,00 450 000 450 000,00 432 500,00 450 000,00 450 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00                
2119 9153 poplatek za informace                                                  
2212 9052 pokuty - přestupky 100 000 231 230,99 150 000 203 972,01 200 000 229 321,00 200 000 193 858,00 200 000 200 000,00 164 496,50 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00                
2212 9269 pokuty - OP, CD 90 000 84 500,00 70 000 105 500,00 80 000 81 800,00 80 000 62 200,00 80 000 80 000,00 66 800,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00                
2324 0000 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   15 265,71   13 216,44   19 530,44   22 592,39     18 877,74                            
2324 9078 náhrady škod                     3 550,00                            
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   15 700,00       1 835,00                                      
                                                       
    Městská policie MPOL (ORJ 0110) 845 000 835 516,12 845 000 1 292 455,16 845 000 1 185 694,98 800 000 1 510 097,00 800 000 822 341,00 1 540 683,13 965 000,00 1 010 683,00 1 065 000,00 1 065 000,00 1 195 000,00 1 295 000,00                
2111 9157 max.cena za přiložení a odstranění TPZOV       400,00                                          
2111 9219 příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí 120 000 63 601,97 120 000 77 556,16 120 000 82 966,82 80 000 18 802,00 80 000 80 000,00 33 090,50 50 000,00 50 000,00         do 2022 2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2111 9456 příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí                           50 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 od 2023 2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2212 9057 pokuty 700 000 760 814,15 700 000 1 134 849,00 700 000 1 050 878,16 700 000 1 292 482,00 700 000 700 000,00 1 466 569,63 900 000,00 900 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00                
2212 9136 pokuty Hradec nad Moravicí 25 000 11 100,00 25 000 21 800,00 25 000 12 600,00 20 000 5 600,00 20 000 20 000,00 12 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady               193 213,00   22 341,00 29 023,00   22 582,00                        
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlohodobého majetklu       11 700,00                                          
3113   příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku       46 150,00   39 250,00             23 101,00                        
                                                       
    sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty  (ORJ 0120) 3 386 000 4 787 461,00 3 590 000 4 643 627,50 3 599 000 5 845 296,65 4 579 000 1 883 678,00 2 015 100 2 015 100,00 2 238 261,90 1 967 000,00 1 976 669,00 2 128 000,00 2 128 000,00 2 128 000,00 2 128 000,00                
2111 9219 inzerce, propagace 1 211 000 1 389 970,00 1 211 000 1 449 030,00 1 170 000 1 545 279,50 1 200 000 997 792,00 1 200 000 1 200 000,00 1 131 108,00 1 200 000,00 1 200 000,00                        
2111 9221 TIC - kopírování 10 000 6 211,00 4 000 7 761,00 4 000 12 928,00 4 000 8 349,00 4 000 4 000,00 6 999,00 4 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00                
2111 9286 TIC - průvodcování 5 000 9 450,00 10 000 12 000,00 10 000 14 400,00 10 000 5 600,00 10 000 10 000,00 11 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00                
2111 9289 TIC - vstupenky na Hlásku 60 000 102 170,00 100 000 105 820,00 100 000 170 420,00 100 000 58 325,00 100 000 100 000,00 73 740,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00                
2111 9368 ostatní příjmy - tombola, dary     15 000 20 360,00 15 000 75 000,00 30 000 63 520,00 30 000 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00                
2111 9442 vystavené faktury - průvodcovství                     1 000,00   9 669,00 1 240 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00 2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2112 9378 TIC - prodej zboží 600 000 1 189 702,00 600 000 844 538,50 600 000 943 231,35 600 000 511 113,00 500 000 500 000,00 808 178,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 2112 ####### ####### ####### 2112 ####### ####### #######
2131 9219 fakturované příjmy   909,00   2 420,00   2 420,00   2 420,00                   2133 ####### ####### ####### 2133 ####### ####### #######
2133 9306 velikonoční trhy fakturace             300 000 0,00 0 0,00               2139 ####### ####### ####### 2139 ####### ####### #######
2133 9307 velikonoční trhy hotovost             5 000 0,00 0 0,00               2321 ####### ####### ####### 2321 ####### ####### #######
2133 9314 pronájem stánků vánoční trhy - faktury (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019) 1 500 000 1 650 079,00 1 500 000 1 731 717,00 1 500 000 2 356 422,00 2 000 000 74 101,00 96 800 96 800,00 0,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00                
2133 9327 vánoční trhy hotovost             15 000 0,00 0 0,00               celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
2139 9219 inzerce, propagace   10 000,00   6 050,00   18 150,00                                      
2139 9320 pronájem stánků farmářské trhy - hotovost   142 860,00 50 000 159 321,00 80 000 131 500,00 80 000 0,00 0 0,00                              
2139 9321 pronájem stánků farmářské trhy - fakturace   261 195,00 100 000 279 810,00 100 000 267 290,00 120 000 39 325,00 39 300 39 300,00 39 325,00 40 000,00 40 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00                
2139 9327 pronájem stánků velikonoční a vánoční trhy - hotovost   24 900,00   10 800,00   51 300,00                                      
2139 9415 příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace         20 000 146 198,80 80 000   15 000 15 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00                
2139 9416 příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost           28 457,00 30 000   15 000 15 000,00 8 171,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00                
2212   sankční platby přiaté od jiných subjektů   15,00                                              
2229   ostatní přijaté vratky transferů       4 000,00   64 300,00   10 627,00                                  
2321 9131 přijaté NIV dary (Město vítá léto)   0,00   10 000,00   15 000,00 5 000 25 000,00 5 000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00                
2324 1058 oceňování dobrovolných dárců krve - vratky (nevyzvednuté odměny)           3 000,00         7 000,00                            
2324 xxxx vratky transferů (dotací)                     151 740,90                            
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady  - náhrady škod           0,00   87 506,00                                  
                                                       
    samostatné pracoviště  kultury (ORJ 0121) 3 850 000 5 500 000,00 4 900 000 3 950 000,00 1 900 000 2 453 291,00 400 000 271 170,00 7 500 000 7 500 000,00 7 147 336,00 4 700 000,00 6 638 500,00 395 000,00 895 000,00 395 000,00 395 000,00                
2111 9358 příjmy z kulturních akcí - faktury 350 000 0,00 400 000 0,00 400 000 333 291,00 150 000 2 400,00 10 000 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00                
2111 9359 příjmy z kulturních akcí - hotovost             250 000 268 770,00 390 000 390 000,00 47 336,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2122 9273 odvod z investičního fondu - OKO 2 500 000 2 500 000,00 2 500 000 1 250 000,00 1 500 000 2 120 000,00     1 500 000 1 500 000,00 1 500 000,00 500 000,00 2 428 500,00   500 000,00             2122 ####### 0,00 0,00
2122 9273 odvod z investičního fondu - SDO 1 000 000 3 000 000,00 2 000 000 2 000 000,00         5 000 000 5 000 000,00 5 000 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00         celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
2122 9273 odvod z investičního fondu - KPBO       700 000,00         600 000 600 000,00 600 000,00                            
2321 1063 varhanní soutěž                         10 000,00                        
                                                       
    Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 13 490 000 16 020 894,16 12 280 000 12 915 042,55 11 150 000 14 431 325,81 11 130 000 15 565 729,64 9 930 000 10 027 000,00 19 769 696,65 11 105 000,00 11 105 000,00 14 135 000,00 14 135 000,00 14 135 000,00 14 135 000,00                
1334 9074 poplatek za odnětí zemědělské půdy 100 000 911 849,04 300 000 240 541,51 300 000 196 866,72 300 000 951 907,47 300 000 300 000,00 438 228,26 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00                
1361 9204 správní poplatky - rybářské lístky 150 000 189 200,00 170 000 229 000,00 170 000 214 750,00 200 000 208 200,00 200 000 200 000,00 187 700,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00                
1361 9207 správní poplatky - vodní hospodářství 110 000 149 765,00 150 000 170 400,00 150 000 356 760,00 150 000 268 650,00 150 000 150 000,00 265 075,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 1334 ####### ####### ####### 1334 ####### ####### #######
1361 9260 správní poplatky - lovecké lístky 20 000 16 025,00 20 000 23 035,00 20 000 21 790,00 20 000 11 540,00 20 000 20 000,00 20 510,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
2111 9078 náhrady škod           4 211,60   1 403,60                   2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2111 9132 útulek pro psy - platby od náhradních majitelů 60 000 106 100,00 90 000 98 551,00 90 000 106 100,00 90 000 117 500,00 90 000 90 000,00 124 802,00 70 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2111 9139 náhrada škody při havárii       5 500,00   6 000,00   3 500,00     3 000,00             2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2111 9219 fakturované příjmy       93 128,56   27 349,27   68 046,54     35 078,42             2329 ####### ####### ####### 2329 ####### ####### #######
2111 9284 útulek pro psy - platby od okolních obcí 200 000 284 080,86 200 000 231 137,95 200 000 127 520,66 150 000 124 490,86 150 000 150 000,00 48 774,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00                
2111 9440 příjmy za separované suroviny                           3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 od 2023                
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   67 264,13                               celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
2212 9055 pokuty 300 000 179 326,07 300 000 261 771,70 200 000 267 968,54 200 000 245 580,00 200 000 200 000,00 272 153,00 200 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00                
2321   přijaté neinvestiční dary   23 850,00   35 309,00   27 240,00   98 228,00   97 000,00 146 315,00                            
2324 1036 lesní hospodářské osnovy           1 632 118,00                                      
2324 1075 přijaté nekap.příspěvky a náhrady sběr a svoz KO               1 010 778,95     73 309,97                            
2324 2524 přijaté nekap.příspěvky a náhrady útulek pro psy               8 132,00     374,00                            
2324 9078 náhrady škod                     1 403,60                            
2324 9219 fakturované příjmy       54 450,00   54 450,00   54 450,00                                  
2324 9255 náklady řízení 50 000 26 923,76 50 000 18 467,00 20 000 13 620,00 20 000 17 000,00 20 000 20 000,00 36 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00                
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   833 383,30                                              
2329 9202 příjmy od EKO-KOMU 8 000 000 9 799 038,60 7 000 000 8 294 108,60 7 000 000 8 782 031,65 7 000 000 9 520 404,75 7 000 000 7 000 000,00 10 523 935,65 8 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00                
2329 9219 příjmy za separované suroviny 4 500 000 3 434 088,40 4 000 000 3 159 642,23 3 000 000 2 592 549,37 3 000 000 2 377 678,47 1 800 000 1 800 000,00 4 503 509,56 2 000 000,00 2 000 000,00         do 2022                
2460 9417 splátky půjček výměna kotlů               478 239,00     3 089 528,19                            
                                                       
    Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 0 0,00 0 250 000,00 0 103 378,64 0 234 198,13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
2212   sankční platby přijaté od jiných subjektů           80 601,73                                      
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené       250 000,00   22 776,91   234 198,13                                  
                                                       
    Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 908 000 1 040 335,20 916 000 930 455,28 900 000 947 627,16 896 000 795 699,91 826 000 826 000,00 918 270,12 885 000,00 885 000,00 879 000,00 879 000,00 879 000,00 879 000,00                
1361 9069 správní poplatky 820 000 860 100,00 820 000 814 295,00 810 000 788 140,00 810 000 699 965,00 750 000 750 000,00 827 840,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00                
1361 9121 správní poplatky - výpis z OR 12 000 8 750,00 10 000 5 700,00 7 000 7 900,00 6 000 3 650,00 6 000 6 000,00 2 300,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1361 9123 správní poplatky - výpis ŽR 6 000 4 710,00 6 000 2 500,00 3 000 4 450,00   2 350,00     1 450,00             2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2212 9051 pokuty 30 000 105 500,00 40 000 45 000,00 40 000 90 700,00 40 000 70 100,00 40 000 40 000,00 70 100,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2324 9208 náklady řízení 40 000 61 275,20 40 000 62 960,28 40 000 56 437,16 40 000 19 634,91 30 000 30 000,00 16 580,12 30 000,00 30 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00                
                                        celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
    Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 15 920 400 18 793 360,44 15 670 400 21 738 539,54 17 031 000 25 249 849,71 19 850 500 21 780 659,77 22 840 500 22 840 500,00 24 466 453,62 20 039 500,00 20 039 500,00 21 139 500,00 22 579 100,00 22 579 100,00 22 579 100,00                
1343 9063 poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 800 000 1 110 000,00 800 000 1 409 713,52 1 000 000 1 703 716,70 1 000 000 1 857 323,00 1 000 000 1 000 000,00 1 955 700,00 1 200 000,00 1 200 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00                
1343 9064 poplatek za užívání veřejného prostranství 800 000 1 573 765,13 800 000 1 459 898,16 800 000 2 333 788,24 1 000 000 844 257,57 1 000 000 1 000 000,00 1 011 180,14 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00                
1353 9292 poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů 1 300 000 1 533 850,00 1 300 000 1 623 900,00 1 300 000 1 791 000,00 1 300 000 1 338 950,00 1 300 000 1 300 000,00 1 543 830,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00                
1359 9288 poplatek autovraky   -71 000,00   8 000,00   19 000,00   -74 000,00     21 000,00             1343 ####### ####### ####### 1343 ####### ####### #######
1361 9071 správní poplatek 300 000 491 900,00 300 000 415 950,00 300 000 494 800,00 400 000 469 005,00 400 000 400 000,00 505 749,53 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1353 ####### ####### ####### 1353 ####### ####### #######
1361 9125 poplatek - výpis bodového rejstříku CP 400 1 000,00 400 1 700,00 1 000 700,00 1 000 100,00 1 000 1 000,00 300,00             1359 0,00 0,00 0,00 1359 0,00 0,00 0,00
1361 9270 poplatek v rámci přenesené působnosti 8 500 000 10 724 520,00 8 500 000 11 098 610,00 8 500 000 10 982 350,00 8 500 000 9 473 210,00 8 500 000 8 500 000,00 10 610 255,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1361 9470 správní poplatek registr řidičů       1 021 165,00 1 200 000 961 790,00 1 000 000 796 220,00 1 000 000 1 000 000,00 801 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2212   úsekové měření                 3 000 000 3 000 000,00 0,00             2324 5 000,00 5 000,00 5 000,00 2324 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2212 9137 sankce - vážení - pokuta 15 000 14 850,00 15 000 1 350,00 15 000 22 950,00 15 000 42 150,00 15 000 15 000,00 55 350,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4121 ####### ####### ####### 4121 ####### ####### #######
2212 9271 pokuty - přenesená působnost 4 200 000 3 404 475,31 3 900 000 4 696 252,86 3 900 000 4 205 251,77 3 900 000 4 221 192,20 3 900 000 3 900 000,00 5 086 699,95 3 900 000,00 3 900 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00                
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       2 000,00       2 000,00     2 000,00             celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
2324 9137 sankce - vážení - náklady řízení 5 000 10 000,00 5 000 0,00 5 000 0,00 5 000 0,00 5 000 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00                
2324 9193 příspěvek na dopravní obslužnost         0 2 719 503,00 2 719 500 2 805 252,00 2 719 500 2 719 500,00 2 873 189,00                            
2324 9195 narovnání     50 000 0,00 10 000 15 000,00 10 000 5 000,00                                  
2324 9272 pokuty                                                   
4121 9193 příspěvek na dopravní obslužnost                       2 719 500,00 2 719 500,00 2 719 500,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00                
                                                       
    Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 0 12 780,10 0 16 442,70 0 0,00 0 312 820,25 0,00 0,00 75 684,61 45 900,00 45 900,00 45 900,00 45 900,00 45 900,00 45 900,00                
2133 9219 fakturované příjmy - pronájem movitého majetku               294 525,05     45 900,01 45 900,00 45 900,00         do 2022                
2133 9455 fakturované příjmy - pronájem movitého majetku                           45 900,00 45 900,00 45 900,00 45 900,00 od 2023 2133 ####### ####### ####### 2133 ####### ####### #######
2310 9380 prodej movitých věcí               18 150,00     17 300,00                            
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   12 780,10 0 16 442,70       145,20     7 484,60             celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
2324 9078 náhrady škod                     5 000,00                            
                                                       
    Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 360 600 301 960,31 230 500 376 752,72 260 100 450 288,17 260 100 272 055,55 267 000 267 000,00 203 952,91 222 000,00 222 000,00 217 000,00 217 000,00 217 000,00 217 000,00                
1361 9037 poplatek - exekuce - ověřování 100 390,00 0                                            
1361 9497 poplatek - rozhodnutí o posečkání 500 0,00 500 0,00 100 0,00 100 0,00 0 0,00   0,00                          
2324 9097 náklady řízení - exekuce -daňový řád 280 000 267 347,98 200 000 328 893,23 230 000 316 602,14 230 000 134 236,51 230 000 230 000,00 186 092,91 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2324 9197 náklady řízení - exekuce -soudní řád 30 000 28 322,33 20 000 21 965,89 20 000 96 372,63 20 000 29 417,04 30 000 30 000,00 15 535,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00                
2324 9274 náklady řízení - odd. právní 50 000 5 900,00 10 000 25 893,60 10 000 37 313,40 10 000 108 402,00 7 000 7 000,00 2 325,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
                                                       
    Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191) 0 193 408,59 0 268 220,04 0 107 455,98 0 388 005,85 0 104 673,00 114 105,82 0,00 179 803,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
2111   příjmy z poskytování sližeb a výrobků   87 429,59   101 259,04   73 380,98   63 577,33     75 642,91                            
2229   ostatní vratky transferů           469,00                                      
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   0,00   8 800,00   10 433,00       14 900,00 0,00   3 301,00                        
2322   přijaté pojistné náhrady   66 800,00   0,00   0,00       87 173,00     20 063,00                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   11 781,00   16 057,00   11 335,00   314 684,52   2 600,00 30 950,91   156 439,00                        
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   9 198,00   9 104,00   11 838,00   9 744,00     7 512,00                            
3113   příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku   18 200,00   133 000,00                                          
                                                       
    Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192) 0 32 972,00 0 30 945,00 0 55 878,80 0 11 552,00 0 5 000,00 110 707,00 0,00 8 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   1 797,00   30 945,00   55 878,80   11 552,00   5 000,00 110 707,00   8 218,00                        
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   31 175,00                                              
                                                       
    Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) 0 43 997,00 0,00 16 800,00 0 39 200,00 0 0,00 0 33 600,00 50 400,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
2212   sankční platby přijaté od jiných subjektů   10 397,00                 16 800,00                            
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   33 600,00   16 800,00   39 200,00       33 600,00 33 600,00   5 600,00                        
                                                       
    Oddělení kontroly (ORJ 0210) 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
2111   příjmy z poskytování sližeb a výrobků                                                  
                                                       
    Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220) 0 1 526 426,32 0,00 4 178 945,00 0 16 808,70 0 32 098,00 0 36 000,00 259 670,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
2212 7566 Kino Mír       12 565,00                                          
2212 7574 Kylešovice novostavba hasičské zbrojnice - přijaté sankční platby   28 984,34                                              
2212 7599 MŠ Krnovská       270 000,00                                          
2212 7619 Podvihov obecní úřad - přijaté sankční platby   180 000,00                                              
2212 7623 Hradecká 16       3 040 000,00                                          
2212 7719 Zlatníky splašková kanalizace - pijaté sankční platby   2 000,00                                              
2212 7720 PD Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova   1 180 000,00                                              
2212 7731 SFC Opava vyhřivaný trávník       800 000,00                                          
2212 7869 Kanalizace a ČOV Vlaštovičky   58 900,38                                              
2212 9168 smluvní pokuty odboru PRI       1 000,00             1 000,00                            
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   76 541,60   55 380,00   16 808,70   32 098,00     89 202,00                            
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                   36 000,00 169 468,95                            
                                                       
    Technické služby TSO (ORJ 0790) 10 338 000 11 381 607,03 11 285 900,00 11 784 771,86 11 423 900 11 356 903,79 10 788 300 11 337 883,16 11 934 700 11 934 700,00 11 288 952,53 13 081 700,00 13 081 700,00 14 487 100,00 15 677 100,00 15 677 100,00 15 677 100,00                
2111 9101 zimní stadion - služby   94 359,00                                              
2111 9103 parkovací dům Náměstí Osvoboditelů - služby (parkování vozidel) 760 000 778 589,00 750 000 850 489,00 820 000 907 168,16 850 000 816 304,67 860 000 860 000,00 1 037 771,97 860 000,00 860 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00                
2111 9104 bazén - služby 3 160 000 2 905 319,00 3 000 000 2 933 798,00 2 850 000 2 906 539,73 2 680 000 1 880 721,99 2 900 000 2 900 000,00 878 007,20 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00                
2111 9105 veřejné WC - služby 45 000 48 219,00 45 000 43 659,00 42 000 38 960,00 40 000 31 027,00 40 000 40 000,00 54 655,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00                
2111 9106 Tyršův stadion - služby 240 000 335 527,00 230 000 222 316,00 140 000 305 824,95 140 000 148 938,50 140 000 140 000,00 92 947,76 145 000,00 145 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00                
2111 9119 parkoviště Krnovská   17 958,00   18 125,00   17 234,00   17 917,00     18 000,00             2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2111 9219 fakturované příjmy       12 317,46       4 775,05                   2112 0,00 0,00 0,00 2112 0,00 0,00 0,00
2111 9236 správa pohřebišť - služby 2 172 600 2 472 847,49 2 350 000 2 383 744,59 2 350 000 2 354 187,15 2 400 000 3 141 915,40 2 500 000 2 500 000,00 3 715 649,11 3 200 000,00 3 200 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 2132 ####### ####### ####### 2132 ####### ####### #######
2111 9322 koupaliště služby   36 064,56   70 867,68   56 651,16   47 523,90     54 812,83             2139 ####### ####### ####### 2139 ####### ####### #######
2111 9323 koupaliště tržby 1 300 000 1 765 487,99 1 600 000 2 178 134,00 1 800 000 1 642 870,00 1 200 000 1 748 159,00 2 000 000 2 000 000,00 1 123 998,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00                
2111 9465 parkovací dům Skladištní - služby (parkování vozidel)                           120 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 v provozu od 06/2022 celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
2111 9466 parkovací dům Skladištní - nabíjení vozidel                           30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 v provozu od 06/2022                
2112 9323 koupaliště tržby   36 660,01                                              
2112 9328 koupaliště občerstvení tržby       95 822,00   69 885,00   45 638,00     42 855,00                            
2119 9237 povolení vjezdu na hřbitov   18 350,00   20 400,00   20 600,00   13 450,00     15 500,00                            
2131 9322 koupaliště služby   11 505,00   92 100,00   13 310,00                                      
2132 9108 pronájmy ostatních nemovitostí 203 400 184 000,00 203 400 184 000,00 203 400 184 000,00 203 400 222 640,00 203 400 203 400,00 222 640,00 203 400,00 203 400,00 203 400,00 203 400,00 203 400,00 203 400,00                
2132 9109 zimní stadion - pronájmy   18 620,00           39,44     22 899,56                            
2132 9110 pronájem fotbal.stadion   72 600,00   72 600,00   72 600,00   173 557,56     207 210,08                            
2132 9111 pronájmy plakátovacích ploch 56 900 7 221,00 56 900 7 221,00 56 900 7 221,00 56 900 6 678,58 56 900 56 900,00 7 220,08 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00                
2132 9112 parkovací dům - dlouhodobé nájmy 212 000 209 300,00 205 000 199 300,00 220 000 221 999,99 240 000 211 590,25 230 000 230 000,00 233 970,22 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00                
2132 9113 bazén - nájmy 58 500 34 398,00 590 000 10 830,00 620 000 11 158,28 620 000 30 236,98 620 000 620 000,00 28 589,84 620 000,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00                
2132 9114 WC - nájmy           1 146,48   1 477,07     888,33                            
2132 9115 Tyršův stadion - nájmy 30 000 13 700,00 30 000 13 700,00 30 000 37 254,00 30 000 11 530,50 30 000 30 000,00 16 717,92 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00                
2132 9116 smuteční síň - nájmy 1 095 600 1 188 000,00 1 095 600 1 335 840,00 1 161 600 1 248 720,14 1 188 000 1 420 321,95 1 214 400 1 214 400,00 1 794 299,81 1 536 400,00 1 536 400,00 1 736 800,00 1 736 800,00 1 736 800,00 1 736 800,00                
2132 9322 koupaliště pronájmy 180 000 130 964,00 240 000 110 850,00 240 000 233 899,15 240 000 152 400,00 140 000 140 000,00 170 988,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00                
2133 9322 koupaliště pronájmy   10 164,00   24 684,00   10 164,00   21 296,00     21 296,00                            
2139 9116 smuteční síň - pronájmy               2 640,00                                  
2139 9235 správa pohřebišť - nájmy 824 000 944 240,30 890 000 900 249,50 890 000 990 387,90 900 000 1 173 215,60 1 000 000 1 000 000,00 1 448 896,20 1 200 000,00 1 200 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00                
2212 9317 smluvní pokuta - nebyty                     364,90                            
2310 9219 fakturované příjmy   44 423,68   3 724,63   5 122,70   13 888,72     25 585,23                            
2324 1102 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Provoz RHS                      53 189,49                            
2328 9323 koupaliště tržby   3 090,00                                              
                                                       
    Městská část Komárov (ORJ 0800) 0 171 142,20 0,00 157 589,00 0 168 457,31 0 152 180,25 0 0,00 133 873,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů   31 325,00   31 402,00   24 684,00   17 518,00     19 676,00                            
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   86 971,00   49 619,00   47 529,00   69 672,00     54 489,75                            
2131   příjmy z pronájmu pozemků           22 764,11   20 153,09     20 797,99                            
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   35 301,00   74 090,00   62 275,00   34 097,16     34 230,00                            
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   17 545,20   2 478,00   11 205,20   10 740,00     4 680,00                            
                                                       
    Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810) 0,0 220 044,01 0,00 1 516 630,40 0 250 285,02 0 236 774,00 0 0,00 293 830,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů   49 546,00   43 594,00   45 483,00   40 013,00     41 675,00                            
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   29 866,35   26 125,09   740,00   63 987,00     240,00                            
2112   příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)   19 000,00   18 345,00   18 345,00         12 750,00                            
2131   příjmy z pronájmu pozemků   70 000,00   71 750,00   69 146,00   67 077,00     69 223,00                            
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   25 282,00   18 557,00   17 178,00   16 302,00     11 369,91                            
2310   příjmy z prodeje krátkodobého drobného dlouhodobého majetku               1 000,00     936,00                            
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   25 349,66   49 349,31   99 393,02   47 221,00     157 636,29                            
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   1 000,00           1 174,00                                  
3111   příjmy z prodeje pozemků       288 910,00                                          
3112   příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí       1 000 000,00                                          
                                                       
    Městská část Podvihov (ORJ 0820) 0 208 070,59 0,00 238 951,00 0 218 777,37 0 147 979,41 0 0,00 122 001,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů   33 500,00   31 875,00   36 749,00   28 417,00     23 001,00                            
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   80 000,00   74 079,00   67 029,00   27 445,60     32 850,00                            
2131   příjmy z pronájmu pozemků           9 776,42   20 100,31     20 743,52                            
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   91 501,00   92 944,00   93 413,00   69 628,80     39 146,00                            
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí           2 831,00   2 387,70     819,00                            
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   3 069,59   1 053,00   8 978,95         5 441,76                            
3113   příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku       39 000,00                                          
                                                       
    Městská část Suché Lazce (ORJ 0830) 0 170 910,06 0,00 233 338,39 0 259 564,97 0 485 270,20 0 0,00 288 431,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů   40 017,00   44 350,00   35 900,00   37 124,00     40 049,00                            
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   106 150,06   174 526,39   189 643,97   195 054,50     195 752,04                            
2112   příjmy z prodeje zboží               103 900,00     17 760,00                            
2131   příjmy z pronájmu pozemků               12 287,16     11 729,51                            
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   24 743,00   12 557,00   22 620,00   20 590,00     18 828,00                            
2133   příjmy z pornájmu movitých věcí               6 000,00                                  
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku       1 100,00   7 900,00   9 900,00     160,00                            
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady       805,00   3 501,00   100 414,54     4 153,00                            
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené                                                  
                                                       
    Městská část Vávrovice (ORJ 0840) 0 737 648,53 0,00 984 146,43 0 305 553,22 0 290 561,24 0 0,00 326 097,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů   68 475,00   59 325,00   55 675,00   55 477,00     48 451,00                            
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   426 978,05   755 829,37   89 926,40   64 221,73     184 369,39                            
2132   příjmy z pronájmu ostatnícj nemovitostí a jejich částí   114 246,00   112 298,00   114 238,42   98 856,82     75 979,91                            
2322   pojistné náhrady       0,00                                          
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   124 673,48   56 694,06   45 713,40   72 005,69     17 297,17                            
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené   3 276,00                                              
                                                       
    Městská část Vlaštovičky (ORJ 0850) 0 118 390,55 0,00 257 394,00 0 114 443,00 0 145 685,33 0 0,00 120 324,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů   26 000,00   22 535,00   22 566,00   15 695,00     18 125,00                            
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   12 995,00   5 725,00   25 509,00   54 998,33     34 480,16                            
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   62 226,00   69 084,00   64 268,00   65 126,00     66 470,00                            
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí   900,00   2 250,00   1 950,00   1 200,00     900,00                            
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   13 564,55   37 080,00       8 666,00     349,07                            
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené   2 705,00   4 485,00   150,00                                      
3121   přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku       116 235,00                                          
                                                       
    Městská část Zlatníky (ORJ 0860) 0 157 369,78 0,00 31 106,00 0 56 647,14 0 63 515,00 0 0,00 37 925,71 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů   16 400,00   15 600,00   14 400,00   14 934,00     4 700,00                            
2131   příjmy z pronájmu pozemků               6 650,00                                  
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   22 500,00   13 100,00   36 002,00   31 004,00     6 152,00   1,00                        
2310   prodej movitých věcí                     14 700,00                            
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   1 169,78   2 406,00   6 245,14   10 927,00     12 373,71                            
3121   přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku   117 300,00                                              
                              1,00                        
    Městská část Milostovice (ORJ 0870) 0 79 014,40 0,00 134 623,60 0 118 500,60 0 94 211,56 0 0,00 62 665,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů   19 250,00   16 600,00   15 600,00   17 000,00     18 350,00                            
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků   10 684,00   42 100,00   52 702,00   26 459,96     1 200,00                            
2112   příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)   200,00   200,00   500,00         700,00                            
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí   40 869,60   54 715,60   49 698,60   35 409,60     28 793,52                            
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí       750,00                                          
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   8 010,80   20 258,00       15 342,00     13 622,00                            
                                                       
    mylné platby neidentifikovatelné   9 305,00                                              
    jiné platby ORJ 0000                                                  
                                                       
    PŘÍJMY CELKEM 1 005 542 800 1 265 379 824,29 1 083 329 300 1 355 305 822,97 1 103 311 200 1 524 004 547,03 1 239 256 500,00 1 495 972 791,94 1 190 337 300 1 517 584 455,93 1 690 749 120,39 1 313 066 900,00 1 599 413 862,62 1 527 626 100,00 1 479 799 200,00 1 434 337 700,00 1 478 548 500,00                
                             
1 005 542 800,0 1 265 857 247,3 1 083 329 300,00 1 355 962 749,90 1 103 311 200 1 524 140 407,03 1 239 256 500,00 1 495 972 791,94 1 190 337 300 1 517 584 455,93 1 690 749 120,39 1 313 066 900,00 1 599 413 862,62 1 527 626 100,00 1 433 647 700,00 1 433 647 700,00 1 477 088 500,00 1111 ####### ####### ####### 1111 ####### ####### #######
1112 ####### ####### ####### 1112 ####### ####### #######
1113 ####### ####### ####### 1113 ####### ####### #######
1121 ####### ####### ####### 1121 ####### ####### #######
1 313 066 900,00 1 599 413 860,62 1 527 626 100,00 1 479 799 200,00 1 434 337 700,00 1 478 548 500,00 1122 ####### ####### ####### 1122 ####### ####### #######
1211 ####### ####### ####### 1211 ####### ####### #######
1334 ####### ####### ####### 1334 ####### ####### #######
1341 ####### ####### ####### 1341 ####### ####### #######
1343 ####### ####### ####### 1343 ####### ####### #######
1345 ####### ####### ####### 1345 ####### ####### #######
1353 ####### ####### ####### 1353 ####### ####### #######
1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1381 ####### ####### ####### 1381 ####### ####### #######
1385 ####### ####### ####### 1385 ####### ####### #######
1511 ####### ####### ####### 1511 ####### ####### #######
2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2112 ####### ####### ####### 2112 ####### ####### #######
2119 ####### ####### ####### 2119 ####### ####### #######
2122 ####### ####### ####### 2122 ####### ####### #######
2131 ####### ####### ####### 2131 ####### ####### #######
2132 ####### ####### ####### 2132 ####### ####### #######
2133 ####### ####### ####### 2133 ####### ####### #######
2139 ####### ####### ####### 2139 ####### ####### #######
2141 ####### ####### ####### 2141 ####### ####### #######
2142 ####### ####### ####### 2142 ####### ####### #######
2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2321 ####### ####### ####### 2321 ####### ####### #######
2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2329 ####### ####### ####### 2329 ####### ####### #######
2451 ####### ####### 0,00 2451 ####### ####### 0,00
3111 ####### ####### ####### 3111 ####### ####### #######
3112 ####### 0,00 0,00 3112 ####### 0,00 0,00
4112 ####### ####### ####### 4112 ####### ####### #######
4121 ####### ####### ####### 4121 ####### ####### #######
celkem ####### ####### ####### celkem ####### ####### #######
               
kontr. součet ####### ####### ####### kontr. součet ####### ####### #######
               
  0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00
               
suma 138x ####### ####### ####### suma 138x ####### ####### #######
suma 13xx ####### ####### ####### suma 13xx ####### ####### #######
suma 21xx ####### ####### ####### suma 21xx ####### ####### #######
suma 213x ####### ####### ####### suma 213x ####### ####### #######
suma 22xx ####### ####### ####### suma 22xx ####### ####### #######
suma 23xx ####### ####### ####### suma 23xx ####### ####### #######
suma 24xx ####### ####### 0,00 suma 24xx ####### ####### 0,00
suma 31xx ####### ####### ####### suma 31xx ####### ####### #######
suma 41xx ####### ####### ####### suma 41xx ####### ####### #######
<