číslo akce ORG 0,00 Schválený rozpočet 2017  Skutečnost 2017 Schválený rozpočet na rok 2018  Skutečnost 2018 Schválený rozpočet na rok 2019 Skutečnost 2019 Schválený rozpočet na rok 2020 Skutečnost 2020 Schválený rozpočet na rok 2021   Upravený rozpočet 31.12.2021 Skutečnost 2021 Schválený rozpočet na rok 2022  Upravený rozpočet 30.09.2022 Návrh rozpočtu 2023                          1. verze Návrh rozpočtu 2023   MANDATORNÍ výdaje 1. verze Návrh rozpočtu 2023                          2. verze Návrh rozpočtu 2023   MANDATORNÍ výdaje 2. verze Výhled 2024 Výhled 2024   MANDATORNÍ Výhled 2025 Výhled 2025   MANDATORNÍ Rozdíl mezi návrhem 2023 a SR 2022 Poznámka
  Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 154 305 200 176 935 106,66 164 625 000 286 968 464,11 178 493 000 158 919 491,02 96 675 000 112 950 134,61 29 043 050,00 125 040 769,37 75 419 354,98 127 309 300,00 114 834 345,71 167 470 000,00 76 422 000,00 136 305 800,00 76 422 000,00 153 820 000,00 62 222 000,00 154 620 000,00 59 222 000,00 8 996 500
0000 běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) od 1.1.2020 jen sáčky 150 000 159 786,00 150 000 150 557,00 130 000 143 084,19 150 000 0,00 0,00 150 082,00 150 082,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 -50 000
0000 ODPA 5213 Krizová řízení  - COVID               5 156 588,74   3 170 007,13 3 122 774,65                     0
0000 pomoc obcím po tornádu (§ 5269)                   750 000,00 750 000,00                     0
0000 bežné výdaje - nákup materiálu  (psí známky od 1.1.2020 již nebudou)         20 000 845,00   325,00   896,00 896,00                     0
  kurzové rozdíly   71 042,68   3 586,56   20 172,05   2 799,06     89 258,13                     0
0000 běžné výdaje - poštovné 10 000 8 518,00 10 000 8 786,00 10 000 6 656,00 10 000 6 270,00 10 000,00 10 000,00 5 450,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0
0000 běžné výdaje - reprefond 7 000 7 000,00 7 000 6 400,00 7 000 5 733,00 7 000 5 648,00 7 000,00 6 104,00 5 695,00 7 000,00 5 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0
  nákup kolků           4 000,00                               0
  úhrady sankcí jiným rozpočtům   0,19                                       0
  krizová opatření (§ 5213)                        0,00 693 500,00                 0
0000 bankovní služby  433 200 463 564,13 461 000 523 705,29 512 000 575 851,24 560 500 547 124,59 610 500,00 672 026,67 671 521,67 612 000,00 612 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00 100 000
  finanční vypořádání se SR (pol. 5364)       160 808,76       465 346,38   540 772,05 540 772,05   286 007,91                 0
  finanční vypořádání mezi krajem a obcemi       2 510,00       106 392,00                           0
  ostatní neinvestiční výdaje   1 200,00   117 869,84   1 325,00           0,00 23 037,00                 0
0000 Daň z příjmů PO za obce 30 000 000 56 524 010,00 30 000 000 42 052 610,00 30 000 000 24 229 400,00 30 000 000 24 800 250,00 30 000 000,00 46 757 270,00 46 757 270,00 30 000 000,00 32 451 900,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0
  vratky transferů poskytnutých v minulých letech   8 925,00       752 241,19                               0
  převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli           12 969,00                               0
  Přímé dotace                                           0
0109 ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482 44 000 64 000,00 22 000 14 000,00 20 000 16 000,00 34 000 28 000,00 30 000,00 30 000,00 1 552,00 32 000,00 32 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 -2 000
0114 Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749                       0,00 30 000,00                 0
0116 ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229 26 000 26 000,00 40 000 40 000,00 45 000 45 000,00 45 000 45 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 8 000
0159 Český červený kříž Opava, IČO: 00426482 - neinvestiční         50 000 50 000,00 65 500 65 500,00 70 000,00 470 000,00 470 000,00 100 000,00 700 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 -30 000
0159 Český červený kříž Opava, IČO: 00426482 - investiční               300 000,00       0,00 0,00                 0
0171 Preeduk, IČO: 65889053 100 000 100 000,00 100 000 100 000,00 100 000 100 000,00 100 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0
0200 Dotace kulturní (grantový systém)                                           0
0229 Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113 150 000 269 000,00 150 000 180 000,00 150 000 475 000,00 150 000 19 178,00   35 400,00 35 400,00                     0
0233 Slezská univerzita, IČO: 47813059 250 000 250 000,00 250 000 250 000,00 250 000 250 000,00 450 000 450 000,00 0,00     480 000,00 480 000,00 450 000,00 0,00 0 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 -480 000
0300 Dotace sportovní  (grantový systém)                                           0
0345 Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady   3 800 000 3 849 373,00 3 800 000 3 133 919,00 4 500 000 4 857 832,00 5 750 000 3 691 006,00 5 300 000,00 8 344 651,00 6 459 340,00 5 800 000,00 6 664 998,00 8 100 000,00 0,00 7 600 000,00 0,00 9 800 000,00 0,00 11 500 000,00 0,00 1 800 000
SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC (nový ORG 0594) 200 000 221 499,00 300 000 200 000,00 300 000 372 899,00                               0
Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - půjčka                         10 000 000,00                 0
0350 Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal mládež 6 400 000 6 400 000,00 6 800 000 6 800 000,00 7 300 000 7 300 000,00 8 000 000 8 000 000,00 8 000 000,00 8 176 880,00 8 176 880,00 8 000 000,00 8 000 000,00 9 350 000,00 0,00 8 750 000,00 0,00 9 350 000,00 0,00 9 350 000,00 0,00 750 000
                                                                                                                   muži                                           0
                                                                      - reklama         500 000 500 000,00 500 000 500 000,00 0,00     2 000 000,00 2 500 000,00                 -2 000 000
0352 Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a..s.), IČO: 04618751 - sport mládež 4 000 000 4 182 550,00 4 000 000 4 020 000,00 4 000 000 4 000 000,00 4 000 000 4 600 000,00 4 000 000,00 5 979 000,00 5 979 000,00 4 950 000,00 6 944 300,00 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00 0,00 350 000
                                                                                                            - muži           500 000,00 550 000 550 000,00 550 000,00     800 000,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 300 000
                                                                                                            - ženy           343 000,00 380 000 380 000,00 380 000,00     420 000,00 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 0
0354 TJ Sokol Opava, IČO: 13643185 - atletika               20 000,00   34 000,00 34 000,00 0,00 36 000,00                 0
                                                    - investiční dotace na zastřešení tribuny                                           0
0355 Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - sport 11 000 000 11 000 000,00 11 000 000 11 000 000,00 11 000 000 11 000 000,00 10 000 000 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00 0,00 11 000 000,00 0,00 12 800 000,00 0,00 14 800 000,00 0,00 0
0356 TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportů - neinvestiční               62 000,00                           0
0356 TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportů - investiční               100 000,00                           0
0396 Sportovní klub policie Opava z.s.             300 000 300 000,00 0,00                         0
0400 Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady 1 400 000 1 138 174,00 1 600 000 1 654 007,00 1 600 000 1 924 709,00 1 960 000 1 529 343,00 1 600 000,00 2 420 579,00 2 141 884,00 2 200 000,00 2 600 530,00 8 800 000,00 0,00 5 800 000,00 0,00 8 800 000,00 0,00 8 800 000,00 0,00 3 600 000
0401 Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561 500 000 486 946,35 400 000 400 000,00 600 000 600 000,00 600 000 1 099 252,60 0,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 200 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0
0402 Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750 1 000 000 1 000 000,00 1 000 000 1 000 000,00 1 500 000 1 500 000,00 500 000 2 000 000,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000
0405 Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy 62 000 50 000,00 62 000 54 000,00 60 000 54 000,00 60 000 0,00 124 000,00 124 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 -60 000
0407 Junák - český skaut - příspěvek na rekonstrukci Skautského domu               50 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 650 000,00                 -500 000
0424 Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady 6 000 000 6 000 000,00 7 500 000 6 805 888,00 7 500 000 6 723 324,00 8 200 000 7 825 537,00 8 000 000,00 9 806 725,00 6 621 406,00 8 700 000,00 10 982 907,00 13 000 000,00 0,00 11 500 000,00 0,00 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00 0,00 2 800 000
0431 M.Žižlavský, IČO: 65518161 - kino Mír 200 000 200 000,00 100 000 100 000,00 150 000 250 000,00 0 0,00                           0
0500 Dotace EVVO od r. 2016 odbor školství                                           0
0541 Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525         600 000 600 000,00 800 000 800 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0
0594 Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304             300 000 0,00 200 000,00 500 000,00 217 925,00 200 000,00 400 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 450 000,00 0,00 550 000,00 0,00 100 000
1003 Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obslužnost (od 2020 DOPR) v tom příjem z provozních aktiv: 1.736.000,00 72 000 000 72 000 000,00 77 500 000 79 806 000,00 87 036 000 87 115 225,00 0 0,00                           0
1003 MDPO vypůjčka       132 986 000,00                                   0
1112 DPH 6 000 000 6 058 505,31 6 000 000 -12 060 002,19 6 000 000 -9 986 863,00 6 000 000 -4 863 418,24 6 000 000,00 -79 332 845,62 -37 268 422,12 6 000 000,00 -85 374 135,44 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0
1112 DPH - Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace (plný nárok na odpočet                 -59 178 000,00                   0
1112 DPH - Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní                                     0
2420 výdaje na Fv mezi krajem a obcemi - Opavskem pěšky i na kole   11 773,20                                       0
2525 konzultační a poradenské služby 370 000 456 170,00 370 000 292 820,00 450 000 306 820,00 500 000 358 558,00 500 000,00 1 088 550,00 306 720,00 100 000,00 795 500,00 1 700 000,00 400 000,00 1 700 000,00 400 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 1 600 000
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000 2 958,00 3 000 2 958,00 3 000 3 141,00 3 000 3 492,00 3 000,00 3 000,00 2 819,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0
2556 vratky transferů poskytnutých v minulých letech - SPOD   162 709,32                                       0
2982 výdaje spojené s Ukrajinou                       0,00 7 245 867,05                 0
2983 peněžní dar COVID podnikatelům               11 800 000,00   8 080 000,00 7 880 000,00                     0
2988 rezerva FARO (fiktivně pořízená koruna kvůli systému)                         6,00                 0
2989 rezerva FARO - krizová opatření                   3 586 071,87 0,00   2 806 500,00                 0
2990 Dotace ostatní (neinvestiční, investiční) 2 000 000 0,00 2 000 000 0,00 2 000 000 0,00 2 000 000 0,00 2 350 000,00 291 600,00 0,00 2 000 000,00 1 732 644,00 6 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 500 000
2993 rezerva k rozdělení       0,00   0,00 0 0,00 4 936 550,00 75 954 463,22 0,00   25 331 774,24                 0
2996 rezerva FaRO 1 700 000 0,00 2 000 000 0,00 2 000 000 0,00 6 700 000 0,00 2 000 000,00 1 088 596,47 0,00 3 975 300,00 21 379 653,95 2 000 000,00 0,00 2 085 800,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 -1 889 500
2996 rezerva FaRO - rezerva na nárůst cen el.energie a plynu                       20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00 -20 000 000
2997 rezerva na dotační programy 1 000 000 0,00 1 000 000 0,00 1 000 000 0,00 0 0,00               0,00           0
2998 rezerva havarijní 500 000 0,00 500 000 0,00 500 000 0,00 0 0,00                           0
2999 rezerva pro městské části                                           0
  Úroky z úvěrů a půjček                                           0
9422 krizové řízení - pomoc občanům - vratka                   261,00 261,00                     0
9962  - dlouhodobý úvěr KB 400 mil. Kč - úroky                   438 773,33 276 156,80 6 000 000,00 9 500 000,00 20 500 000,00 20 500 000,00 20 500 000,00 20 500 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 14 500 000
9963  - dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč - úroky   5 946,23 3 100 000 620 048,24 5 100 000 2 700 041,75 5 500 000 1 826 986,60 2 000 000,00 1 999 700,00 1 897 828,16 8 500 000,00 12 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00 10 000 000
9964  - střednědobý úvěr KB  47mil. Kč - úroky   3 518,29 200 000 58 851,01                                   0
9965  - střednědobý úvěr ČSOB 150mil. Kč - úroky                                           0
9968  - dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč - úroky 2 800 000 1 956 944,23 2 500 000 2 735 018,88 3 500 000 3 379 950,52 2 500 000 1 722 432,56 900 000,00 900 000,00 856 756,39 1 000 000,00 1 500 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700 000
9970  - dlouhodobý úvěr ČS 400mil. Kč - úroky 2 200 000 1 335 608,73 1 700 000 796 023,72                                   0
0103 FOKUS Opava, IČO: 26990881       79 800,00                                   0
0106 ZO ONKO ISIS při SPCCH Opava, IČO: 68177755   25 000,00   25 000,00   25 000,00   0,00   48 000,00 48 000,00                     0
0111 Charita Opava, IČO: 43964591       0,00   600 000,00                               0
0112 Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s., IČO: 47814969   80 000,00   80 000,00   80 000,00       50 000,00 50 000,00 0,00 100 000,00                 0
0113 Tandem - SRPŠ při ZŠ pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči, IČO: 68177488               25 000,00                           0
0115 Střední zdravotnická škola Opava, IČO: 00601152    51 500,00   20 000,00   20 000,00                               0
0118 JINAK, IČO: 1606085               15 000,00                           0
0152 Mateřská škola Eliška Opava, E.Krásnohorské, IČO: 478134774   23 400,60   26 650,00   27 250,00                               0
0153 Armáda spásy, IČO: 40613411   150 000,00   150 000,00       20 000,00   38 000,00 38 000,00 0,00 160 000,00                 0
0154 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO: 00494453       26 000,00                                   0
0156 Základní škola Opava,  náměstí Slezského odboje, IČO: 47813211   10 000,00   13 623,00   10 652,00           0,00 13 000,00                 0
0158 ANIMA VIVA, IČO: 26591014       0,00   155 812,00                               0
0160 KAFIRA, IČO: 26588773       0,00   5 300,00           0,00 12 000 000,00                 0
0161 Elim Opava, o.p.s, IČO: 02278197   30 000,00                                       0
0162 Sdružení zdravotně postižených, IČO: 47813423               0,00                           0
0168 Sdružení Linka bezpečí, IČO: 61383198       0,00   20 000,00   20 000,00       0,00 15 000,00                 0
0170 Dživipen, IČO: 26571463                   150 000,00 150 000,00                     0
0175 Rotary club Opava, IČO: 26570319   40 000,00                   0,00 50 000,00                 0
0180 Domov Bílá Opava, IČO: 00016772   450 000,00   250 000,00   250 000,00   200 000,00           200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000
0183 Charita Ostrava, IČO: 44940998                   28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00                 0
0184 Domov Vítkov, p. o., IČO: 71196951                       0,00 80 000,00                 0
0186 MIKASA z.s.,  IČO: 22832386                       0,00 200 000,00                 0
0187 Fontána p.o, IČO: 71197044                   14 000,00 14 000,00 0,00 8 000,00                 0
0188 Bílý kruh bezpečí z.s., IČO: 47607483                       0,00 20 000,00                 0
0189 Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČO:                        0,00 20 000,00                 0
0205 Karel Kostera - Umělecká agentura Kostera, IČO: 18061737           5 180,00                               0
0206 Matice slezská, místní odbor v Opavě, IČO: 00534366   88 500,00   30 000,00   35 000,00   20 000,00   30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00                 0
0208 MgA. Martina Minařík Pavelková, FO   40 000,00                                       0
0209 Asociace studentů a přátel Slezské university, IČO: 47811838   49 000,00                                       0
0210 Spolek živé historie IČO: 03807738                                           0
0214 Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615   45 000,00   45 000,00                                   0
0217 Spolek PĚVECKÝ SBOR KŘÍŽKOVSKÝ v Opavě, IČO: 44738803   10 000,00                                       0
0224 Vodárenská věž Opava o.p.s, IČO: 29393973   20 000,00   200 000,00               0,00 100 000,00                 0
0227 Církevní konzervatoř Opava IČO: 68941811               30 000,00   40 000,00 40 000,00 0,00 50 000,00                 0
0232 ID - KARTA s.r.o., IČO: 25356259       30 000,00                                   0
0234 Holos, IČO: 26639866                   30 000,00 30 000,00                     0
0244 Sdružení přátel Mendelova gymnázia, IČO: 68177950       15 000,00                                   0
0246 Silesia Art IČO: 3587631                   50 000,00 50 000,00 0,00 200 000,00                 0
0251 Český svaz ochr.přírody ZO Nový Jičín, IČO: 47657901   50 000,00   50 000,00   50 000,00       90 000,00 90 000,00 0,00 50 000,00                 0
0253 Slezské zemské muzeum, IČO: 00100595   30 000,00   40 000,00   40 000,00       20 000,00 20 000,00                     0
0261 OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO: 28614593   25 000,00   30 000,00   25 000,00       20 000,00 20 000,00                     0
0262 MgA Václav Minařík IČO: 73089672           150 000,00                               0
0266 Janáčkův Máj, o.p.s., IČO: 26807882           100 000,00       100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00                 0
0269 Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČO: 48804533   20 000,00                                       0
0271 MgA. Tomáš Thon, IČO: 13605763           40 000,00                               0
0280 Bekus art style., s. r. o. IČO: 28590708           30 000,00                               0
0287 SŠ průmyslová a umělecká Opava,p.p., IČO: 47813121   30 000,00       20 000,00                               0
0288 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, IČO: 47813130       20 000,00                                   0
0292 Ondřej Hložek, FO   10 000,00   20 000,00                                   0
0301 Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119   40 000,00                                       0
0303 Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, IČO: 26541645       15 000,00           430 000,00 430 000,00 0,00 350 000,00                 0
0306 Sportovně střelecký klub Ostroj Opava, IČO: 47810971                       0,00 60 000,00                 0
0307 Sportovní klub JANTAR Opava, z.s., IČO: 13643444   120 000,00       45 000,00           2 400 000,00 2 400 000,00                 -2 400 000
0309 Triatlon Team Opava, IČO: 22831843           20 000,00                               0
0310 TJ sokol Opava - Kateřinky, IČO: 44941846                   2 300 000,00 0,00                     0
0315 Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272           49 940,00                               0
0317 BIKE SPORT CLUB, IČO: 68941919           40 000,00                               0
0319 Volejbalový klub Kylešovice, IČO: 66144337           0,00                               0
0323 Happy Sport Opava, IČO: 65888774   140 000,00   40 000,00                                   0
0329 SK JC Sport Opava, IČO: 26998637       20 000,00                                   0
0332 LUIGINO, IČO: 3745309       40 000,00       25 000,00   45 000,00 45 000,00 0,00 45 000,00                 0
0334 Martin Solnický, FO                                           0
0336 TJ HIT, IČO: 47811005               20 000,00   40 000,00 40 000,00                     0
0338 Klára Horová, FO   25 000,00                                       0
0343 SH ČMS - SDH Kylešovice, IČO: 66738504                   150 000,00 150 000,00                     0
0344 SH ČMS - okresní sdružení hasičů Opava, IČO: 47815973                   100 000,00 100 000,00 0,00 49 500,00                 0
0346 SK Pepa centrum Opava o.s, IČO: 47814381   50 000,00   210 000,00   40 000,00       64 000,00 64 000,00 0,00 50 000,00                 0
0349 Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581   15 000,00   20 000,00                                   0
0353 Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO: 00495948   50 000,00   172 000,00   31 000,00           0,00 25 000,00                 0
0356 TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportům       170 000,00   40 000,00           0,00 35 000,00                 0
0357 Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345           60 000,00                               0
0362 Handicapoviny, IČO: 03761908       40 000,00                                   0
0368 Basket Opava2010, IČO: 22870733           30 000,00       40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00                 0
0372 Sportovní klub Gymnastický klub - Špičková - Opava, IČO: 68941455   40 000,00   40 000,00   25 000,00                               0
0374 Sportovně střelecký klub Opava, IČO: 47813253                   20 000,00 20 000,00                     0
0375 Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČO: 75074982       88 000,00           40 000,00 40 000,00                     0
0376 Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky, IČO: 66739021       30 000,00                                   0
0377 Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035   115 000,00   90 000,00   25 000,00                               0
0382 TJ Palhanec,IČO: 47810190       20 000,00                                   0
0385 TJ LOS Opava, IČO: 22906720   23 000,00                                       0
0395 FIT Sports Club, o.s., IČO: 22718214           0,00   14 000,00                           0
0404 Bezpečně na silnicích o.p.s., IČO: 28733832   10 000,00   20 000,00                                   0
0406 Český svaz bojovníků za svobodu Opava, IČO: 00442755   38 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   30 000,00 30 000,00 0,00 40 000,00                 0
0407 JUNÁK - svaz skautů a skautek Opava, IČO: 47810980   100 000,00   30 000,00                                   0
0410 Slezský spolek neslyšících Opava, IČO: 26994208   26 000,00   26 000,00       15 000,00   15 000,00 15 000,00                     0
0411 Street hockey club Opava, IČO: 68177461       30 000,00                                   0
0412 Střední průmyslová škola stavební, IČO: 47813148           20 000,00                               0
0415 Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062           0,00   0,00   70 000,00 70 000,00 0,00 100 000,00                 0
0416 Český kynologický svaz ZKO Opava - 192, IČO: 47813881           6 900,00   5 000,00   10 000,00 10 000,00                     0
0419 Slovácká obec VÝHONEK, Opava, IČO: 42869382                       0,00 20 000,00                 0
0425 Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO: 27019195   10 000,00       10 000,00   10 000,00   10 000,00 10 000,00                     0
0426 Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, IČO: 47810491           1 500 000,00           0,00 10 000,00                 0
0428 OASA - pečovatelská služba, IČO: 26839857                   700 000,00 700 000,00                     0
0437 Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky, IČO: 47810475   0,00   30 000,00               0,00 45 000,00                 0
0440 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČO:22831738   15 000,00   15 000,00   15 000,00       15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00                 0
0443 Okresní hospodářská komora Opava,  IČO: 47673320       20 000,00       10 000,00   20 000,00 0,00 0,00 185 000,00                 0
0448 I.L. Kandareli, zahraniční FO   9 984,40                                       0
0451 HigBic s. r. o., IČO: 29208521           25 000,00                               0
0452 Daniela Riesová, IČO: 86979027       40 000,00   40 000,00                               0
0454 POLAR televize Opava, s. r. o. IČO: 25859838           100 000,00                               0
0462 Psychiatrická nemocnice v Opavě, IČO: 00844004   170 000,00   100 000,00   100 000,00                               0
0463 Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075       61 781,00           49 000,00 49 000,00 0,00 49 800,00                 0
0479 Behopava, IČO: 02395479       10 000,00                                   0
0481 Sbor dobrovolných hasičů Malé Hoštice, IČO:                        0,00 23 000,00                 0
0483 Kováři Moravskoslezského kraje, o.s., IČO: 01881841       30 000,00   30 000,00   20 000,00   20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00                 0
0485 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Opava, IČO: 02385635        40 000,00   35 000,00                               0
0486 Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410   75 000,00               80 000,00 80 000,00                     0
0490 Libuše Kučová, FO   15 000,00   7 000,00   10 000,00   1 125,00   6 000,00 1 923,00 0,00 8 000,00                 0
0491 AKTIVITY INSTITUT z.u., IČO: 27041387   50 000,00                                       0
0492 Konvent minoritů v Opavě, IČO: 47814446   30 000,00       49 000,00           0,00 300 000,00                 0
0493 Spolek přátel kultury a umění Opava, IČO: 04011384   15 000,00   0,00   30 000,00   30 000,00                           0
0494 Carbol Pavel, FO;  Opavskem bez bariér, z.s., IČO: 08187355       26 000,00   35 000,00   15 000,00   10 000,00 10 000,00 0,00 7 000,00                 0
0495 Jsme Yggdrasil, IČO: 06750982               30 000,00                           0
0498 Kikstart, z.s., IČO: 04296176           20 000,00                               0
0499 Rajchl Milan, IČO: 16630483       10 000,00               0,00 15 000,00                 0
0513 SRPDŠ při ZŠ Boženy Němcové v Opavě, IČO: 01299557       17 100,00                                   0
0516 TJ Slávia Malé Hoštice, IČO: 44941994           2 895 382,18   25 819 457,82                           0
0527 Centrum pro seniory Trojlístek, z. s., IČO: 04743954           14 900,00                               0
0529 Janeček Jakub, FO       20 000,00                                   0
0530 BK OPAVA z.s., IČO: 04261305       50 000,00                                   0
0531 Obec Liptaň, IČO: 00296180       10 000,00                                   0
0532 Hokejový spolek Opava, z.s., IČO: 05832411       27 000,00   20 000,00                               0
0533 Česká numismatická společnost, z.s., IČO: 45236941       47 500,00           35 000,00 35 000,00                     0
0534 MěÚ Bílovec,  IČO: 00297755       7 645,00                                   0
0535 Kopřiva Petr, FO       20 000,00                                   0
0536 Karolová Vítězslava, FO       6 000,00                                   0
0537 Nadace Charty 77, IČO: 00417904       0,00   49 000,00                               0
0538 Herrmann Rostislav, FO       15 000,00                                   0
0539 Charita Frýdek Místek, IČO: 45235201       50 000,00                                   0
0540 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO: 75151502               500 000,00       300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0
0542 Petr Cieplý, IČO: 04345720       0,00   20 000,00                               0
0543 Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373222           250 000,00   200 000,00   200 000,00 200 000,00                     0
0545 HEAD BIKE Opava, z.s. IČO: 68177470           150 000,00                               0
0549 Cirkus trochu jinak, IČO: 22878670           50 000,00                               0
0555 Pavel Čadík,  Nesovice 38, IČO: 44099274           15 000,00                               0
0585 Městys Litultovice,  IČO: 00300381           30 000,00                               0
0586 Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., IČO: 05658977           112 000,00                               0
0587 NEXT Fitness s.r.o., IČO: 24315133           200 000,00       79 000,00 79 000,00                     0
0588 CHRONEA WORKS s.r.o., IČO: 04644964           110 000,00                               0
0589 Nadační fond GAUDEAMUS, IČO: 25228633           5 000,00       5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00                 0
0590 Ceca cup z. s., IČO: 08132721           15 000,00   20 000,00   20 000,00 20 000,00 0,00 30 000,00                 0
0591 FEMININE s.r.o., IČO: 25963261           20 000,00                               0
0592 Sportovní klub Fénix Opava, z.s., IČO: 06563147           10 000,00           0,00 20 000,00                 0
0593 Benjamín p.o., IČO: 00847461           40 000,00   50 000,00                           0
0595 KOMPAKT spol. s. r. o. , IČO: 49551027           0,00   20 000,00   10 000,00 10 000,00                     0
0596 Kapradí, spolek, IČO: 02692716           0,00   30 000,00                           0
0606 Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava, IČO: 47813083               20 000,00                           0
0619 Společnost pro orbu České republiky, z.s., IČO: 17049954               100 000,00                           0
0620 ProJantar s.r.o., IČO: 07360169               25 000,00   25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00                 0
0621 Nadační fond Pavla Novotného, IČO: 04918304               15 000,00   15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00                 0
0622 ČSAD Vsetín a.s.,  IČO: 45192120                   3 456 000,00 2 052 000,00 0,00 2 700 000,00                 0
0623 Diakonie Broumov, IČO: 49289977               5 000,00                           0
0624 Římskokatolická farnost sv. Ducha Opava,  IČO: 65888901               47 000,00                           0
0625 Železniční modeláři ve Lhotě, z.s.               15 000,00                           0
0626 Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta, IČO: 70314659               25 000,00   20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00                 0
0627 ZO ČZS Osada Zahradní, Opava               60 000,00                           0
0628 Sportovní klub Republica Opava, z.s., IČO: 08973032               10 000,00                           0
0629 Spolek architektury Opava               10 000,00                           0
0635 Slovácká muzika - Muzikanči z.s., IČO: 26583267                   10 000,00 10 000,00                     0
0636 Dominik Fajkus, IČO: 02639505                   40 000,00 40 000,00                     0
0643 Beata Rajská - design s.r.o., IČO: 26242222                   50 000,00 50 000,00                     0
0644 Obec Uhlířov, IČO: 00635421                   20 000,00 20 000,00                     0
0645 Zdravotní klaun, o.p.s., IČO: 26547953                   20 000,00 20 000,00 0,00 30 000,00                 0
0646 Tomáš Petreček, FO                   34 000,00 34 000,00                     0
0647 Eliška Kurková, FO                   20 000,00 20 000,00                     0
0649 Team Black Hill, z.s., IČO:                        0,00 50 000,00                 0
0652 Vasil Husar                       0,00 50 000,00                 0
0654 Český kynologický svaz ZKO Kylešovice, IČO:                        0,00 20 000,00                 0
0656 Hirčová Alexandra                       0,00 30 000,00                 0
0657 Římskokatolická farnost Opava - Jaktař, IČO:                       0,00 300 000,00                 0
0658 Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR, IČO:                       0,00 5 000,00                 0
0659 Maksym Tkachenko                       0,00 50 000,00                 0
0660 Spolek na záchranu obchodního domu Breda, IČO:                       0,00 150 000,00                 0
0661 Fotbalová asociace ČR, IČO:                       0,00 100 000,00                 0
0662 Karel Kostera, IČO:                        0,00 10 056,00                 0
0663 Ondrřej Vrbický                       0,00 15 000,00                 0
0664 Czechia-PRO z.s., IČO:                        0,00 50 000,00                 0
100x výdaje FV mezi krajem a obcemi; se SR (pol. 5364, 5366)                                           0
  ZŠ B. Němcové               1 800,00                           0
  ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368                   2 934,00 2 934,00                     0
  ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279                   109 551,40 109 551,40                     0
  ZŠ Šrámkova               332 690,00                           0
  ZŠ Vrchní, IČO: 70999325           19 818,90                               0
  ZŠ Kylešovice               29 355,00                           0
  ZŠ Ochranova, IČO: 70999236                   6 960,00 6 960,00                     0
  ZŠS Otická, IČO: 70999627               596 095,50   653 474,85 653 474,85                     0
  Slezské divadlo Opava IČO: 00100552                   99 371,00 99 371,00                     0
  Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943                   310 915,00 310 915,00                     0
                                              0
  Odbor školství   SKOL (ORJ 0030) 130 130 100 151 749 008,39 143 444 800 180 444 887,82 88 177 700 119 044 094,55 108 727 800 115 824 311,62 90 036 500,00 117 812 691,95 117 386 616,32 76 057 000,00 95 753 854,66 152 725 400,00 111 519 700,00 196 007 200,00 110 019 700,00 111 140 200,00 110 019 700,00 106 140 200,00 105 019 700,00 119 950 200
  provozní příspěvky:                                           0
1000-1 MŠ Heydukova, IČO: 71000054 393 000 393 000,00 404 900 404 900,00 425 000 425 000,00 425 000 425 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 439 400,00 536 761,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00 314 400
1000-4 MŠ Riegrova, IČO: 71000119 1 196 400 1 196 400,00 1 196 400 1 196 400,00 1 246 500 1 246 500,00 1 246 500 1 084 500,00 1 084 500,00 1 084 500,00 1 084 500,00 1 123 800,00 1 330 605,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 488 300
1000-6 MŠ Zborovská, IČO: 71000194 757 600 757 600,00 757 600 514 600,00 788 700 802 612,00 788 700 788 700,00 726 700,00 726 700,00 726 700,00 750 800,00 798 155,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 520 700
1000-7 MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953  3 499 100 3 499 100,00 3 499 100 3 499 100,00 3 644 600 3 644 600,00 3 644 600 3 644 600,00 3 576 400,00 3 576 400,00 3 576 400,00 3 678 300,00 4 202 639,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 1 131 100
1000-8 MŠ E. Beneše, IČO: 71000101 1 147 400 1 147 400,00 1 147 400 1 147 400,00 1 194 900 1 194 900,00 1 194 900 1 128 900,00 1 108 900,00 1 108 900,00 1 108 900,00 1 125 900,00 1 317 065,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 318 800
1000-9 MŠ Šrámkova, IČO: 6115161   991 200,00 1 982 400 2 136 500,00 2 085 600 2 085 600,00 2 085 600 1 961 000,00 1 960 200,00 1 960 200,00 1 960 200,00 1 975 900,00 2 259 393,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 355 200
1000-10 MŠ Pekařská, IČO: 70999686 361 400 361 400,00 361 400 361 400,00 376 700 433 328,00 376 700 376 700,00 376 700,00 376 700,00 376 700,00 389 500,00 461 239,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00 263 300
1000-12 MŠ 17. listopadu IČO: 06115616 3 990 100 2 998 900,00 2 007 700 2 007 700,00 2 109 800 2 128 700,00 2 109 800 2 028 000,00 1 923 300,00 1 923 300,00 1 923 300,00 1 951 100,00 2 174 547,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 445 600
1000-13 MŠ Na Pastvisku, IČO: 70999759 685 700 685 700,00 685 700 685 700,00 733 700 733 700,00 733 700 693 100,00 693 100,00 693 100,00 693 100,00 698 900,00 753 757,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00 250 400
1000-15 MŠ Krnovská, IČO: 70999988 1 285 000 1 285 000,00 1 285 000 1 285 000,00 1 389 600 1 389 600,00 1 389 600 1 277 100,00 1 277 100,00 1 277 100,00 1 277 100,00 1 296 000,00 1 500 022,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 648 300
1000-16 MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783 1 313 900 1 313 900,00 1 430 800 1 430 800,00 1 481 700 1 481 700,00 1 631 700 1 506 800,00 1 506 800,00 1 506 800,00 1 506 800,00 1 549 500,00 1 733 548,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 790 700
1000-17 MŠ Mnišská, IČO: 47813237 1 164 500 1 164 500,00 1 164 500 1 164 500,00 1 185 200 1 185 200,00 1 185 200 1 100 700,00 1 143 700,00 1 143 700,00 1 143 700,00 1 163 100,00 1 274 868,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 227 100
1000-41 MŠ Liptovská, IČO:                        0,00 0,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600
1000-18 ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180 2 463 800 2 439 800,00 2 463 800 2 439 800,00 2 559 200 2 548 000,00 2 660 200 2 314 400,00 2 660 200,00 2 544 200,00 2 544 200,00 2 932 600,00 3 399 030,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 1 529 800
1000-19 ZŠ Englišova,IČO: 70999171 4 101 500 4 079 500,00 4 101 500 4 101 500,00 4 257 900 4 239 785,00 4 257 900 4 018 510,00 3 750 900,00 3 580 900,00 3 580 900,00 3 964 700,00 4 152 610,00 4 779 700,00 4 779 650,00 4 779 700,00 4 779 650,00 4 779 650,00 4 779 650,00 4 779 650,00 4 779 650,00 815 000
1000-20 ZŠ Mařádkova,IČO: 70999244 4 803 000 4 765 000,00 4 803 000 4 767 000,00 4 971 500 4 927 500,00 4 971 500 4 324 500,00 4 357 600,00 4 215 600,00 4 215 600,00 3 932 500,00 5 137 611,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 2 324 900
1000-22 ZŠ Otická, IČO: 70999252 3 321 600 3 309 600,00 3 321 600 3 301 600,00 3 889 300 3 869 300,00 4 396 300 3 825 000,00 3 815 700,00 3 671 700,00 3 671 700,00 3 707 300,00 3 989 102,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 2 028 400
1000-23 ZŠ Ochranova, IČO: 70999236 2 450 500 2 430 500,00 2 450 500 2 420 500,00 2 571 000 2 557 000,00 2 571 000 2 559 000,00 2 373 600,00 2 299 600,00 2 299 600,00 2 510 200,00 2 789 240,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 1 770 600
1000-24 ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279 4 716 100 4 688 100,00 4 716 100 3 736 584,00 4 907 600 4 875 600,00 4 907 600 4 773 000,00 4 907 600,00 4 777 600,00 4 777 600,00 4 553 700,00 4 780 582,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 742 400
1000-25 ZŠ Vrchní, IČO: 70999325 2 953 200 2 953 200,00 2 953 200 2 953 200,00 3 044 800 3 044 800,00 3 044 800 2 819 500,00 2 881 100,00 2 767 100,00 2 767 100,00 3 018 800,00 3 638 092,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 1 149 100
1000-26 ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163 2 022 400 2 022 400,00 2 022 400 2 022 400,00 2 116 900 2 116 900,00 2 316 900 2 316 900,00 2 724 400,00 2 724 400,00 2 724 400,00 3 205 500,00 3 471 933,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 2 545 200
1000-27 ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368 1 402 200 1 402 200,00 1 402 200 1 402 200,00 1 446 400 1 540 400,00 1 540 400 1 540 400,00 1 540 400,00 1 540 400,00 1 540 400,00 1 754 600,00 1 896 727,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 502 900
1000-28 ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350 785 000 785 000,00 785 000 785 000,00 810 800 810 800,00 810 800 810 800,00 810 800,00 810 800,00 810 800,00 830 300,00 918 885,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 629 700
1000-29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341 619 500 619 500,00 638 400 638 400,00 655 700 655 700,00 655 700 655 700,00 655 700,00 655 700,00 655 700,00 732 200,00 893 846,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 309 500
1000-30 ZŠ Riegrova, IČO: 47813300 4 548 500 4 522 500,00 4 548 500 4 506 500,00 4 743 100 4 697 100,00 5 143 100 4 196 100,00 4 206 100,00 4 076 100,00 4 076 100,00 4 458 700,00 5 411 807,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 2 323 700
1000-31 ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032 4 675 200 4 242 200,00 4 675 200 4 651 200,00 4 844 400 4 814 400,00 4 844 400 4 214 600,00 4 247 800,00 4 113 800,00 4 113 800,00 4 359 300,00 4 513 622,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 1 154 200
1000-32 ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642 4 020 700 3 994 700,00 4 020 700 3 948 700,00 4 175 300 4 108 073,00 4 175 300 3 632 500,00 3 643 300,00 3 547 300,00 3 547 300,00 3 693 500,00 3 833 302,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 1 023 100
1000-40 ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183 402 000 402 000,00 412 000 486 000,00 564 000 728 812,00 564 000 564 000,00 564 000,00 564 000,00 564 000,00 568 500,00 581 076,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00 110 200
1000-33 ZŠS Otická, IČO: 70999627 9 818 800 9 818 800,00 9 818 800 9 818 800,00 10 154 800 10 154 800,00 10 154 800 10 154 800,00 10 154 800,00 10 154 800,00 10 154 800,00 10 334 400,00 11 910 060,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 5 006 000
1000-39 SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397 2 288 000 2 288 000,00 2 383 000 2 383 000,00 2 487 800 2 558 876,00 2 662 800 2 662 800,00 2 583 000,00 2 583 000,00 2 583 000,00 2 657 700,00 3 006 840,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 268 700
  příspěvkové organizace celkem 71 186 100 70 557 100,00 71 438 800 70 196 384,00 74 862 500 74 999 286,00 76 489 500 71 397 610,00 71 679 400,00 70 429 400,00 70 429 400,00 73 356 700,00 82 666 964,00 103 426 600,00 103 426 550,00 103 426 600,00 103 426 550,00 103 426 550,00 103 426 550,00 103 426 550,00 103 426 550,00 30 069 900
  účelové příspěvky:                                            0
1001-01 MŠ Heydukova, IČO: 71000054                         412 342,59                 0
1002-01 MŠ Heydukova, IČO: 71000054 360 000 679 866,60   551 866,40       275 754,00                           0
1002-04 MŠ Riegrova, IČO: 71000119   289 246,80   192 831,20   622 468,00       393 157,00 393 157,00                     0
1001-06 MŠ Zborovská, IČO: 71000194   219 107,40   674 246,60       306 018,00   652 587,50 652 587,50                     0
1001-07 MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953                    734 712,00 734 712,00   150 000,00                 0
1002-07 MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953    839 020,00   1 009 198,00       631 118,00   85 000,00 85 000,00                     0
1001-08 MŠ E. Beneše, IČO: 71000101                         150 000,00                 0
1002-08 MŠ E. Beneše, IČO: 71000101   302 927,40   872 911,60   1 346 475,00   420 615,00                           0
1002-09 MŠ Šrámkova, IČO: 6115161       909 096,00       566 431,00                           0
1002-10 MŠ Pekařská, IČO: 70999686       182 880,00           321 820,00 321 820,00                     0
1002-12 MŠ Dětský svět (17. listopadu, Vaníčkova, Jateční, Šrámkova), IČO: 71000160       921 560,00       546 252,00   24 200,00 24 200,00                     0
1002-13 MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759       30 000,00   499 146,00   293 289,00                           0
1001-15 MŠ Krnovská, IČO: 70999988                         94 724,51                 0
1002-15 MŠ Krnovská, IČO: 70999988   340 825,40   193 883,60   598 270,00       497 715,87 497 715,87                     0
1002-16 MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783   336 022,40 100 000 320 681,60   651 988,00       444 336,00 444 336,00                     0
1001-16 MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783                   259 398,00 259 398,00                     0
1001-17 MŠ Mnišská, IČO: 47813237                         358 328,60                 0
1002-17 MŠ Mnišská, IČO: 47813237 120 000 534 414,00 120 000 718 752,00 120 000 120 000,00   375 376,00   163 500,00 163 500,00                     0
1002-18 ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180   836 760,03   3 023 506,47   65 604,03   904 191,00   223 711,00 223 711,00                     0
1001-18 ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180                   6 655,00 6 655,00                     0
1001-19 ZŠ Englišova, IČO: 70999171                   979 330,40 979 330,40   636 995,24                 0
1002-19 ZŠ Englišova, IČO: 70999171 100 000 1 097 173,60 100 000 764 782,40 100 000 2 956 209,00 361 300 1 433 360,00 361 300,00 2 654 495,53 2 654 495,53 361 300,00 361 300,00 361 300,00 361 350,00 361 300,00 361 350,00 361 350,00 361 350,00 361 350,00 361 350,00 0
1001-20 ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244                         1 206 276,00                 0
1002-20 ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244   733 345,80   479 654,20   2 038 951,00       987 024,00 987 024,00                     0
1002-22 ZŠ Otická, IČO: 70999252   811 218,60   540 812,40   1 874 219,00       1 050 634,00 1 050 634,00   2 178 232,30                 0
1001-22 ZŠ Otická, IČO: 70999252           70 000,00       256 838,00 256 838,00   1 779 562,69                 0
1002-23 ZŠ Ochranova, IČO: 70999236   706 871,00 100 000 1 806 025,00 100 000 350 000,00 100 000 747 939,00   1 066 088,50 1 066 088,50   156 300,00                 0
1001-24 ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279                   1 938 858,07 1 938 858,07                     0
1002-24 ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279   1 172 733,00       2 324 020,00 396 800 259 860,00 396 800,00 2 394 665,05 2 394 665,05 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 0
1002-25 ZŠ Vrchní, IČO: 70999325   1 478 579,78   6 309 061,12   2 313 589,00 15 000 746 101,95 15 000,00 1 104 899,83 1 104 899,83 15 000,00 72 310,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0
1001-25 ZŠ Vrchní, IČO: 70999325               2 310 640,84         163 600,00                 0
1002-26 ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163   472 537,80   366 569,20   1 243 482,00       739 836,23 739 836,23                     0
1002-27 ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368   409 384,80   1 368 841,20   4 393 041,22   500 874,67   591 499,00 591 499,00                     0
1001-27 ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368       363 038,00   278 838,75   999 052,33                           0
1002-28 ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350   592 560,00   977 143,00       541 462,00   44 832,00 44 832,00                     0
1002-29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341   212 620,60 150 000 268 208,40   569 208,00       478 895,17 478 895,17                     0
1001-29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341           92 990,00       149 992,00 149 992,00                     0
1001-30 ZŠ Riegrova, IČO: 47813300                   710 763,68 710 763,68                     0
1002-30 ZŠ Riegrova, IČO: 47813300   807 073,80   538 049,20   2 262 433,00       2 985 079,51 2 985 079,51                     0
1001-31 ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032                   575 566,88 575 566,88                     0
1002-31 ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032   1 520 842,00   1 429 920,00       831 696,00   149 526,23 149 526,23                     0
1002-32 ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642   1 228 319,60   1 240 304,37   2 182 525,51       2 642 272,87 2 642 272,87                     0
1001-32 ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642         250 000 250 000,00       1 183 408,03 1 183 408,03                     0
1002-33 ZŠS Otická, IČO: 70999627       1 411 646,46   1 810 680,90 9 550 000 1 482 837,30   838 971,00 838 971,00   581 306,25                 0
1001-33 ZŠS Otická, IČO: 70999627   6 260 690,27   8 078 914,09       9 550 000,00   1 177 788,00 1 177 788,00                     0
1002-39 SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397 700 000 878 328,00 600 000 846 000,00 600 000 1 670 564,00 600 000 744 972,55 700 000,00 969 318,00 969 318,00 700 000,00 1 398 575,00 820 000,00 820 000,00 1 101 800,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 401 800
1002-40 ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183           569 955,00             339 493,00                 0
  účelové příspěvky  PO celkem 1 280 000 22 760 468,68 1 170 000 36 390 382,51 1 170 000 31 154 657,41 11 023 100 24 467 840,64 1 473 100,00 29 477 374,35 29 477 374,35 1 473 100,00 10 436 146,18 1 593 100,00 1 593 150,00 1 874 900,00 1 593 150,00 1 593 150,00 1 593 150,00 1 593 150,00 1 593 150,00 401 800
0300 sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce 3 650 000 0,00 4 000 000 0,00 4 500 000 0,00 5 200 000   0,00                         0
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce 700 000 800 000   1 000 000 0,00 1 300 000   0,00                         0
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora  3 550 000 3 800 000   3 800 000 0,00 5 150 000   0,00                         0
0500 EVVO grantový systém (od 2022 na ORJ 0140) 500 000 0,00 500 000 0,00 500 000 0,00 500 000   500 000,00 0,00                       0
0600 prevence kriminality granty (od 2022 na ORJ 0140) 500 000 0,00 500 000 0,00 500 000 0,00 600 000   500 000,00                         0
0000 drobný hmotný dlouhodobý majetek (např.použití daru pivovar Bernard)   0,00   0,00   17 738,00   103 274,00   18 455,00 0,00   54 338,00                 0
  odměny za užití duševního vlastnictví               15 000,00                           0
  platby daní a poplatků - zápisy do OR   12 000,00                                       0
  stroje, přístroje, zařízení               45 812,00                           0
  krizové řízení - COVID-19               41 699,75                           0
0000 běžné výdaje - reprefond 3 000 3 000,00 3 000 3 000,00 3 000 3 000,00 3 000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0
1004 nejlepší žák roku 15 000 15 000,00 15 000 15 000,00 15 000 15 000,00 15 000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 8 700,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0
1011 protidrogová činnost 220 000 142 592,50 220 000 233 332,00 220 000 243 131,25 220 000 106 889,00 220 000,00 220 000,00 125 507,00 220 000,00 312 580,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0
1051 neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO     9 888 900 10 082 820,00 0 0,00 5 945 000 5 992 250,00 14 756 800,00 14 756 800,00 14 756 800,00 0,00 0,00 6 500 000,00 6 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 5 000 000
  ZŠ Vrchní, IČO: 70999325   534 720,00                                       0
  ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163   150 000,00                                       0
1076 enviromentální výchova 285 000 282 775,00 285 000 269 313,00 285 000 272 516,06 485 000 353 096,77 385 000,00 436 544,00 305 917,52 485 000,00 665 626,48 405 000,00 0,00 405 000,00 0,00 355 000,00 0,00 355 000,00 0,00 -80 000
1078 akce BESIP 144 000 103 996,00 174 000 103 978,00 174 000 103 995,00 204 000 82 150,00 204 000,00 128 000,00 126 469,05 204 000,00 129 000,00 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 0
2353 Neplýtvej jídlem, Opavo!                           34 200,00   34 200,00   0,00 0,00 0,00 0,00 34 200
2357 Digitální technologie do ZŠ                           40 000 000,00 0,00 84 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 500 000
2360 Zefektivnění a rozšíření MKDS VII. Etapa                       0,00 998 879,20                 0
2364 Opava - osvětové kampaně 2022                       0,00 106 000,00                 0
2374 Zefektivnění a rozšíření MKDS VI.etapa                   1 034 000,00 1 015 268,60                     0
2375 Opava - osvětové kampaně 2021                   36 918,60 34 348,00                     0
2388 Zefektivnění a rozšíření MKDS V.etapa               992 524,28                           0
2389 Projekt Opava - osvětové kampaně 2020               115 850,00                           0
2393 Zefektivnění a rozšíření MKDS IV.etapa           810 260,77 0                             0
2397 Projekt Opava - osvětové kampaně 2019           48 954,00                               0
2408 Zefektivnění a rozšíření MKDS III.etapa   938 960,00                                       0
2409 Projekt Opava - osvětové kampaně 2017   47 766,00                                       0
2416 Vzdělávání strážníků   14 908,00                                       0
2448 prevence kriminality 110 000 87 518,00 110 000 105 622,00 110 000 127 092,00 110 000 24 172,00 110 000,00 125 000,00 70 972,80 110 000,00 162 120,80 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0
2500 Den učitelů 30 000 30 000,00 30 000 30 000,00 30 000 30 000,00 30 000 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 44 000,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 7 000
2501 pracovní a životní jubilea 10 000 7 599,00 10 000 10 000,00 10 000 4 977,00 10 000 5 309,00 10 000,00 10 000,00 4 957,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0
2502 tělovýchovné akce 300 000 299 883,39 300 000 299 898,45 300 000 299 999,46 300 000 60 740,18 0,00                         0
2504 akce odboru 135 000 135 000,00 135 000 165 000,00 135 000 343 199,00 233 700 44 650,00 148 700,00 90 700,00 86 402,00 148 700,00 148 700,00 166 000,00 0,00 166 000,00 0,00 166 000,00 0,00 166 000,00 0,00 17 300
2525 posudky, konzultace, revize       268 332,00 536 700 268 331,60                               0
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 1 500 1 500,00 1 500 1 500,00 1 500 1 500,00 1 500 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0
2569 Výzva 92 Generel sportovní vybavenosti             883 000 0,00                           0
2995 Vědomostní a dovednostní soutěže 25 000 24 999,00 25 000 25 000,00 25 000 25 000,00 25 000 12 664,00 0,00                         0
0111 Charita Opava IČO: 43964591 - dar       0,00   10 000,00   5 000,00                           0
0113 Tandem - SRPŠ při ZŠ pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči, IČO: 68177488   15 000,00   40 000,00   40 000,00                               0
0114 Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749   200 000,00   220 000,00   304 000,00   359 600,00                           0
0116 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, IČO: 47813229       33 200,00                                   0
0158 ANIMA VIVA, IČO: 26591014   13 000,00                                       0
0161 Elim Opava, IČO: 2278197   30 000,00                                       0
0165 EUROTOPIA, IČO: 25852345   20 000,00   20 000,00   20 000,00   40 200,00   60 000,00 60 000,00                     0
0166 Klub deskových her Pajdulák, z. s., IČO: 05163579   15 000,00   20 000,00   20 000,00       20 000,00 0,00                     0
0230 Natura Opava Czech Republik, IČO: 26546591   100 000,00       21 000,00                               0
0234 Holos, IČO: 26639866   80 000,00   35 000,00   40 000,00   40 000,00                           0
0244 Sdružení přátel Mendelova gymnázia, IČO: 68177950   40 000,00                                       0
0255 Za Opavu, IČO: 27053644   42 500,00   91 800,00   153 300,00   115 000,00   82 000,00 82 000,00                     0
0288 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, IČO: 47813130   20 000,00       40 000,00                               0
0301 Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119   620 000,00   650 000,00   750 000,00   800 000,00                           0
0303 Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, IČO: 26541645   460 000,00   480 000,00   326 000,00   488 700,00                           0
0306 Sportovně střelecký klub Ostroj Opava, IČO: 47810971   42 600,00   65 000,00   67 100,00   69 600,00                           0
0307 Sportovní klub JANTAR Opava, z. s., IČO: 13643444           79 000,00   90 000,00                           0
0308 Tenisový klub Minerva Opava, IČO: 14615771           75 800,00   86 000,00                           0
0309 Triatlon Team Opava, IČO: 22831843           12 600,00   12 500,00                           0
0310 TJ SOKOL Opava - Kateřinky, IČO:            114 000,00   80 600,00                           0
0312 Sportovní klub Komárov, IČO: 47810122           44 500,00   95 400,00                           0
0313 TJ SOKOL Zlatníky, IČO: 14616190           75 000,00   102 500,00                           0
0314 Kanoe klub Opava, IČO: 00536105   260 000,00   280 000,00   210 000,00   280 000,00                           0
0315 Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272           154 100,00   187 600,00                           0
0317 Bike Sport Club, IČO: 68941919    60 000,00   70 000,00       120 000,00                           0
0318 Horolezecký oddíl  Atlas Opava, IČO: 01510843           131 500,00   115 100,00                           0
0319 Volejbalový klub Kylešovice, IČO: 66144337           88 700,00   107 700,00                           0
0320 Střelecký klub polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216           20 600,00   11 200,00                           0
0321 Škola Taekwon-do IRF Opava, IČO: 47814721           54 300,00   112 800,00                           0
0323 HAPPY SPORT OPAVA, IČO: 65888774           227 000,00   427 200,00                           0
0324 Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě, IČO: 26655268           79 800,00   100 000,00                           0
0329 SK JC Sport Opava, IČO: 26998637   98 300,00       268 000,00   354 500,00                           0
0330 Spolek Hrdinové, IČO: 03620221   20 000,00   40 000,00   40 000,00                               0
0331 Sdružení hasičů Čech a Moravy, Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Suché Lazce, IČO: 66738415           101 700,00   117 600,00                           0
0332 LUIGINO, IČO: 3745309   68 600,00   103 400,00   143 700,00   280 000,00                           0
0333 Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců, Občanské sdružení, IČO 47810025           50 300,00   11 500,00                           0
0335 Amatérský fotbalový klub MEDVĚDI, IČO: 47810165           22 700,00   31 700,00                           0
0336 TJ HIT, IČO: 47811005   47 700,00       146 700,00   206 300,00                           0
0339 TJ Suché Lazce, IČO: 14615681       40 000,00   49 400,00   57 800,00                           0
0340 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Opava - Komárov, IČO: 47815515           41 300,00   61 600,00                           0
0341 Tenisový klub Opava, IČO: 68941633           147 400,00   195 300,00                           0
0342 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Milostovice, IČO: 66738270           34 100,00   52 100,00                           0
0343 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Kylešovice, IČO: 66738404           27 700,00   46 000,00                           0
0344 Sdružení hasičů Čech a Moravy, okresní sdružení Opava, IČO: 47815973   221 200,00   318 200,00   40 000,00   38 400,00                           0
0346 SK Pepa centrum Opava o.s., IČO: 47814381           151 500,00   218 700,00                           0
0349 Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581   40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00   35 000,00 35 000,00                     0
0353 Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO: 00495948   300 000,00   300 000,00   209 000,00   195 600,00                           0
0354 Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO: 13643185   800 000,00   795 000,00   800 000,00   800 000,00                           0
0356 TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportů   400 000,00   540 000,00   800 000,00   800 000,00                           0
0357 Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345   310 000,00   330 000,00   171 000,00   99 500,00                           0
0358 SH ČMS - SDH Vlaštovičky, IČO: 66738725                   40 000,00 40 000,00                     0
0360 Orientační běh Opava, z.s., IČO: 26534991   200 000,00   200 000,00   229 000,00   280 000,00                           0
0362 Handicapoviny, IČO: 03761908   60 000,00       60 000,00       60 000,00 60 000,00                     0
0363 SK Sportino z.s., IČO: 03757218   6 200,00       34 500,00   46 800,00                           0
0365 KST Slezan Opava, IČO: 70630224           35 800,00   52 000,00                           0
0367 Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691           47 100,00   75 900,00                           0
0368 Basket Opava 2010, IČO: 22870733               39 800,00                           0
0371 Sportovní kurzy, IČO: 26656132   50 000,00   15 000,00   40 000,00   60 000,00                           0
0372 Sportovní klub Gymnastický - Špičková - Opava, IČO: 68941466           337 100,00   238 600,00                           0
0373 Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice, IČO: 66738091           32 000,00   18 500,00                           0
0374 Sportovně střelecký klub  Opava, IČO: 47813253   17 800,00   20 800,00   21 900,00                               0
0375 Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČO: 75074982   40 000,00   80 000,00   40 000,00   40 000,00   18 000,00 18 000,00                     0
0376 Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky, IČO: 66739021           30 000,00   39 100,00                           0
0377 Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035   40 000,00   40 000,00   40 000,00   20 000,00   30 000,00 30 000,00                     0
0379 MTB CROSS.cz, z.s., IČO: 03962237   10 000,00   20 000,00   70 000,00   120 000,00                           0
0382 Tělovýchovná jednota Palhanec, z. s. , IČO: 47810190           18 200,00   26 600,00                           0
0384 Karate Silesia Opava, IČO: 26572249   29 300,00   26 300,00                                   0
0386 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Podvihov, IČO: 47815507           18 000,00                               0
0387 Tělovýchovná jednota Milostovice, z. s., IČO: 44941862           22 300,00   22 700,00                           0
0388 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ostrá Hůrka  Háj ve Slezsku, IČO: 47811048   29 000,00           40 000,00                           0
0395 FIT Sports Club, o.s.,  IČO: 22718214   35 000,00   40 000,00   155 900,00   177 400,00   20 000,00 20 000,00                     0
0396 Sportovní klub policie Opava, IČO: 48003247                                           0
0397 No limit bike team, IČO: 22903631   30 000,00   0,00                                   0
0399 Orel Jednota Opava, IČO: 47815381   14 200,00   12 900,00   21 400,00   23 000,00                           0
0405 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace, IČO: 47813113               40 000,00                           0
0407 Junák svaz skautů a skautek, IČO: 47810980   40 000,00   40 000,00   40 000,00   94 600,00                           0
0409 Junák český skaut, přístav Poseidon, IČO: 47810998   40 000,00   70 000,00   140 000,00       40 000,00 40 000,00                     0
0411 Street Hockey club Opava, IČO: 68177461           57 800,00   82 400,00                           0
0412 SPŠ stavební Opava, IČO:47813148                                           0
0414 Okresní fotbalový svaz Opava, IČO: 22880488   30 000,00   30 000,00   20 000,00                               0
0415 Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062   3 411 200,00   3 894 800,00   500 000,00   400 000,00                           0
0416 Základní kynologická organizace Opava, IČO: 47813881   19 600,00   10 000,00       40 000,00   40 000,00 40 000,00                     0
0417 Taneční a sportovní klub Opava, IČO: 1897292   32 600,00   60 300,00   88 600,00   79 400,00                           0
0421 Jakub Šotola, FO                                           0
0440 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČO:22831738   20 000,00   20 000,00   20 000,00   20 000,00                           0
0463 Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075           40 000,00   60 000,00   40 000,00 40 000,00                     0
0473 Capoeira, IČO: 26578981           38 300,00   69 700,00                           0
0476 Sportovní klub SIPA Sport Opava, IČO: 68177739           30 200,00   26 000,00                           0
0477 Sportovní klub Badminton Boreček Opava, IČO: 02273471           81 200,00   76 200,00                           0
0479 Beh Opava, IČO: 02395479   30 000,00   40 000,00   48 000,00   68 000,00                           0
0481 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malé Hoštice, IČO: 66738032           41 000,00   52 900,00                           0
0484 TJ Sokol Vávrovice, IČO: 00575402   20 700,00   17 500,00   23 900,00                               0
0487 Sportovní klub tělesně postižených Opava, IČO: 01453106           28 000,00   11 500,00                           0
0491 ACTIVITY INSTITUT z. ú. IČO: 27041387           40 000,00   40 000,00   40 000,00 40 000,00                     0
0498 Kikstart, z.s., IČO: 04296176       35 000,00                                   0
0503 Ekolyceum, IČO: 27000346       36 000,00   51 620,00                               0
0511 Český svaz včelařů, IČO: 47814764   34 600,00   34 600,00   34 600,00                               0
0515 Český svaz včelařů Stěbořice, IČO: 75067871                   38 000,00 38 000,00                     0
0516 TJ Slávia Malé Hoštice, IČO: 44941994   16 500,00   39 300,00   179 300,00   245 100,00   40 000,00 40 000,00                     0
0519 Junák český skaut, středisko Zvon Opava, z.s., IČO: 47813610   24 800,00               37 000,00 37 000,00                     0
0520 Klub rodičů při Mateřské škole - Malé Hoštice,  IČO: 69987530   40 000,00                                       0
0521 Myslivecký spolek Opavice, z.s.,  IČO: 71231056   40 000,00                                       0
0522 Spolek rodičů a přátel školy MŠ Olomoucká 103, Opava,  IČO: 66144019   40 000,00                                       0
0523 Spolek pro rodinu Opava, IČO: 04246128       25 700,00                                   0
0524 Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Ochranova, Opava, IČO: 68177852       27 900,00       40 000,00                           0
0525 SRPŠ ZŠ Kylešovice, z.s., IČO: 05790174       10 800,00                                   0
0526 KLUB SEBEOBRANY - KRAV MAGA, zapsaný spolek, IČO: 04858093       40 000,00   40 000,00   40 000,00   40 000,00 40 000,00                     0
0527 Centrum pro seniory Trojlístek,  IČO: 04743954       20 000,00   20 000,00                               0
0528 Rozjeď se z.s., IČO: 03268420       20 000,00                                   0
0532 Hokejový spolek Opava, z.s., IČO: 05832411               40 000,00   40 000,00 40 000,00                     0
0544 Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s., IČO: 22687378           128 000,00   140 400,00                           0
0545 HEAD BIKE Opava, z.s., IČO: 68177470           50 600,00   280 000,00                           0
0546 SSKSG,z.s.,IČO: 48003212           91 900,00   107 400,00                           0
0547 Sportovní klub Sport pro všechny Opava, z.s., IČO: 68941463           90 300,00   61 200,00                           0
0548 Thai box Opava, z.s., IČO: 22725491           81 100,00   103 000,00                           0
0550 Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Opava, IČO: 05704910           29 800,00                               0
0556 Horolezecký klub Opava, z.s., IČO: 44738625           8 000,00   8 000,00                           0
0557 Sportovní klub IHC Jaselská Opava, z.s., IČO: 44738854           16 600,00   32 400,00                           0
0558 Sportovní klub FERRAM Opava, z.s., IČO: 47810271           49 000,00   62 500,00                           0
0559 Sportovní klub Sympatic Opava, z.s.,IČO: 47814241           9 000,00   24 300,00                           0
0560 SPORT CLUB OPAVA, IČO: 44738781           21 300,00   23 200,00                           0
0561 HC Draci Opava, z.s., IČO: 22681183           14 700,00   19 500,00                           0
0562 Sportovní klub rekreačního fotbalu Opava, z.s., IČO: 47811161           8 000,00   8 000,00                           0
0563 TJ STAR, IČO: 47814993           11 700,00   15 400,00                           0
0564 Basketbalový klub Trefa Opava, z.s., IČO: 66144329           8 000,00   8 000,00                           0
0565 AB Squash klub, z.s., IČO: 69987076           36 500,00   45 300,00                           0
0566 Sportovní klub PRESTAR Opava, z.s., IČO: 68941978           23 300,00   27 500,00                           0
0567 Středoškolský sportovní klub MSŠZ Opava, z.s., IČO: 70630445           24 600,00   24 000,00                           0
0568 Sportovní klub hasiči Opava, z.s., IČO: 70630127           13 500,00   18 700,00                           0
0569 Jezdecký klub STEALLY Opava, z.s., IČO: 26582767           15 700,00   16 400,00                           0
0570 Sportovní klub VALDI, IČO: 26615037           34 300,00   44 900,00                           0
0571 Sportovní klub rekreačníhlo stolního tenisu Opava, z.s., IČO: 26994143           17 100,00   45 000,00                           0
0572 Tělovýchovná jednota Sokol Opava - Jaktař, z.s., IČO: 14615606           8 000,00   8 000,00                           0
0573 Sportovní klub Starý mlýn Opava - Kylešovice, z.s., IČO: 68941595           25 700,00   35 480,00                           0
0574 Sportovní klub rekreačního volejbalu Opava, z.s., IČO: 27002802           8 000,00   0,00                           0
0575 Sportovní klub ZŠ Englišova Opava, z.s., IČO: 27050734           48 600,00   53 400,00                           0
0576 Silesia AK Squash club Opava, z.s., IČO: 27050629           9 500,00   10 400,00                           0
0577 Bowlingový klub Opava, z.s., IČO: 22725920           31 000,00   44 700,00                           0
0578 Opavský sportovní klub, z.s., IČO: 22721169           28 700,00   34 600,00                           0
0579 Sportovní klub Racek Opava, z.s., IČO: 66144451           8 000,00   8 000,00                           0
0580 HC BIJCI Opava, z.s., IČO: 26593467           12 000,00   8 000,00                           0
0581 Sportovní klub Podvihov, z.s., IČO: 05177375           8 000,00   8 700,00                           0
0582 Mountaintime team Opava, z.s., IČO: 05100437           13 000,00   23 600,00                           0
0583 Sportovní klub TRANSA Opava, z.s. IČO: 68941960           9 500,00   10 400,00                           0
0584 Aproza, z.ú., IČO: 05723400           23 937,00   0,00                           0
0586 Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., IČO: 05658977               0,00                           0
0596 spolek Kapradí, IČO: 02692716                   70 000,00 70 000,00                     0
0597 SK SP Kylešovice, IČO: 26589605               16 900,00                           0
0598 SK OpavaNet, IČO: 26600455               25 700,00                           0
0599 HC CHEGUEVARA, IČO: 06278442               8 400,00                           0
0601 SK KOLIBA Opava, z.s., IČO: 47812061               8 400,00                           0
0602 Sportovní klub Rodina v pohybu z.s., IČO: 69987106               10 200,00                           0
0603 školní sportovní klub OŤAS Opava, z.s., IČO: 27018130               48 000,00                           0
0604 Orel jednota Opava - Jaktař, IČO: 66144159               13 000,00                           0
0605 Mažoretková skupina BANIMO Opava, z.s., IČO: 08395918               52 800,00                           0
0608 Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Šrámkova, z.s.,  IČO: 02450054               40 000,00                           0
0609 Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.,  IČO: 05024706               40 000,00   30 000,00 30 000,00                     0
0610 Shin Bu Kan Opava, z.s., IČO: 01285084               20 000,00                           0
0611 Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO: 00098752               0,00   40 000,00 0,00                     0
0625 Železniční modeláři ve Lhotě, z.s., IČO: 03646157                   40 000,00 40 000,00                     0
0630 Spolek rodičů při ZŠ T.G.Masaryka, IČO: 06551271                   40 000,00 40 000,00                     0
0631 Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, IČO: 00535583                   35 000,00 35 000,00                     0
0632 Mgr. Petr Valeček, FO                   25 000,00 25 000,00                     0
  Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA       19 680,00                                   0
                                              0
  samostatné pracoviště referenta sportu   (ORJ 0031) - do 1.11.2020 pod ORJ 0030 35 585 500 35 223 823 38 138 600 40 887 146       6 000,00 11 550 000,00 11 550 000,00 10 881 000,00 230 000,00 230 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 30 000
0300 sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce 5 200 000 5 200 000 5 200 000 11 650 000         11 300 000,00 113 700,00                       0
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce 1 300 000 1 300 000 1 300 000                           0
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora (vše od 2022 na ORJ 0140) 5 150 000 5 150 000 5 150 000                           0
2502 tělovýchovné akce 250 000 0 250 000 250 000       6 000,00 250 000,00 250 000,00 45 000,00 230 000,00 230 000,00 260 000,00   260 000,00   260 000,00   260 000,00   30 000
0114 Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749                   292 000,00 292 000,00                     0
0301 Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119                   729 400,00 729 400,00                     0
0306 Sportovně střelecký klub Ostroj Opava, IČO: 47810971                   81 700,00 81 700,00                     0
0307 Sportovní klub JANTAR Opava, z. s., IČO: 13643444                   164 000,00 129 000,00                     0
0308 Tenisový klub Minerva Opava, IČO: 14615771                   87 300,00 87 300,00                     0
0309 Triatlon Team Opava, IČO: 22831843                   13 300,00 13 300,00                     0
0310 TJ SOKOL Opava - Kateřinky, IČO:                    73 600,00 73 600,00                     0
0312 Sportovní klub Komárov, IČO: 47810122                   115 800,00 115 800,00                     0
0313 TJ SOKOL Zlatníky, IČO: 14616190                   93 500,00 83 500,00                     0
0314 Kanoe klub Opava, IČO: 00536105                   268 600,00 268 600,00                     0
0315 Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272                   226 200,00 226 200,00                     0
0317 Bike Sport Club, IČO: 68941919                    120 000,00 120 000,00                     0
0318 Horolezecký oddíl  Atlas Opava, IČO: 01510843                   154 000,00 104 000,00                     0
0319 Volejbalový klub Kylešovice, IČO: 66144337                   115 000,00 115 000,00                     0
0320 Střelecký klub polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216                   12 800,00 12 800,00                     0
0321 Škola Taekwon-do IRF Opava, IČO: 47814721                   63 300,00 63 300,00                     0
0323 HAPPY SPORT OPAVA, IČO: 65888774                   465 000,00 465 000,00                     0
0324 Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě, IČO: 26655268                   90 500,00 90 500,00                     0
0329 SK JC Sport Opava, IČO: 26998637                   418 300,00 418 300,00                     0
0331 SH ČMS - SDH Suché Lazce, IČO: 66738415                   68 600,00 68 600,00                     0
0332 LUIGINO, IČO: 3745309                   268 600,00 268 600,00                     0
0333 Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců, Občanské sdružení, IČO 47810025