POL ORG PŘÍJMY dle organizačního členění Návrh rozpočtu 2023  1. verze Návrh rozpočtu 2023  Výhled 2024 Výhled 2025
    Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 1 192 569 100,00 1 263 569 100,00 1 256 069 100,00 1 307 069 100,00
1111 9986-87 sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti 155 000 000,00 165 000 000,00 167 000 000,00 176 000 000,00
1112 9984 sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
1113 0000 sdílená daň FO z kapitálových příjmů 30 000 000,00 32 000 000,00 33 000 000,00 35 000 000,00
1121 0000 sdílená daň z příjmů PO 224 000 000,00 237 000 000,00 244 000 000,00 255 000 000,00
1122 0000 Daň z příjmů PO za obce 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
1211 0000 sdílená daň z DPH 525 000 000,00 556 000 000,00 554 000 000,00 583 000 000,00
1341 9042 poplatek ze psů 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1. verze       2. verze      
1349 9060 zrušené místní poplatky                        
1351 9067 odvod z loterií a podobných her                        
1355 9067 odvod z VHP                        
1345 9222 poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 1111 ####### ####### ####### 1111 ####### ####### #######
1381 9814 daň z hazardních her 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 1122 ####### ####### ####### 1122 ####### ####### #######
1385 9822 daň z hazardních her 40 000 000,00 55 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00 1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1511 0000 daň z nemovitosti 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00 1381 ####### ####### ####### 1381 ####### ####### #######
2141 0000 příjmy z úroků 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00                
4112 0000 transfery ze SR - SDV 78 469 100,00 78 469 100,00 78 469 100,00 78 469 100,00                
4223   IV přijaté transfery od regionálních rad                        
                             
    Odbor školství   SKOL (ORJ 0030) 14 677 500,00 13 177 500,00 12 367 500,00 6 367 500,00                
2122 9273 odvody příspěvkových organizací - MŠ, ZŠ, SVČ - Fond školství 6 367 500,00 6 367 500,00 6 367 500,00 6 367 500,00 2451 ####### ####### 0,00 2451 ####### ####### 0,00
2122 9273 odvody příspěvkových organizací - ZŠ Komárov - mimo zásady fondu 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 0,00 zhodnocení ZŠ - zvýšené odpisy - dle pravidel od roku 2025 bude součástí běžného výpočtu                
2451 9414 splátky půjček předfinancování PO 6 810 000,00 5 310 000,00 5 000 000,00 0,00                
                             
    samostatné pracoviště sportu   SPRT (ORJ 0031) 0,00 0,00 0,00 0,00                
2324 xxxx vratky účelových dotací                        
                             
    Odbor sociálních věcí   SOCV (ORJ 0040) 0,00 0,00 0,00 0,00                
                             
    samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050) 8 082 500,00 8 082 500,00 8 095 000,00 8 100 000,00                
2111 9238 zóna placeného stání 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00                
2133 9338 pronájem movitých věcí 1 282 500,00 1 282 500,00 1 295 000,00 1 300 000,00                
2142 9066 dividendy 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00                
                             
    oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 87 069 200,00 92 569 200,00 80 762 400,00 80 569 700,00                
2111 9096 zálohy z nebytových prostor služby 2 812 500,00 2 812 500,00 2 600 000,00 2 500 000,00                
2111 9172 příjem za služby - víceúčelová hala 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00                
2111 9185 příjem za služby Dům umění - restaurace 750 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00                
2111 9194 pronájmy reklamních ploch 733 700,00 733 700,00 735 000,00 738 000,00 2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2111                            
2111 9400 příjem za služby - pronájmy bytových prostor 21 572 000,00 21 572 000,00 21 572 000,00 21 572 000,00                
2111 9403 příjem za služby - pronájmy nebytových prostor 4 975 000,00 4 975 000,00 4 975 000,00 4 975 000,00 celkem ####### ####### ####### celkem ####### ####### #######
2112 9318 sankce MVV Energie CZ a.s.                        
2132 9047 pronájmy budov 6 100 000,00 6 100 000,00 5 500 000,00 5 400 000,00                
2132 9120 pronájem tenisové kurty 10 300,00 10 300,00 10 400,00 10 500,00                
2132 9160 pronájem KD Na Rybníčku 467 500,00 467 500,00 468 200,00 469 000,00                
2132 9161 pronájem Obecní dům - kavárna 297 000,00 297 000,00 298 000,00 299 000,00                
2132 9162 pronájem Dům umění - restaurace 117 100,00 117 100,00 117 100,00 117 100,00                
2132 9171 pronájem víceúčelová hala 459 000,00 459 000,00 459 000,00 459 000,00                
2132 9339 nájem liniové stavby - SmVaK a GasNet 2 672 400,00 2 672 400,00 2 672 400,00 2 672 400,00                
2132 9400 příjem za pronájem bytových prostor 26 370 000,00 26 370 000,00 26 370 000,00 26 370 000,00                
2132 9403 příjem za pronájem nebytových prostor 11 012 600,00 11 012 600,00 11 012 600,00 11 013 600,00                
2133 9180 KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí                        
2133 9181 Obecní dům pronájem movitých věcí                        
2133 9182 Dům umění pronájem movitých věcí                        
2133 9180 KD Rybníček - pronájem movitých věcí 14 100,00 14 100,00 14 700,00 15 100,00                
2133 9181 Obecní dům - pronájem movitých věcí 71 000,00 71 000,00 72 000,00 72 000,00                
2133 9182 Dům umění - restaurace - pronájem movitých věcí 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00                
2133 9186 víceúčelová hala - pronájem movitých věcí 72 000,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00                
2133 9190 KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení                        
2133 9192 Obecní dům pronájem gastro vybavení                        
2133 9190 KD Rybníček - pronájem interiérového a gastro vybavení 29 000,00 29 000,00 30 000,00 31 000,00                
2133 9192 Dům umění - restaurace - pronájem gastro vybavení 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00                
3112 9198 prodej budov 5 500 000,00 11 000 000,00 0,00 0,00                
3112 9243 prodeje domů                        
                             
    oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 164 677 400,00 38 720 900,00 13 733 700,00 13 032 200,00                
1361   správní poplatky                        
2119 9075 věcná břemena 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00                
2131 9048 pronájmy pozemků po MěPBH 140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00                
2131 9049 pronájmy pozemků garážiště 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00                
2131 9050 pronájmy pozemků 6 491 000,00 6 491 000,00 6 430 300,00 6 428 800,00                
2131 9450 nájem honitba 48 400,00 48 400,00 48 400,00 48 400,00 2119 ####### ####### ####### 2119 ####### ####### #######
2212 9316 smluvní pokuta 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 2131 ####### ####### ####### 2131 ####### ####### #######
2212   sankční platby přijaté od jiných subjektů                        
2324 9158 bezdůvodné obohacení - užívání pozemků 72 000,00 72 000,00 50 000,00 50 000,00 2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2324 9159 bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 3111 ####### ####### ####### 3111 ####### ####### #######
3111 9007 prodej pozemků - jednorázový příjem 152 661 000,00 26 704 500,00 3 000 000,00 2 500 000,00 celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
3111 9087 prodej pozemků - splátky 2 400 000,00 2 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00                
                             
    Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 1 848 000,00 1 848 000,00 1 848 000,00 1 848 000,00                
1361 9070 správní poplatky 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00                
1361 9124 správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1361 9200 poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2111 9441 posudky vyvlastnění 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00                
2212 9053 pokuty 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00                
                             
    Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080) 0,00 0,00 0,00 0,00                
                             
    Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 4 210 900,00 4 210 900,00 4 210 900,00 4 210 900,00                
1361 9122 správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00                
1361 9126 správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů 100,00 100,00 100,00 100,00                
1361 9127 správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík  3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00                
1361 9128 správní poplatek - konverze dokumentů DS 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00                
1361 9129 správní poplatek - zneplatnění údajů DS 0,00 0,00     1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1361 9130 správní poplatek - zákaldní registry 300,00 300,00 300,00 300,00 2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
1361 9203 správní poplatek - evidence obyvatel 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
1361 9206 správní poplatek - matrika 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00                
1361 9257 správní poplatek - ověřování 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
1361 9267 správní poplatek - cestovní doklady 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00                
1361 9268 správní poplatek - občanské průkazy 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00                
1361 9410 správní poplatek - ukončení trvalého pobytu 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00                
1361 9411 správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00                
2111 9133 poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo  500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00                
2212 9052 pokuty - přestupky 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00                
2212 9269 pokuty - OP, CD 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00                
                             
    Městská policie MPOL (ORJ 0110) 1 065 000,00 1 065 000,00 1 195 000,00 1 295 000,00                
2111 9456 příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí 50 000,00 50 000,00 80 000,00 80 000,00 2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2212 9057 pokuty 1 000 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00                
2212 9136 pokuty Hradec nad Moravicí 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
                             
    sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty  (ORJ 0120) 2 128 000,00 2 128 000,00 2 128 000,00 2 128 000,00                
2111 9177 poskytnutí internetu pro veřejnost                        
2111 9221 TIC - kopírování 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00                
2111 9286 TIC - průvodcování 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00                
2111 9289 TIC - vstupenky na Hlásku 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00                
2111 9368 ostatní příjmy - tombola, dary 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00                
2111 9442 vystavené faktury - průvodcovství 1 240 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00 2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2112 9378 TIC - prodej zboží 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 2112 ####### ####### ####### 2112 ####### ####### #######
2133 9314 pronájem stánků vánoční trhy - faktury (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019) 103 000,00 103 000,00 103 000,00 103 000,00                
2139 9321 pronájem stánků farmářské trhy - fakturace 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00                
2139 9415 příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00                
2139 9416 příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00                
2321 9131 přijaté NIV dary (Město vítá léto) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00                
                             
    samostatné pracoviště  kultury (ORJ 0121) 395 000,00 895 000,00 395 000,00 395 000,00                
2111 9358 příjmy z kulturních akcí - faktury 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00                
2111 9359 příjmy z kulturních akcí - hotovost 390 000,00 390 000,00 390 000,00 390 000,00 2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2122 9273 odvod z investičního fondu - OKO   500 000,00             2122 ####### 0,00 0,00
                             
    Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 14 135 000,00 14 135 000,00 14 135 000,00 14 135 000,00                
1334 9074 poplatek za odnětí zemědělské půdy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00                
1361 9204 správní poplatky - rybářské lístky 200 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00                
1361 9207 správní poplatky - vodní hospodářství 200 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 1334 ####### ####### ####### 1334 ####### ####### #######
1361 9260 správní poplatky - lovecké lístky 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
2111 9132 útulek pro psy - platby od náhradních majitelů 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2111 9284 útulek pro psy - platby od okolních obcí 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00                
2111 9440 příjmy za separované suroviny 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00                
2212 9055 pokuty 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00                
2324 9255 náklady řízení 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00                
2329 9202 příjmy od EKO-KOMU 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00                
                             
    Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 0,00 0,00 0,00 0,00                
2212   sankční platby přijaté od jiných subjektů                        
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                        
                             
    Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 879 000,00 879 000,00 879 000,00 879 000,00                
1361 9069 správní poplatky 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00                
1361 9121 správní poplatky - výpis z OR 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
2212 9051 pokuty 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2324 9208 náklady řízení 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00                
              celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
    Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 21 139 500,00 22 579 100,00 22 579 100,00 22 579 100,00                
1343 9063 poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00                
1343 9064 poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00                
1353 9292 poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00                
1361 9071 správní poplatek 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 1353 ####### ####### ####### 1353 ####### ####### #######
1361 9270 poplatek v rámci přenesené působnosti 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00 1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1361 9470 správní poplatek registr řidičů 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2212 9137 sankce - vážení - pokuta 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4121 ####### ####### ####### 4121 ####### ####### #######
2212 9271 pokuty - přenesená působnost 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00                
2324 9137 sankce - vážení - náklady řízení 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00                
4121 9193 příspěvek na dopravní obslužnost 2 719 500,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00                
                             
    Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 45 900,00 45 900,00 45 900,00 45 900,00                
2133 9455 fakturované příjmy - pronájem movitého majetku 45 900,00 45 900,00 45 900,00 45 900,00 2133 ####### ####### ####### 2133 ####### ####### #######
                             
    Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 217 000,00 217 000,00 217 000,00 217 000,00                
2322 9311 pojistná plnění ze soudních řízení                        
2324 9097 náklady řízení - exekuce -daňový řád 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2324 9197 náklady řízení - exekuce -soudní řád 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00                
2324 9274 náklady řízení - odd. právní 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
                             
    Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191) 0,00 0,00 0,00 0,00                
2111   příjmy z poskytování sližeb a výrobků                        
2229   ostatní vratky transferů                        
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                        
2322   přijaté pojistné náhrady                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                        
3113   příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                        
                             
    Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192) 0,00 0,00 0,00 0,00                
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                        
                             
    Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193) 0,00 0,00 0,00 0,00                
2212   sankční platby přijaté od jiných subjektů                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
                             
    Oddělení kontroly (ORJ 0210) 0,00 0,00 0,00 0,00                
2111   příjmy z poskytování sližeb a výrobků                        
                             
    Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220) 0,00 0,00 0,00 0,00                
                             
    Technické služby TSO (ORJ 0790) 14 487 100,00 15 677 100,00 15 677 100,00 15 677 100,00                
2111 9103 parkovací dům Náměstí Osvoboditelů - služby (parkování vozidel) 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00                
2111 9104 bazén - služby 2 800 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00                
2111 9105 veřejné WC - služby 40 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00                
2111 9106 Tyršův stadion - služby 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00                
2111 9236 správa pohřebišť - služby 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 2132 ####### ####### ####### 2132 ####### ####### #######
2111 9323 koupaliště tržby 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00                
2111 9465 parkovací dům Skladištní - služby (parkování vozidel) 120 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 v provozu od 06/2022 celkem  ####### ####### ####### celkem  ####### ####### #######
2111 9466 parkovací dům Skladištní - nabíjení vozidel 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 v provozu od 06/2022                
2132 9108 pronájmy ostatních nemovitostí 203 400,00 203 400,00 203 400,00 203 400,00                
2132 9111 pronájmy plakátovacích ploch 56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00                
2132 9112 parkovací dům - dlouhodobé nájmy 230 000,00 230 000,00 230 000,00 230 000,00                
2132 9113 bazén - nájmy 620 000,00 620 000,00 620 000,00 620 000,00                
2132 9115 Tyršův stadion - nájmy 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00                
2132 9116 smuteční síň - nájmy 1 736 800,00 1 736 800,00 1 736 800,00 1 736 800,00                
2132 9322 koupaliště pronájmy 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00                
2139 9235 správa pohřebišť - nájmy 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00                
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                        
                             
    Městská část Komárov (ORJ 0800) 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů                        
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                        
2131   příjmy z pronájmu pozemků                        
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
                             
    Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810) 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů                        
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                        
2112   příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)                        
2131   příjmy z pronájmu pozemků                        
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                        
2310   příjmy z prodeje krátkodobého drobného dlouhodobého majetku                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                        
2443   příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů                        
3111   příjmy z prodeje pozemků                        
3112   příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí                        
                             
    Městská část Podvihov (ORJ 0820) 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů                        
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                        
2131   příjmy z pronájmu pozemků                        
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                        
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
3113   příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                        
                             
    Městská část Suché Lazce (ORJ 0830) 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů                        
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                        
2112   příjmy z prodeje zboží                        
2131   příjmy z pronájmu pozemků                        
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                        
2133   příjmy z pornájmu movitých věcí                        
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené                        
                             
    Městská část Vávrovice (ORJ 0840) 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů                        
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                        
2132   příjmy z pronájmu ostatnícj nemovitostí a jejich částí                        
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku                        
2321   přijaté neinvestiční dary                        
2322   pojistné náhrady                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené                        
                             
    Městská část Vlaštovičky (ORJ 0850) 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů                        
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                        
2112   příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)                        
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                        
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
2329   ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené                        
3121   přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                        
                             
    Městská část Zlatníky (ORJ 0860) 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů                        
2131   příjmy z pronájmu pozemků                        
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                        
2310   prodej movitých věcí                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
3121   přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                        
                             
    Městská část Milostovice (ORJ 0870) 0,00 0,00 0,00 0,00                
1341   poplatek ze psů                        
2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků                        
2112   příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)                        
2131   příjmy z pronájmu pozemků                        
2132   příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                        
2133   příjmy z pronájmu movitých věcí                        
2310   příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku                        
2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        
                             
    mylné platby neidentifikovatelné                        
    jiné platby ORJ 0000                        
                             
    PŘÍJMY CELKEM 1 527 626 100,00 1 479 799 200,00 1 434 337 700,00 1 478 548 500,00                
               
1 527 626 100,00 1 479 799 200,00 1 434 337 700,00 1 478 548 500,00 1111 ####### ####### ####### 1111 ####### ####### #######
1112 ####### ####### ####### 1112 ####### ####### #######
1113 ####### ####### ####### 1113 ####### ####### #######
1121 ####### ####### ####### 1121 ####### ####### #######
1 527 626 100,00 1 479 799 200,00 1 434 337 700,00 1 478 548 500,00 1122 ####### ####### ####### 1122 ####### ####### #######
1211 ####### ####### ####### 1211 ####### ####### #######
1334 ####### ####### ####### 1334 ####### ####### #######
1341 ####### ####### ####### 1341 ####### ####### #######
1343 ####### ####### ####### 1343 ####### ####### #######
1345 ####### ####### ####### 1345 ####### ####### #######
1353 ####### ####### ####### 1353 ####### ####### #######
1361 ####### ####### ####### 1361 ####### ####### #######
1381 ####### ####### ####### 1381 ####### ####### #######
1385 ####### ####### ####### 1385 ####### ####### #######
1511 ####### ####### ####### 1511 ####### ####### #######
2111 ####### ####### ####### 2111 ####### ####### #######
2112 ####### ####### ####### 2112 ####### ####### #######
2119 ####### ####### ####### 2119 ####### ####### #######
2122 ####### ####### ####### 2122 ####### ####### #######
2131 ####### ####### ####### 2131 ####### ####### #######
2132 ####### ####### ####### 2132 ####### ####### #######
2133 ####### ####### ####### 2133 ####### ####### #######
2139 ####### ####### ####### 2139 ####### ####### #######
2141 ####### ####### ####### 2141 ####### ####### #######
2142 ####### ####### ####### 2142 ####### ####### #######
2212 ####### ####### ####### 2212 ####### ####### #######
2321 ####### ####### ####### 2321 ####### ####### #######
2324 ####### ####### ####### 2324 ####### ####### #######
2329 ####### ####### ####### 2329 ####### ####### #######
2451 ####### ####### 0,00 2451 ####### ####### 0,00
3111 ####### ####### ####### 3111 ####### ####### #######
3112 ####### ####### ####### 3112 ####### ####### #######
4112 ####### ####### ####### 4112 ####### ####### #######
4121 ####### ####### ####### 4121 ####### ####### #######
celkem ####### ####### ####### celkem ####### ####### #######
               
kontr. součet ####### ####### ####### kontr. součet ####### ####### #######
               
  ####### ####### #######   ####### ####### #######
               
suma 138x ####### ####### ####### suma 138x ####### ####### #######
suma 13xx ####### ####### ####### suma 13xx ####### ####### #######
suma 21xx ####### ####### ####### suma 21xx ####### ####### #######
suma 213x ####### ####### ####### suma 213x ####### ####### #######
suma 22xx ####### ####### ####### suma 22xx ####### ####### #######
suma 23xx ####### ####### ####### suma 23xx ####### ####### #######
suma 24xx ####### ####### 0,00 suma 24xx ####### ####### 0,00
suma 31xx ####### ####### ####### suma 31xx ####### ####### #######
suma 41xx ####### ####### ####### suma 41xx ####### ####### #######