PŘÍJMY dle položek v Kč Návrh rozpočtu 2023 - 1. verze Návrh rozpočtu 2023  Výhled 2024 Výhled 2025
DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 133 267 900,00 1 204 267 900,00 1 197 267 900,00 1 248 267 900,00
  sdílené daně 940 000 000,00 996 000 000,00 1 004 000 000,00 1 055 000 000,00
  1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 155 000 000,00 165 000 000,00 167 000 000,00 176 000 000,00
  1112 daň z příjmů FO z podnikání 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
  1113 daň z příjmů FO srážková 30 000 000,00 32 000 000,00 33 000 000,00 35 000 000,00
  1121 daň z příjmů PO 224 000 000,00 237 000 000,00 244 000 000,00 255 000 000,00
  1211 daň z přidané hodnoty 525 000 000,00 556 000 000,00 554 000 000,00 583 000 000,00
1122 daň z příjmu PO za obce 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
13xx poplatky   98 267 900,00 113 267 900,00 98 267 900,00 98 267 900,00
v tom 1345 poplatek za obecní systém odpadového hosp. 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
  1341 poplatek ze psů 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
  138x odvody z loterií a VHP 46 000 000,00 61 000 000,00 46 000 000,00 46 000 000,00
1511 daň z nemovitosti 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00 65 000 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 152 608 600,00 152 798 600,00 150 241 600,00 144 152 400,00
21xx příjmy z vlastní činnosti 129 264 600,00 130 954 600,00 128 629 600,00 127 440 400,00
  213x  příjmy z pronájmu 61 083 900,00 61 083 900,00 60 440 100,00 60 347 900,00
  2122 odvody příspěvkových organizací 7 867 500,00 8 367 500,00 7 367 500,00 6 367 500,00
  v tom: Seniorcentrum Opava, IČ 71196943 0,00 0,00 0,00 0,00
    Slezské divadlo IČ 00100552 0,00 0,00 0,00 0,00
    Opavská kulturní organizace, IČ 7511798 0,00 500 000,00 0,00 0,00
    Knihovna Petra Bezruče Opava, IČ 318574  0,00 0,00 0,00 0,00
    MŠ Heydukova, IČ 71000054 0,00 0,00 0,00 0,00
    MŠ Zborovská (Srdíčko), IČ 71000194 153 800,00 153 800,00 153 800,00 153 800,00
    MŠ Olomoucká (Sedmikrásky), IČ 70999953 85 400,00 85 400,00 85 400,00 85 400,00
    MŠ Edvarda Beneše, IČ 71000101 129 900,00 129 900,00 129 900,00 129 900,00
    MŠ Šrámkova, IČ 6115161 301 200,00 301 200,00 301 200,00 301 200,00
    MŠ 17.listopadu, IČ 06115616 308 000,00 308 000,00 308 000,00 308 000,00
    MŠ Na Pastvisku, IČ 70999759 39 100,00 39 100,00 39 100,00 39 100,00
    MŠ Sluníčko, Krnovská, IČ 70999988 125 700,00 125 700,00 125 700,00 125 700,00
    MŠ Havlíčkova, IČ 70999783 294 100,00 294 100,00 294 100,00 294 100,00
    MŠ Mnišská, IČ 47813237 162 000,00 162 000,00 162 000,00 162 000,00
    ZŠ B. Němcové, IČ 70999180 259 200,00 259 200,00 259 200,00 259 200,00
    ZŠ Englišova, IČ 70999171 364 100,00 364 100,00 364 100,00 364 100,00
    ZŠ Mařádkova, IČ 70999244 237 200,00 237 200,00 237 200,00 237 200,00
    ZŠ Otická, IČ 70999252 966 400,00 966 400,00 966 400,00 966 400,00
    ZŠ Vrchní, IČ 70999325 227 200,00 227 200,00 227 200,00 227 200,00
    ZŠ a MŠ Komárov, IČ 70999163 1 928 200,00 1 928 200,00 1 928 200,00 1 928 200,00
    ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČ 70999368 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00
    ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČ 70999350 0,00 0,00 0,00 0,00
    ZŠ a MŠ Vávrovice, IČ 70999341 150 400,00 150 400,00 150 400,00 150 400,00
    ZŠ Riegrova, IČ 4783300 311 400,00 311 400,00 311 400,00 311 400,00
    ZŠ Šrámkova, IČ 00849642 373 100,00 373 100,00 373 100,00 373 100,00
    ZŠ Kylešovice, IČ 47813032 601 700,00 601 700,00 601 700,00 601 700,00
    ZŠ Ochranova, IČ 70999236 131 200,00 131 200,00 131 200,00 131 200,00
    ZŠ E. Beneše, IČ 70999279 573 700,00 573 700,00 573 700,00 573 700,00
    Zařízení školního stravování, IČ 70999627 0,00 0,00 0,00 0,00
    Středisko volného času, IČ 72071397 10 900,00 10 900,00 10 900,00 10 900,00
             
22xx přijaté sankční platby 6 160 000,00 6 160 000,00 6 260 000,00 6 360 000,00
23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku 10 374 000,00 10 374 000,00 10 352 000,00 10 352 000,00
24xx přijaté splátky půjčených prostředků 6 810 000,00 5 310 000,00 5 000 000,00 0,00
  v tom: splátky zápůjček od PO - předfinancování projektů 6 810 000,00 5 310 000,00 5 000 000,00 0,00
             
KAPITÁLOVÉ  PŘÍJMY   160 561 000,00 40 104 500,00 4 200 000,00 3 500 000,00
31xx příijmy z prodeje dlouhodobého majetku 160 561 000,00 40 104 500,00 4 200 000,00 3 500 000,00
32xx příjmy z prodeje majetkových podílů 0,00 0,00 0,00 0,00
VLASTNÍ PŘÍJMY 1 446 437 500,00 1 397 171 000,00 1 351 709 500,00 1 395 920 300,00
PŘIJATÉ TRANSFERY 81 188 600,00 82 628 200,00 82 628 200,00 82 628 200,00
41xx neinvestiční přijaté transfery 81 188 600,00 82 628 200,00 82 628 200,00 82 628 200,00
  4112 neinvestiční transfery ze SR  78 469 100,00 78 469 100,00 78 469 100,00 78 469 100,00
  412x neinvestičbí transfery od obcí, krajů 2 719 500,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu            
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu            
4113 neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů            
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu            
4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů§ ústřední úrovně            
4121 neinvestiční příjaté transfery od obcí     2 719 500,00 4 159 100,00 4 159 100,00 4 159 100,00
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů            
4123 neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad            
4132 převody z pstatních vlastních fondů        
4152 neinvestiřní přijaté transfery od mezinárodních organizací        
42xx investiční přijaté transfery        
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů            
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu            
             
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací) 1 527 626 100,00 1 479 799 200,00 1 434 337 700,00 1 478 548 500,00
             
FINANCOVÁNÍ   11 434 600,00 437 719 800,00 11 319 800,00 10 557 300,00
  krátkodobé financování 11 434 600,00 52 319 800,00 11 319 800,00 10 557 300,00
    použití sociálního fondu 8 934 600,00 9 819 800,00 9 819 800,00 9 957 300,00
    zapojení sociálního fondu 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00
    použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 600 000,00
    zapojení zůstatku ZBÚ minulých let   40 000 000,00    
             
  dlouhodobé financování 0,00 385 400 000,00 0,00 0,00
    splátka úvěru ČS a.s. 300mil        
    přijetí revolvingového úvěru 385 mil. Kč   385 400 000,00    
    splátka dlouhodobého úvěru + rámce        
CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 1 539 060 700,00 1 917 519 000,00 1 445 657 500,00 1 489 105 800,00