číslo akce ORG 0,00 Návrh rozpočtu 2023                          1. verze Návrh rozpočtu 2023   MANDATORNÍ výdaje 1. verze Návrh rozpočtu 2023                           Návrh rozpočtu 2023           MANDATORNÍ výdaje Výhled 2024 Výhled 2024   MANDATORNÍ Výhled 2025 Výhled 2025   MANDATORNÍ
  Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020) 167 470 000,00 76 422 000,00 136 305 800,00 76 422 000,00 153 820 000,00 62 222 000,00 154 620 000,00 59 222 000,00
0000 běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky) od 1.1.2020 jen sáčky 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
0000 ODPA 5213 Krizová řízení  - COVID                
0000 pomoc obcím po tornádu (§ 5269)                
0000 bežné výdaje - nákup materiálu  (psí známky od 1.1.2020 již nebudou)                
  kurzové rozdíly                
0000 běžné výdaje - poštovné 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0000 běžné výdaje - reprefond 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00
  nákup kolků                
  úhrady sankcí jiným rozpočtům                
  krizová opatření (§ 5213)                 
0000 bankovní služby  712 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00 712 000,00
  finanční vypořádání se SR (pol. 5364)                
  finanční vypořádání mezi krajem a obcemi                
  ostatní neinvestiční výdaje                
0000 Daň z příjmů PO za obce 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
  vratky transferů poskytnutých v minulých letech                
  převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli                
  Přímé dotace                
0109 ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
0114 Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749                
0116 ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků, IČO 47813229 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00
0159 Český červený kříž Opava, IČO: 00426482 - neinvestiční 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00
0159 Český červený kříž Opava, IČO: 00426482 - investiční                
0171 Preeduk, IČO: 65889053 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
0200 Dotace kulturní (grantový systém)                
0229 Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113                
0233 Slezská univerzita, IČO: 47813059 450 000,00 0,00 0 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00
0300 Dotace sportovní  (grantový systém)                
0345 Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady   8 100 000,00 0,00 7 600 000,00 0,00 9 800 000,00 0,00 11 500 000,00 0,00
  SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC (nový ORG 0594)                
  Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - půjčka                
0350 Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal mládež 9 350 000,00 0,00 8 750 000,00 0,00 9 350 000,00 0,00 9 350 000,00 0,00
                                                                                     - muži                
                                                                                     - reklama                
0352 Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a..s.), IČO: 04618751 - sport mládež 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00 0,00
                                                                                                     - muži 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00
                                                                                                     - ženy 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00 420 000,00 0,00
0354 TJ Sokol Opava, IČO: 13643185 - atletika                
                                                    - investiční dotace na zastřešení tribuny                
0355 Slezský fotbalový club Opava a.s., IČO: 25835912 - sport 11 500 000,00 0,00 11 000 000,00 0,00 12 800 000,00 0,00 14 800 000,00 0,00
0356 TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportů - neinvestiční                
0356 TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportů - investiční                
0396 Sportovní klub policie Opava z.s.                
0400 Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady 8 800 000,00 0,00 5 800 000,00 0,00 8 800 000,00 0,00 8 800 000,00 0,00
0401 Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561 1 200 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
0402 Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
0405 Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00
0407 Junák - český skaut - příspěvek na rekonstrukci Skautského domu                
0424 Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady 13 000 000,00 0,00 11 500 000,00 0,00 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00 0,00
0431 M.Žižlavský, IČO: 65518161 - kino Mír                
0500 Dotace EVVO od r. 2016 odbor školství                
0541 Zdravotnická záchranná služba MSK, IČO: 48804525 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
0594 Slezský fotbalový klub z.s., IČO 22883304 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 450 000,00 0,00 550 000,00 0,00
1003 Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obslužnost (od 2020 DOPR) v tom příjem z provozních aktiv: 1.736.000,00                
1003 MDPO vypůjčka                
1112 DPH 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
2525 konzultační a poradenské služby 1 700 000,00 400 000,00 1 700 000,00 400 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
2990 Dotace ostatní (neinvestiční, investiční) 6 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00
2996 rezerva FaRO 2 000 000,00 0,00 2 085 800,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00
2996 rezerva FaRO - rezerva na nárůst cen el.energie a plynu 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00
2997 rezerva na dotační programy     0,00          
9962  - dlouhodobý úvěr KB 400 mil. Kč - úroky 20 500 000,00 20 500 000,00 20 500 000,00 20 500 000,00 12 000 000,00 12 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00
9963  - dlouhodobý úvěr KB 460mil. Kč - úroky 18 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00 18 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 11 500 000,00 11 500 000,00
9968  - dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč - úroky 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0180 Domov Bílá Opava, IČO: 00016772 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0183 Charita Ostrava, IČO: 44940998                
0184 Domov Vítkov, p. o., IČO: 71196951                
0186 MIKASA z.s.,  IČO: 22832386                
0187 Fontána p.o, IČO: 71197044                
0188 Bílý kruh bezpečí z.s., IČO: 47607483                
0189 Centrum sociálních služeb Hrabyně, IČO:                 
0205 Karel Kostera - Umělecká agentura Kostera, IČO: 18061737                
0206 Matice slezská, místní odbor v Opavě, IČO: 00534366                
0208 MgA. Martina Minařík Pavelková, FO                
0209 Asociace studentů a přátel Slezské university, IČO: 47811838                
0210 Spolek živé historie IČO: 03807738                
0214 Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615                
0217 Spolek PĚVECKÝ SBOR KŘÍŽKOVSKÝ v Opavě, IČO: 44738803                
0224 Vodárenská věž Opava o.p.s, IČO: 29393973                
0227 Církevní konzervatoř Opava IČO: 68941811                
0232 ID - KARTA s.r.o., IČO: 25356259                
0234 Holos, IČO: 26639866                
0244 Sdružení přátel Mendelova gymnázia, IČO: 68177950                
0246 Silesia Art IČO: 3587631                
0251 Český svaz ochr.přírody ZO Nový Jičín, IČO: 47657901                
0253 Slezské zemské muzeum, IČO: 00100595                
0261 OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO: 28614593                
0262 MgA Václav Minařík IČO: 73089672                
0266 Janáčkův Máj, o.p.s., IČO: 26807882                
0269 Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČO: 48804533                
0271 MgA. Tomáš Thon, IČO: 13605763                
0280 Bekus art style., s. r. o. IČO: 28590708                
0287 SŠ průmyslová a umělecká Opava,p.p., IČO: 47813121                
0288 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, IČO: 47813130                
0292 Ondřej Hložek, FO                
0301 Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119                
0303 Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, IČO: 26541645                
0306 Sportovně střelecký klub Ostroj Opava, IČO: 47810971                
0307 Sportovní klub JANTAR Opava, z.s., IČO: 13643444                
0309 Triatlon Team Opava, IČO: 22831843                
0310 TJ sokol Opava - Kateřinky, IČO: 44941846                
0315 Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272                
0317 BIKE SPORT CLUB, IČO: 68941919                
0319 Volejbalový klub Kylešovice, IČO: 66144337                
0323 Happy Sport Opava, IČO: 65888774                
0329 SK JC Sport Opava, IČO: 26998637                
0332 LUIGINO, IČO: 3745309                
0334 Martin Solnický, FO                
0336 TJ HIT, IČO: 47811005                
0338 Klára Horová, FO                
0343 SH ČMS - SDH Kylešovice, IČO: 66738504                
0344 SH ČMS - okresní sdružení hasičů Opava, IČO: 47815973                
0346 SK Pepa centrum Opava o.s, IČO: 47814381                
0349 Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581                
0353 Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO: 00495948                
0356 TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportům                
0357 Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345                
0362 Handicapoviny, IČO: 03761908                
0368 Basket Opava2010, IČO: 22870733                
0372 Sportovní klub Gymnastický klub - Špičková - Opava, IČO: 68941455                
0374 Sportovně střelecký klub Opava, IČO: 47813253                
0375 Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČO: 75074982                
0376 Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky, IČO: 66739021                
0377 Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035                
0382 TJ Palhanec,IČO: 47810190                
0385 TJ LOS Opava, IČO: 22906720                
0395 FIT Sports Club, o.s., IČO: 22718214                
0404 Bezpečně na silnicích o.p.s., IČO: 28733832                
0406 Český svaz bojovníků za svobodu Opava, IČO: 00442755                
0407 JUNÁK - svaz skautů a skautek Opava, IČO: 47810980                
0410 Slezský spolek neslyšících Opava, IČO: 26994208                
0411 Street hockey club Opava, IČO: 68177461                
0412 Střední průmyslová škola stavební, IČO: 47813148                
0415 Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062                
0416 Český kynologický svaz ZKO Opava - 192, IČO: 47813881                
0419 Slovácká obec VÝHONEK, Opava, IČO: 42869382                
0425 Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO: 27019195                
0426 Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, IČO: 47810491                
0428 OASA - pečovatelská služba, IČO: 26839857                
0437 Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky, IČO: 47810475                
0440 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČO:22831738                
0443 Okresní hospodářská komora Opava,  IČO: 47673320                
0448 I.L. Kandareli, zahraniční FO                
0451 HigBic s. r. o., IČO: 29208521                
0452 Daniela Riesová, IČO: 86979027                
0454 POLAR televize Opava, s. r. o. IČO: 25859838                
0462 Psychiatrická nemocnice v Opavě, IČO: 00844004                
0463 Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075                
0479 Behopava, IČO: 02395479                
0481 Sbor dobrovolných hasičů Malé Hoštice, IČO:                 
0483 Kováři Moravskoslezského kraje, o.s., IČO: 01881841                
0485 Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Opava, IČO: 02385635                 
0486 Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410                
0490 Libuše Kučová, FO                
0491 AKTIVITY INSTITUT z.u., IČO: 27041387                
0492 Konvent minoritů v Opavě, IČO: 47814446                
0493 Spolek přátel kultury a umění Opava, IČO: 04011384                
0494 Carbol Pavel, FO;  Opavskem bez bariér, z.s., IČO: 08187355                
0495 Jsme Yggdrasil, IČO: 06750982                
0498 Kikstart, z.s., IČO: 04296176                
0499 Rajchl Milan, IČO: 16630483                
0513 SRPDŠ při ZŠ Boženy Němcové v Opavě, IČO: 01299557                
0516 TJ Slávia Malé Hoštice, IČO: 44941994                
0527 Centrum pro seniory Trojlístek, z. s., IČO: 04743954                
0529 Janeček Jakub, FO                
0530 BK OPAVA z.s., IČO: 04261305                
0531 Obec Liptaň, IČO: 00296180                
0532 Hokejový spolek Opava, z.s., IČO: 05832411                
0533 Česká numismatická společnost, z.s., IČO: 45236941                
0534 MěÚ Bílovec,  IČO: 00297755                
0535 Kopřiva Petr, FO                
0536 Karolová Vítězslava, FO                
0537 Nadace Charty 77, IČO: 00417904                
0538 Herrmann Rostislav, FO                
0539 Charita Frýdek Místek, IČO: 45235201                
0540 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO: 75151502 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00
0542 Petr Cieplý, IČO: 04345720                
0543 Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO: 00373222                
0545 HEAD BIKE Opava, z.s. IČO: 68177470                
0549 Cirkus trochu jinak, IČO: 22878670                
0555 Pavel Čadík,  Nesovice 38, IČO: 44099274                
0585 Městys Litultovice,  IČO: 00300381                
0586 Junák - český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s., IČO: 05658977                
0587 NEXT Fitness s.r.o., IČO: 24315133                
0588 CHRONEA WORKS s.r.o., IČO: 04644964                
0589 Nadační fond GAUDEAMUS, IČO: 25228633                
0590 Ceca cup z. s., IČO: 08132721                
0591 FEMININE s.r.o., IČO: 25963261                
0592 Sportovní klub Fénix Opava, z.s., IČO: 06563147                
0593 Benjamín p.o., IČO: 00847461                
0595 KOMPAKT spol. s. r. o. , IČO: 49551027                
0596 Kapradí, spolek, IČO: 02692716                
0606 Obchodní akademie a SOŠ logistická, Opava, IČO: 47813083                
0619 Společnost pro orbu České republiky, z.s., IČO: 17049954                
0620 ProJantar s.r.o., IČO: 07360169                
0621 Nadační fond Pavla Novotného, IČO: 04918304                
0622 ČSAD Vsetín a.s.,  IČO: 45192120                
0623 Diakonie Broumov, IČO: 49289977                
0624 Římskokatolická farnost sv. Ducha Opava,  IČO: 65888901                
0625 Železniční modeláři ve Lhotě, z.s.                
0626 Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta, IČO: 70314659                
0627 ZO ČZS Osada Zahradní, Opava                
0628 Sportovní klub Republica Opava, z.s., IČO: 08973032                
0629 Spolek architektury Opava                
0635 Slovácká muzika - Muzikanči z.s., IČO: 26583267                
0636 Dominik Fajkus, IČO: 02639505                
0643 Beata Rajská - design s.r.o., IČO: 26242222                
0644 Obec Uhlířov, IČO: 00635421                
0645 Zdravotní klaun, o.p.s., IČO: 26547953                
0646 Tomáš Petreček, FO                
0647 Eliška Kurková, FO                
0649 Team Black Hill, z.s., IČO:                 
0652 Vasil Husar                
0654 Český kynologický svaz ZKO Kylešovice, IČO:                 
0656 Hirčová Alexandra                
0657 Římskokatolická farnost Opava - Jaktař, IČO:                
0658 Tatra Veteran Sport Club Ostrava v AČR, IČO:                
0659 Maksym Tkachenko                
0660 Spolek na záchranu obchodního domu Breda, IČO:                
0661 Fotbalová asociace ČR, IČO:                
0662 Karel Kostera, IČO:                 
0663 Ondrřej Vrbický                
0664 Czechia-PRO z.s., IČO:                 
100x výdaje FV mezi krajem a obcemi; se SR (pol. 5364, 5366)                
  ZŠ B. Němcové                
  ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368                
  ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279                
  ZŠ Šrámkova                
  ZŠ Vrchní, IČO: 70999325                
  ZŠ Kylešovice                
  ZŠ Ochranova, IČO: 70999236                
  ZŠS Otická, IČO: 70999627                
  Slezské divadlo Opava IČO: 00100552                
  Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943                
                   
  Odbor školství   SKOL (ORJ 0030) 152 725 400,00 111 519 700,00 196 007 200,00 110 019 700,00 111 140 200,00 110 019 700,00 106 140 200,00 105 019 700,00
  provozní příspěvky:                
1000-1 MŠ Heydukova, IČO: 71000054 753 800,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00 753 800,00
1000-4 MŠ Riegrova, IČO: 71000119 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00 1 612 100,00
1000-6 MŠ Zborovská, IČO: 71000194 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00 1 271 500,00
1000-7 MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953  4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00 4 809 400,00
1000-8 MŠ E. Beneše, IČO: 71000101 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00 1 444 700,00
1000-9 MŠ Šrámkova, IČO: 6115161 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00 2 331 100,00
1000-10 MŠ Pekařská, IČO: 70999686 652 800,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00 652 800,00
1000-12 MŠ 17. listopadu IČO: 06115616 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00 2 396 700,00
1000-13 MŠ Na Pastvisku, IČO: 70999759 949 300,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00 949 300,00
1000-15 MŠ Krnovská, IČO: 70999988 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00 1 944 300,00
1000-16 MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00 2 340 200,00
1000-17 MŠ Mnišská, IČO: 47813237 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00 1 390 200,00
1000-41 MŠ Liptovská, IČO:  82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00 82 600,00
1000-18 ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00 4 462 400,00
1000-19 ZŠ Englišova,IČO: 70999171 4 779 700,00 4 779 650,00 4 779 700,00 4 779 650,00 4 779 650,00 4 779 650,00 4 779 650,00 4 779 650,00
1000-20 ZŠ Mařádkova,IČO: 70999244 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00 6 257 400,00
1000-22 ZŠ Otická, IČO: 70999252 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00 5 735 700,00
1000-23 ZŠ Ochranova, IČO: 70999236 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00 4 280 800,00
1000-24 ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00 5 296 100,00
1000-25 ZŠ Vrchní, IČO: 70999325 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00 4 167 900,00
1000-26 ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00 5 750 700,00
1000-27 ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00 2 257 500,00
1000-28 ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00
1000-29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00 1 041 700,00
1000-30 ZŠ Riegrova, IČO: 47813300 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00 6 782 400,00
1000-31 ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00 5 513 500,00
1000-32 ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00 4 716 600,00
1000-40 ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183 678 700,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00 678 700,00
1000-33 ZŠS Otická, IČO: 70999627 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00 15 340 400,00
1000-39 SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00 2 926 400,00
  příspěvkové organizace celkem 103 426 600,00 103 426 550,00 103 426 600,00 103 426 550,00 103 426 550,00 103 426 550,00 103 426 550,00 103 426 550,00
  účelové příspěvky:                 
1001-01 MŠ Heydukova, IČO: 71000054                
1002-01 MŠ Heydukova, IČO: 71000054                
1002-04 MŠ Riegrova, IČO: 71000119                
1001-06 MŠ Zborovská, IČO: 71000194                
1001-07 MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953                 
1002-07 MŠ Sedmikrásky (Neumannova. Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953                 
1001-08 MŠ E. Beneše, IČO: 71000101                
1002-08 MŠ E. Beneše, IČO: 71000101                
1002-09 MŠ Šrámkova, IČO: 6115161                
1002-10 MŠ Pekařská, IČO: 70999686                
1002-12 MŠ Dětský svět (17. listopadu, Vaníčkova, Jateční, Šrámkova), IČO: 71000160                
1002-13 MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759                
1001-15 MŠ Krnovská, IČO: 70999988                
1002-15 MŠ Krnovská, IČO: 70999988                
1002-16 MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783                
1001-16 MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783                
1001-17 MŠ Mnišská, IČO: 47813237                
1002-17 MŠ Mnišská, IČO: 47813237                
1002-18 ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180                
1001-18 ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180                
1001-19 ZŠ Englišova, IČO: 70999171                
1002-19 ZŠ Englišova, IČO: 70999171 361 300,00 361 350,00 361 300,00 361 350,00 361 350,00 361 350,00 361 350,00 361 350,00
1001-20 ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244                
1002-20 ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244                
1002-22 ZŠ Otická, IČO: 70999252                
1001-22 ZŠ Otická, IČO: 70999252                
1002-23 ZŠ Ochranova, IČO: 70999236                
1001-24 ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279                
1002-24 ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00 396 800,00
1002-25 ZŠ Vrchní, IČO: 70999325 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
1001-25 ZŠ Vrchní, IČO: 70999325                
1002-26 ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163                
1002-27 ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368                
1001-27 ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368                
1002-28 ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350                
1002-29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341                
1001-29 ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341                
1001-30 ZŠ Riegrova, IČO: 47813300                
1002-30 ZŠ Riegrova, IČO: 47813300                
1001-31 ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032                
1002-31 ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032                
1002-32 ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642                
1001-32 ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642                
1002-33 ZŠS Otická, IČO: 70999627                
1001-33 ZŠS Otická, IČO: 70999627                
1002-39 SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397 820 000,00 820 000,00 1 101 800,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00
1002-40 ZŚ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183                
  účelové příspěvky  PO celkem 1 593 100,00 1 593 150,00 1 874 900,00 1 593 150,00 1 593 150,00 1 593 150,00 1 593 150,00 1 593 150,00
0300 sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce                
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce                
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora                 
0500 EVVO grantový systém (od 2022 na ORJ 0140)                
0600 prevence kriminality granty (od 2022 na ORJ 0140)                
0000 drobný hmotný dlouhodobý majetek (např.použití daru pivovar Bernard)                
  odměny za užití duševního vlastnictví                
  platby daní a poplatků - zápisy do OR                
  stroje, přístroje, zařízení                
  krizové řízení - COVID-19                
0000 běžné výdaje - reprefond 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
1004 nejlepší žák roku 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00
1011 protidrogová činnost 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00
1051 neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO 6 500 000,00 6 500 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00
1076 enviromentální výchova 405 000,00 0,00 405 000,00 0,00 355 000,00 0,00 355 000,00 0,00
1078 akce BESIP 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00 204 000,00 0,00
2353 Neplýtvej jídlem, Opavo! 34 200,00   34 200,00   0,00 0,00 0,00 0,00
2357 Digitální technologie do ZŠ 40 000 000,00 0,00 84 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2448 prevence kriminality 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00
2500 Den učitelů 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00
2501 pracovní a životní jubilea 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
2504 akce odboru 166 000,00 0,00 166 000,00 0,00 166 000,00 0,00 166 000,00 0,00
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00
0111 Charita Opava IČO: 43964591 - dar                
                   
  samostatné pracoviště referenta sportu   (ORJ 0031) - do 1.11.2020 pod ORJ 0030 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00 260 000,00 0,00
0300 sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce                
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce            
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora (vše od 2022 na ORJ 0140)            
2502 tělovýchovné akce 260 000,00   260 000,00   260 000,00   260 000,00  
                   
   Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040) 58 365 900,00 57 927 900,00 58 425 900,00 57 927 900,00 59 536 000,00 59 038 000,00 61 536 000,00 61 038 000,00
0 běžné výdaje - sociální služby (§ 4349,4359) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0000 běžné výdaje - reprefond 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
  podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 (IP MSK) 9 407 000,00 9 407 000,00 9 057 000,00 9 057 000,00 9 057 000,00 9 057 000,00 9 057 000,00 9 057 000,00
0000 dotace sociální ( grantový systém)   33 539 900,00 33 539 900,00 33 889 900,00 33 889 900,00 35 000 000,00 35 000 000,00 37 000 000,00 37 000 000,00
1000-36 Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943 13 170 000,00 13 170 000,00 13 170 000,00 13 170 000,00 13 170 000,00 13 170 000,00 13 170 000,00 13 170 000,00
1026 činnost péče o rodinu 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
1027 komunitní plánování   celkem 335 000,00 0,00 335 000,00 0,00 335 000,00 0,00 335 000,00 0,00
2422 výkon sociální práce 252 000,00 252 000,00 252 000,00 252 000,00 252 000,00 252 000,00 252 000,00 252 000,00
2449 rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce 629 000,00 629 000,00 629 000,00 629 000,00 629 000,00 629 000,00 629 000,00 629 000,00
2503 rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
2505 kluby důchodců 92 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 1 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
2556 OSPOD 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00
  vratky sociálních dávek                
                   
  oddělení samostaného pracoviště majetku města ( ORJ 0050) 21 195 900,00 12 626 400,00 21 195 900,00 12 626 400,00 13 803 200,00 11 197 200,00 13 913 200,00 11 307 200,00
0000 § 1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství                
  § 2212 silnice                
0000 § 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  § 2221 provoz veřejné dopravy                
  § 2310 pitná voda 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 160 000,00 160 000,00 170 000,00 170 000,00
  § 2321 - elektrická energie + ostatní výdaje                
  § 2321 - služby (chemické rozbory, provozování kanalizací aj.) 780 000,00 780 000,00 780 000,00 780 000,00 780 000,00 780 000,00 780 000,00 780 000,00
                          - MČ Komárov                
                          - MČ Podvihov                
                          - MČ Suché Lazce                
                          - MČ Vávrovice                
                          - MČ Vlaštovičky                
                          - MČ Zlatníky                
                          - MČ Milostovice                
             - opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
                          - MČ Malé Hoštice                
                          - MČ Suché Lazce                
                           - Vlaštovičky                
             - poskytnuté náhrady a úhrady sankcí                
             - stavby 1 028 500,00 0,00 1 028 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  § 2333 úpravy drobných vodních toků                
  § 2339 záležitosti vodních toků                
  § 2399 ostatní záležitosti vodního hospodářství                
  § 3421 využití volného času dětí a mládeže - Campanula  200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
  § 3631 veřejné osvětlení 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  § 3632 pohřby osamělých osob 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
  § 3639 komunální služby - věcná břemena                
                                          - solární lavička                
                                          - služby                
                                          - nájemné, obnova  směrovek                
                                          - konzultační a právní služby                
                                          - provozování plyn.přípojek 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00
                                         - WC Stříbrné jezero 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00
                                         - platby daní a poplatků 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
                                         - stavby                
  § 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů (oprava separační linky)                
  § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - údržba kruhových křižovatek, židovského hřbitova 331 500,00 163 500,00 331 500,00 163 500,00 342 300,00 174 300,00 342 300,00 174 300,00
  § 3745 - DDHM                
  § 3745 - kácení a ořez stromů - Stříbrné jezero a lesní pozemky 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  pol. 5163 služby pen.ústavů - pojištění majetku 3 730 000,00 3 730 000,00 3 730 000,00 3 730 000,00 3 730 000,00 3 730 000,00 3 730 000,00 3 730 000,00
  § 6171 běžné výdaje - reprefond 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
  § 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené - poskytnuté náhrady                
  pol. 5192 (dříve 5429) náhrady obyvatelstvu - pojištění 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00
0000-xx nakládání s odpadními vodami                
0000 UZ 07 - opravy z FOVK 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 600 000,00 600 000,00
0350 Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - nákup majetkových podílů                
0352 Hokejový klub - správa stadionu - nákup majetkových podílů                
0355 Slezský fotbalový club Opava - nákup majetkových podílů                
1002 Městské lesy, IČO: 00849669, dotace na hospodaření v lesích                
1007 Fotbalový stadion Opava opravy                
1029 neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus) 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00
1029-81 neplánované platby MČ Malé Hoštice                
1029-83 neplánované platby MČ Suché Lazce                
1029-85 neplánované platby MČ Vlaštovičky                
1030 zóna placeného stání 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00 3 600 000,00
1038 opravy a údržba pronajatých kotelen 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1073 příspěvek za připojení ke kanalizaci 2 235 000,00 0,00 2 235 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1119 odtahy a dražby vozidel 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
2379 Restaurování Mariánského slupu na Dolním náměstí                
2525 posudky, konzultace 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
2533 kancelářské potřeby 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
4148 JA Podvihovský mlýnek - oprava mostu                
4187 JA TS - oprava komunikace Kolofíkovo nábřeží                
7571 Zelené hradby (Hillova, Nad Stromkem)                
7611 Park Sv. Hedviky                
7645 Opava - plochy Městské sady                
7662 Obnova stanové základny CAMPANULA                
7718 Splašková kanalizace Milostovice                
7719 Splašková kanalizace Zlatníky                
7776 kruhový objezd Krnovská-Vančurova                
7869 Splašková kanalizace Vlaštovičky + Jarkovice                
7959 udržitelnost - Cyklostezska č.55 Krnov - Velké Hoštice                
9xxx náhrady škod aj.                 
                   
  oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051) 139 944 600,00 102 192 600,00 105 572 600,00 101 930 600,00 93 386 700,00 92 734 700,00 88 857 400,00 88 205 400,00
0000 podchod ČD (§ 2219) 340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00 340 000,00
0000 provoz veřejné silniční dopravy (§ 2221) - demolice točna Olomoucká                
0000 § 2310 - pitná voda                
0000 ZŠ Mírová (§ 3113) - nájemné provizorní lešení                
0000 objekt Slavkovská 2 (§ 3113) 2 020 000,00 2 020 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
0000 §3113 - stavby                
0000 objekt Měnírny (§ 3322) 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
0000 opravy hrobek významných osobností (§ 3326) 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00
0000 sankce a náklady řízení KD Na Rybníčku (§ 3399)                
0000 sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412) Krnovská 889 000,00 889 000,00 889 000,00 889 000,00 889 000,00 889 000,00 889 000,00 889 000,00
0000 nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krnovská, Horní nám., Tyršova 3 551 000,00 3 551 000,00 3 551 000,00 3 551 000,00 3 551 000,00 3 551 000,00 3 551 000,00 3 551 000,00
0000 § 3631 - veřejné osvětlení                
0000 výstavba a údržba místních inženýrských sítí (§ 3633)                
0000 komunální služby (§ 3639) 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00 52 000,00 0,00
0000 § 3639 - odkup vybavení DDHM - COME Vending s.r.o., LUKY květiny s.r.o.                 
0000 § 3639 - odkup investičního majetku - Breda, COME vending s.r.o., LUKY květiny s.r.o.                
0000 §3639 - výkup majetku - Tempo - SML MMOPP00IYJD0 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000 zahradnictví Žižkova - nová kanalizační přípojka                
0000 ostatní nakládání s odpady (§ 3729) - nájemné                
0000 péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda + služby 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
0000 ostatní činnost k ochraně krajiny (§3749) - čištění melioračních žlabů                
0000 Mraveneček Neumannova (§ 4356) 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
0000 kryty CO (§ 5212) 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00
0000 krizové opatření pro Armádu spásy (§ 5213)                
0000 bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311) - budova městské policie 1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00 1 480 000,00
0000 zastupitelstva (§ 6112) 315 000,00 315 000,00 315 000,00 315 000,00 315 000,00 315 000,00 315 000,00 315 000,00
0000 činnost místní správy (§ 6171) 16 165 000,00 16 165 000,00 15 165 000,00 15 165 000,00 15 165 000,00 15 165 000,00 15 165 000,00 15 165 000,00
1006 správa nemovitosti víceúčelové haly 15 547 000,00 15 547 000,00 14 547 000,00 14 557 000,00 14 547 000,00 14 547 000,00 14 547 000,00 14 547 000,00
1007 správa nemovitosti stadion SFC Opava 5 598 000,00 5 598 000,00 1 720 000,00 1 720 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
1032 Švédská kaple 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00
1035 správa majetku byty a nebyty 51 564 000,00 41 964 000,00 40 500 000,00 40 500 000,00 41 964 000,00 41 964 000,00 41 964 000,00 41 964 000,00
1038 Opatherm - oprava a údržba pronajatých kotelen                
1043 služby velikonoční a vánoční trhy Dolní náměstí 6,7, 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00 125 000,00
1046 Slezanka 2 730 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00
1049 Pasporty budov                
1069 Dukelská kasárna 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00 820 000,00
1102 provoz RHS - herní prvky koupalitě                
1103 správa a údržba zimního stadionu 18 800 000,00 300 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
1104 WC, hřiště Kylešovice( v roce 2019 sloučeno s náklady fot.hřiště Minerva) 3 020 000,00 20 000,00 3 020 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1107 parkoviště Krnovská 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
1117 hudební zkušebna Liptovská 21                
2438 E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498) 4 529 200,00 4 529 200,00 4 529 200,00 4 529 200,00 4 529 300,00 4 529 300,00 0,00 0,00
2520 obecně prospěšné práce                
2524 útulek pro psy (energetický management)                
2525 posudky, konzultace 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00
2530 JSDH požární ochrana 371 000,00 371 000,00 371 000,00 371 000,00 371 000,00 371 000,00 371 000,00 371 000,00
2544 inzerce, plakátování 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
2572 Dukelská kasárna - lokalita A                
2574 generel veřejného osvětlení Opava                
7457 Zimní stadion - ledová plocha Městské sady                
7470 Hala Opava - zelená střecha (norské fondy)                
7471 Rekreační oblast Stříbrné jezero - ponton + molo                
7472 Breda 670 000,00 670 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 670 000,00 670 000,00 670 000,00 670 000,00
7473 Dukelská kasárna v Opavě                
7575 Zimní stadion - rekonstrukce                
7484 Oprava arkád v Dvořákových sadech 110 000,00 110 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
7497 Kylešovice - sběrný dvůr 34 400,00 34 400,00 34 400,00 34 400,00 34 400,00 34 400,00 34 400,00 34 400,00
7510 In-line areál                
7523 rekonstrukce kotelny MDKPB                
7529 Vrt Sv. Anna                
7543 Rákosníčkovo hřiště                
7566 kino Mír                
7570 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní                
7582 průmyslová zóna                
7605 udržitelmnost projektu - SFC víceúčelová hala                
7606 udržitelnost projektu Kylešovice U hřiště - rekonstrukce hřiště 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00 730 000,00
7638 Horní nám. 33,34,35                
7651 Penzion Hálkova IV                
7697 KD Na Rybníčku 1 008 000,00 1 008 000,00 1 008 000,00 1 008 000,00 1 008 000,00 1 008 000,00 1 008 000,00 1 008 000,00
7731 SFC vyhřívaný trávník                
7748 Domov pro matky s dětmi - stavební úpravy - PD                
7769 Severní obchvat                 
7814 Dominikánský klášter (Dům umění) 1 940 000,00 1 940 000,00 1 940 000,00 1 940 000,00 1 940 000,00 1 940 000,00 1 940 000,00 1 940 000,00
7833 Cyklostezska Jakartovice - Litultovice -Otice - Opava                
7836 Infrastruktura MMO                
9047 pronájmy budov                
9096 vratky přeplatků minulých let (služby nájem)  400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
9171 Hala Opava - vratky přeplatků z minulých let                
9185 vratky přeplatků minulých let (služby nájem) Dům umění 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00
9324 smluvní pokuta                
                   
  oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052) 231 501 300,00 1 301 300,00 10 351 300,00 1 301 300,00 11 907 000,00 1 307 000,00 12 115 000,00 1 315 000,00
0000 pronájmy 361 300,00 361 300,00 361 300,00 361 300,00 367 000,00 367 000,00 375 000,00 375 000,00
0000 poskytnuté náhrady bezesmluvní užívání 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00
0000 daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti, poplatky katastrálnímu úřadu 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00 360 000,00
0000 nákup kolků 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
0000 výkupy pozemků 28 100 000,00 0,00 8 250 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00 10 000 000,00 0,00
0000 úhrada sankcí, ostatní                
0000 ostatní neinvestiční výdaje                
0000 věcná břemena § 3639 - podlimitní i nadlimitní 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00 600 000,00 0,00 800 000,00 0,00
2525 posudky, konzultace 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
2544 inzerce, plakátování                
9XXX vratky přeplatků minulých let 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
7582 průmyslová zóna                
  pronájmy pozemků (ORG 9xxx)                
                   
  samostatné oddělení energetiky (ORJ 0053) - od 01. 01. 2023     93 950 000,00 0,00 252 000 000,00 0,00 252 000 000,00 0,00
2447 Energetický management (§ 2115)  127 300 000,00 0,00 20 650 000,00 0,00 201 000 000,00 0,00 201 000 000,00 0,00
2575 Fotovoltaika  74 000 000,00 0,00 73 300 000,00 0,00 51 000 000,00 0,00 51 000 000,00 0,00
                   
  Odbor výstavby VYST (ORJ 0060) 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00 72 000,00 0,00
0000 běžné výdaje - reprefond 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
2525 posudky, konzultace, revize 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00
2546 CZECH POINT 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
                   
  oddělení hlavního architekta OHA (ORJ 0080)    4 213 000,00 0,00 3 513 000,00 0,00 4 216 000,00 0,00 4 216 000,00 0,00
0000 běžné výdaje - reprefond 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
  § 2331 protipovodňová opatření 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
1039 územní příprava a urbanistické studie 4 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00
1103 Zimní stadion - studie energetika (VŠB)     300 000,00          
2458 architektonický workshop VŠB 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
                   
  Oddělení územního plánu (ORJ 0081) 3 210 000,00 0,00 3 210 000,00 0,00 2 160 000,00 0,00 2 010 000,00 0,00
0000 reprefond 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
1040 územní projektová dokumentace Opava  3 200 000,00 0,00 3 200 000,00 0,00 2 150 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00
2533 kancelářské potřeby 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
                   
  Oddělení památové péče (ORJ 0082) 415 000,00 260 000,00 415 000,00 260 000,00 415 000,00 260 000,00 415 000,00 260 000,00
0000 § 3322 památková péče 410 000,00 260 000,00 410 000,00 260 000,00 410 000,00 260 000,00 410 000,00 260 000,00
0000 reprefond 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
2533 kancelářské potřeby 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
                   
  Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090) 3 395 500,00 2 850 000,00 3 395 500,00 2 850 000,00 3 495 500,00 2 950 000,00 3 495 500,00 2 950 000,00
0000 běžné výdaje - věcné dary 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
0000 poštovné 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 2 530 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00 2 630 000,00
0000 běžné výdaje - povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění, nákup ostatních služeb, reprefond, poskytnuté náhrady 321 500,00 305 000,00 321 500,00 305 000,00 321 500,00 305 000,00 321 500,00 305 000,00
2509 občanské záležitosti 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
2510 vítání občánků 168 000,00 0,00 168 000,00 0,00 168 000,00 0,00 168 000,00 0,00
2525 posudky, konzultace 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
9xxx vratka přeplatku z minulých let                
                   
  Městská policie MPOL (ORJ 0110) 49 579 100,00 49 579 100,00 49 579 100,00 49 579 100,00 54 100 200,00 54 100 200,00 54 100 200,00 54 100 200,00
0000 prevence kriminality  (§ 4349) 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
  bezpečnost  a veřejný pořádek (§ 5311):                
0000 mzdy (POL 5011) 31 020 500,00 31 020 500,00 31 020 500,00 31 020 500,00 31 020 500,00 31 020 500,00 31 020 500,00 31 020 500,00
ostatní osobní výdajec (POL 5021) 1 143 000,00 1 143 000,00 1 143 000,00 1 143 000,00 1 143 000,00 1 143 000,00 1 143 000,00 1 143 000,00
odstupné, odchodné (POL 5024) 265 000,00 265 000,00 265 000,00 265 000,00 4 240 000,00 4 240 000,00 4 240 000,00 4 240 000,00
povinné pojištění (POL 503x) 10 964 300,00 10 964 300,00 10 964 300,00 10 964 300,00 12 304 400,00 12 304 400,00 12 304 400,00 12 304 400,00
náhrady mezd v době nemoci (POL 5424) 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00
ostatní běžné položky (POL 5xxx) 1 606 000,00 1 606 000,00 1 606 000,00 1 606 000,00 1 527 000,00 1 527 000,00 1 527 000,00 1 527 000,00
1012 závodní preventivní péče  75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
1047 městský kamerový systém 2 041 000,00 2 041 000,00 2 041 000,00 2 041 000,00 2 011 000,00 2 011 000,00 2 011 000,00 2 011 000,00
2367 odměny Covid-19 - strážníci MP - dotace                
2403 program prevence kriminality                
2411 prevence kriminality - forenzní značení jízdních kol                
2512 autoprovoz 1 599 700,00 1 599 700,00 1 599 700,00 1 599 700,00 904 700,00 904 700,00 904 700,00 904 700,00
2520 obecně prospěšné práce 319 600,00 319 600,00 319 600,00 319 600,00 319 600,00 319 600,00 319 600,00 319 600,00
2533 kancelářské potřeby 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
2541 očkování 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2555 cestovné 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00
  ostatní NIV výdaje (ORG 9xxx)                
                   
  Kancelář primátora - sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty  (ORJ 0120) 13 875 500,00 4 341 500,00 14 375 200,00 4 341 500,00 12 675 200,00 4 345 500,00 14 633 200,00 4 349 500,00
0000 běžné výdaje - reprefond 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00
0000 § 3326 - pamětní deska Borice Rösnera                
0200 kulturní grantový systém (od 2022 na ORJ 0140)                
0158 ANIMA VIVA, IČO: 26591014                
0165 EUROTOPIA IČO: 25852345                
0174 THeatr ludem, IČO: 27002144                
0202 Bludný kámen IČO: 66144108                
0203 Opavský středoškolský sbor LUSCINIA IČO: 66144302                
0204 Opavský filmový klub IČO:69987599                
0205 Karel Kostera - Umělecká agentura Kostera,  IČO: 18061737                
0207 Základní umělecká škola Opava, příspěvová organizace, IČO: 47813512                
0208 MgA Martina Minařík Pavelková, FO                
0209 Asociace studentů a přátel SLezské university /ASPSU/, IČO: 47811838                
0211 Michal Škoda IČO: 73068560                
0213 Václav Hájek, IČO: 01137662                
0216 Jiří Juchelka Country kapela Azyl FO                
0217 Pěvěcký sbor Křížkovský v Opavě IČO: 44738803                
0218 Jindřich Böhm country kapela Karavana Opava FO                
0221 Adéla Senecká FO                
0222 Pěvecké sdružení slezských učitelek IČO: 26642697                
0224 Vodárenská věž Opava IČO: 29393973                
0225 Martin Kubík - nakladatelství Perplex IČO: 73147859                
0227 Církevní konzervatoř Opava IČO: 68941811                
0232 ID KARTA IČO: 25356259                
0234 HOLOS IČO: 26639866                
0236 Divadlo GAFA IČO: 04212924                
0240 Eva Grambalová IČO: 63300541                
0242 Petr Urbánek FO                
0243 Sdružení rodičů a příznivců SOU poštovního IČO: 68177844                
0244 Sdružení přátel Mendelova gymnázia IČO: 68177950                
0246 Silesia Art IČO: 3587631                
0248 SRPŠ při základních uměleckých školách v Opavě, IČO: 44941404                
0255 Za Opavu IČO: 27053644                
0260 Miroslav Spáčil - TANEČNÍ ŠKOLA, IČO: 11545577                
0261 OUTDOOR FILMS IČO: 28614593                
0262 MgA Václav Minařík IČO: 73089672                
0280 BEKUS ART STYLE IČO: 28590708                
0288 Masarykova střední škola zemědělská  IČO: 47813130                
0292 Ondřej Hložek FO                
0299 HŘIVNÁČ LIBOR, FO                
0349 Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581                
0382 TJ Palhanec IČO: 47810190                
0419 Slovácká obec VÝHONEK, Opava, IČO: 42869382                
0426 Římskokatolická farnost Panny Marie Opava,  IČO: 47810491                
0481 SDH Malé Hoštice IČO: 66738032                
0495 Jsme Yggdrasil, IČO: 06750982                
0496 Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA, IČO: 05088437                
0497 POST CELLUM, IČO: 26548526                
0498 Kikstart,  IČO: 04296176                
0514 Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, IČO: 27027104                
0517 Měrka Pavel,  IČO: 03906221                
0518 Meca Jiří, Mgr. art., FO                
0523 Spolek pro rodinu Opava,  IČO: 04246128                
0527 Centrum pro seniory Trojlístek, z. s. , IČO: 04743954                
0551 Cimbálová muzika Vedrovci, z.s., IČO:06962564                
0552 Tvarůžek Břetislav, FO                
0553 Sbor Církve bratrské v Opavě, IČO: 26520222                
0554 BALHAROVÁ JANA, FO                
0612 Hanousek Petr, FO                
0613 Fotímsrdcem, z.s., IČO: 07390076                
0614 STEJSKAL JAN, FO                
0615 Jaške  Vladimír, IČO: 86880641                
0616 Šoltis Jiří, FO                
0617 Michaela Ripková, IČO: 75283140                
0618 Onderková  Gabriela, Mgr.,  FO                
0637 Swing Opava, z.s., IČO: 08384789                
0638 Martina Chudobová, FO                
0639 Jiří Pater, FO                 
0640 Jiří Bosák, FO                
0641 Milan Trávníček, FO                
0642 Hana Kubesová, FO                
0434 Dolní oblast VÍTKOVICE, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0486 Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410                
0453 Landcape festival                
1042 rozvoj služeb (TIC) MIC 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 1 196 000,00 0,00 1 196 000,00 0,00
1043 vánoční trhy (vánoční a velikonoční trhy do 31.12.2019) 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00
1044 velikonoční trhy 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00
1045 Epitaf Petra Bezruče                
1052 zahraniční vztahy 300 000,00 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00 450 000,00 0,00
1055 monitoring tisku 60 000,00 0,00 50 900,00 0,00 50 900,00 0,00 50 900,00 0,00
1056 akce města 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00
1057 měsíčník Hláska 2 555 000,00 0,00 2 555 000,00 0,00 555 000,00 0,00 2 555 000,00 0,00
1058 oceňování dobrovolných dárců krve 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 144 000,00 0,00
1064 ceny města 75 000,00 0,00 75 000,00 0,00 125 000,00 0,00 75 000,00 0,00
1108 nákup uměleckých předmětů 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00
2365 Rozvoj TIC v Opavě 2022                
2378 rozvoj služeb TIC v Opavě 2021                
2385 Jubilejní dny Opavy a Ratiboře                
2392 rozvoj služeb TIC Opava 2020                
2402 rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy                
2405 Podpora TIC v MSK pro rok 2017                
2424 destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko                 
2514 ediční činnost 760 000,00 0,00 760 000,00 0,00 760 000,00 0,00 760 000,00 0,00
2515 propagace města 950 000,00 20 000,00 950 000,00 20 000,00 1 100 000,00 20 000,00 1 100 000,00 20 000,00
2516 členské příspěvky:                
  Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074 (6171,5179) 197 000,00 197 000,00 197000 197 000,00 201 000,00 201 000,00 205 000,00 205 000,00
  Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783 (2212,5229) 384 000,00 384 000,00 384000 384 000,00 384 000,00 384 000,00 384 000,00 384 000,00
  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466 (3639,5229) 70 000,00 70 000,00 70000 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
  Euroregion Silesia, IČO: 68941773 (3639,5511) 145 000,00 145 000,00 145000 145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00 145 000,00
  Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361 (6171,5229) 2 500,00 2 500,00 2500 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
  Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310 (3639, 5179) 5 000,00 5 000,00 5000 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
  Národní síť Zdravých měst, IČO: 61385247 (3639,5229)              
  Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996 (2219,5229) 15 000,00 15 000,00 15000 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
  Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČO: 71294864              
  Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486 (2143,5179) 1 000 000,00 1 000 000,00 1100000 1 000 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00
  Manažerská asociace, IČO: 570753 (6171,5179) 3 000,00 3 000,00 3000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
2517 TV vysílání, přenosy ZMO 2 500 000,00 2 500 000,00 2 758 800,00 2 500 000,00 2 758 800,00 2 500 000,00 2 758 800,00 2 500 000,00
2532 farmářské trhy 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00
2560 marketingová komunikace 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 0,00
2567 Výzva 92 Marketingové strategie                
2568 Výzva 92 Kulturní koncepce                
2957 reprefondy + dary vedení - primátor 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00 145 000,00 0,00
2958 reprefondy + dary vedení - náměstek 1  30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00  
2959 reprefondy + dary vedení - náměstek 2 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
2960 reprefondy + dary vedení náměstek 3  30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
2961 reprefond + dary - uvolněný radní 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00
7573 expozice Hláska                
9199 pernamentky na sport                
9xxx Vánoční trhy                  
                   
  Kancelář primátora - samostatné pracoviště  kultury (ORJ 0121) 151 020 700,00 148 660 700,00 139 590 700,00 148 660 700,00 154 369 700,00 152 059 700,00 156 335 200,00 153 975 200,00
0000 ostatní osobní výdaje                
0000 nákup služeb - posudky (§3311)                
1000-34 Slezské divadlo Opava IČO: 00100552- příspěvek na provoz   104 000 000,00 104 000 000,00 92 770 000,00 104 000 000,00 104 000 000,00 104 000 000,00 104 000 000,00 104 000 000,00
1000-35 Knihovna Petra Bezruče v Opavě IČO: 00318574 - příspěvek na provoz    21 300 000,00 21 300 000,00 21 300 000,00 21 300 000,00 22 777 500,00 22 777 500,00 22 777 500,00 22 777 500,00
1000-38 Opavská kulturní organizace (OKO) IČO: 75117398 - příspěvek na provoz 23 360 700,00 23 360 700,00 23 360 700,00 23 360 700,00 25 282 200,00 25 282 200,00 27 197 700,00 27 197 700,00
1001-38 účelový příspěvek OKO, IČO: 75117398 - investiční                
1002-38 účelový příspěvek OKO, IČO: 75117398 - neinvestiční                
1002-34 účelový příspěvek Slezské divadlo IČO: 00100552                
1001-35 účelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče  IČO: 00318574 investiční                
1002-35 účelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče  IČO: 00318574 neinvestiční                
1061 koncerty vážné hudby 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00 510 000,00 0,00
1062 promenádní koncerty 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00
1063 varhanní soutěž včetně odměn 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 700 000,00 0,00 50 000,00 0,00
1065 ostatní kulturní činnost                
1066 festival Další břehy 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00
2456 Bezručova Opava 1 000 000,00 0,00 800 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00
2525 posudky, konzultace a revize                
                   
  Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130) 89 930 200,00 80 029 700,00 83 425 900,00 74 473 000,00 87 461 400,00 84 227 000,00 91 437 200,00 91 227 000,00
0000 § 2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                
0000 §3713 kotlíkové dotace - spoluúčast MSK                
0000 § 3719 ostatní činnosti k ochraně ovzduší - adaptační strategie na změnu klimatu                
0000 § 3722 - kamery ke sledování kontejnerových míst + provoz 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
0000 § 3745 - reprezentatnivní výsadba kruhových objezdů                
0000 § 3722 posudky - studie proveditelnosti překládací stanice SKO                
  § 3724 využívání a zneškodnňování nebezpečných odpadů                
  § 3725 využívání a zneškodńování komunálních odpadů                
  § 3732 dekontaminace půd a čištění spodní vody                
  § 3745 veřejná zeleň (norské fondy)                
0000 běžné výdaje - fotoslužby, materiál, reprefond (§ 3749,6171) 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00
0000 reprezentativní výsadba kruhových objezdů 3 500 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  dotace na lesního hospodáře- náhrady                
  Stuchlík Jan, IČO: 73800589                
  Salva Robert, IČO: 43595286                
  Šrámek Václav, IČO:                
  Vlček Josef, FO                
  Ing. Šrotek Jan, IČO: 65151515                
  Lesy České republiky, IČO: 42196451                
  Opavská lesní, IČO: 45493177                
1036 lesní hospodářské osnovy                
1070 obnova zeleně 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
1075 sběr a svoz komunálních odpadů 75 556 700,00 75 556 700,00 70 000 000,00 70 000 000,00 79 744 000,00 79 744 000,00 86 724 000,00 86 724 000,00
1075 sběr a svoz komunálních odpadů - čipování nádob na bioodpad 1 098 600,00 0,00 1 098 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1075 svoz gastroodpadu ze sídlišť 242 000,00 242 000,00 750 000,00 242 000,00 242 000,00 242 000,00 242 000,00 242 000,00
1076 enviromentální výchova a vzdělávání 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
2xxx Obnova stromořadí na Otické ulici 4 955 600,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2xxx Odpadová karta 160 300,00 0,00 160 300,00 0,00 48 400,00 0,00 24 200,00 0,00
2xxx pořízení kontejnerů na bioodpad do sídlišť (předpoklad dotace)                
2356 odlov prasete divokého                
2358 optimalizace nakládání s odpady - kompostárna                
2361 výsadba stromů - Opava-město                
2362 výsadba stromů - Milostovice                
2369 Lepší města pro život (norksé fondy)                
2371 Výsadba stromů - Kateřinky                
2373  opatření na omezení šíření jmelí bílého - neuznatelné výdaje  400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
2376 Škoda má v opavském útulku zelenou - II. etapa                
2380 Kompostéry a bibliobox                
2381 Adaptační strategie 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00
2382 Stromy pro Podvihov                
2383 Stromy pro Malé Hoštice                
2384 Podpora odpadového hospodářství - překládací stanice                 
2386 nakládání s odpadními vodami v opavských školách                
2387 ŠKODA má v opavském útulku zelenou                
2395 půjčky na kotlíkové dotace                
2401 opatření na omezení šíření jmelí bílého                
2457 obnova remízku Sv. Anny                
2469 pořízení nádob na separaci BRKO                
2520 obecně prospěšné práce 455 000,00 455 000,00 455 000,00 455 000,00 455 000,00 455 000,00 455 000,00 455 000,00
2522 biologická ochrana města 670 000,00 670 000,00 670 000,00 670 000,00 670 000,00 670 000,00 670 000,00 670 000,00
2524 útulek pro psy 1 189 000,00 1 011 000,00 1 189 000,00 1 011 000,00 1 189 000,00 1 011 000,00 1 189 000,00 1 011 000,00
2525 posudky, konzultace 175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 3 185 000,00 185 000,00 205 000,00 205 000,00
2987 rezerva náhradní výsadba                
7571 Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem)                
7577 Zelené hradby                
9xxx pokuty                
2431-25 Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ                
2431 Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 - IV dotace na kotlíkové dotace - plnění SP                 
                   
  Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140) 25 883 600,00 22 229 600,00 25 863 600,00 22 229 600,00 30 872 100,00 1 829 600,00 25 383 600,00 1 829 600,00
0000 § 2219 ostatní záležitosti komunikací                
0000 § 3113 - konzultační služby                
0000 § 3636 územní rozvoj  - koncept chytřejšího města Opava                
0000 § 3639 komunální služby a územní rozvoj                
0000 § 3900 ostat.činnosti související se službami pro obyvatelstvo - Participativní rozpočet 1 520 000,00 0,00 1 500 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 0,00
0000 Opava osvětové kampaně  173 000,00 0,00 173 000,00 0,00 173 000,00 0,00 173 000,00 0,00
0000 běžné výdaje - reprefond 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
0000 kolky, platby daní a poplatků, služby 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
0000 § 6409 příprava projektových žádostí 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00
0114 Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749                
0161 Elim Opava, o.p.s, IČO: 02278197                
0165 EUROTOPIA IČO: 25852345                
0200 kulturní grantový systém (do roku 2021 pod ORJ 0120) 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00
0202 Bludný kámen IČO: 66144108              
0204 Opavský filmový klub IČO:69987599                
0207 Základní umělecká škola Opava, příspěvová organizace, IČO: 47813512                
0209 Asociace studentů a přátel SLezské university /ASPSU/, IČO: 47811838                
0217 Spolek PĚVECKÝ SBOR KŘÍŽKOVSKÝ v Opavě, IČO: 44738803                
0222 Pěvecké sdružení slezských učitelek IČO: 26642697                
0223 Martin Lecián, FO (KOFE-IN)                 
0224 Vodárenská věž Opava o.p.s, IČO: 29393973                
0227 Církevní konzervatoř Opava IČO: 68941811                
0229 Mendelovo gymnázium Opava, IČO: 47813113                
0234 HOLOS IČO: 26639866                
0239 Jiří Grossmann, IČO 18471196                
0242 Petr Urbánek FO                
0244 Sdružení přátel Mendelova gymnázia IČO: 68177950                
0246 Silesia Art IČO: 3587631                
0248 SRPŠ při základních uměleckých školách v Opavě, IČO: 44941404                
0255 Za Opavu IČO: 27053644                
0261 OUDOOR FILMS s.r.o. , IČO: 28614593                
0280 BEKUS ART STYLE IČO: 28590708                
0292 Ondřej Hložek FO                
0300 sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 16 000 000,00 0,00 16 000 000,00 0,00
sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce
sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora (do 2021 pod ORJ 0030 a0031)
0301 Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119                
0303 FK Slavia Opava, IČO:26541645                 
0306 Sportovně střelecký klub  Opava, IČO: 47813253                
0307 Sportovní klub JANTAR Opava, z. s., IČO: 13643444                
0308 Tenisový klub Minerva z.s., IČO:14615771                
0309 Triatlon team Opava, IČO: 22831843                
0310 Tělovýchovná jednota Sokol Opava - Kateřinky, z.s., IČO:44941846                 
0312 SK Komárov z.s., IČO:47810122                
0313 TJ SOKOL Zlatníky, IČO: 14616190                
0314 Kanoe klub Opava, IČO: 00536105                
0315 Fotbalový klub Kylešovice, IČO: 66144272                
0317 Bike Sport Club, IČO: 68941919                 
0318 Horolezecký oddíl ATLAS Opava, IČO:01510843                
0319 Volejbalový klub Kylešovice, IČO: 66144337                
0320 Střelecký klub polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216                
0321 Škola TAEKWON-DO ITF Opava, IČO:47814721                
0323 HAPPY SPORT OPAVA, IČO: 65888774                
0324 Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě, IČO: 26655268                
0329 SK JC Sport Opava, IČO: 26998637                
0331 SH ČMS - SDH Suché Lazce, IČO: 66738415                
0332 LUIGINO, IČO: 3745309                
0333 Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců, Občanské sdružení, IČO 47810025                
0335 Amatérský fotbalový klub MEDVĚDI, IČO: 47810165                
0336 SK HIT z.s., IČO:47811005                
0339 TJ Suché Lazce, IČO: 14615681                
0340 SH ČMS - SDH Komárov, IČO: 47815515                
0341 Tenisový klub Opava, IČO: 68941633                
0342 SH ČMS - SDH Milostovice, IČO: 66738270                
0343 SH ČMS - SDH Kylešovice, IČO: 66738504                
0344 SH ČMS - SDH Kateřinky, IČO:66738504                
0346 SK Pepa centrum Opava o.s., IČO: 47814381                
0349 Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581                
0353 TJ Opava z.s., IČO:00495948 - zaměření k různým druhům sportu                
0354 TJ Sokol Opava - atletika, IČO:13643185                
0356 TJ Slezan Opava z.s., IČO:42869196 - zaměření k různým druhům sportu                
0357 Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345                
0360 Orientační běh Opava, z.s., IČO: 26534991                
0363 SK Sportino z.s., IČO: 03757218                
0365 KST Slezan Opava, IČO: 70630224                
0367 Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691                
0368 Basket Opava 2010, IČO: 22870733                
0371 Sportovní kurzy, IČO: 26656132                
0372 Sportovní gymnastika dětí Špičková, IČO:68941455                
0374 Sportovně střelecký klub  Opava, IČO: 47813253                
0375 Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČO: 75074982                
0376 SH ČMS - SDH Zlatníky, IČO:66739021                
0379 MTB CROSS.cz, z.s., IČO: 03962237                
0382 TJ Palhanec IČO: 47810190                
0387 TJ Milostovice z.s., IČO:44941862                
0395 FIT Sports Club, o.s.,  IČO: 22718214                
0399 Orel jednota Opava, IČO:47815361                
0407 JUNÁK - český skaut z.s., IČO:47810980                
0409 Junák - český skaut, přístav Poseidon, IČO: 47810998                
0411 Street Hockey club Opava, IČO: 68177461                
0414 Okresní fotbalový svaz Opava, IČO: 22880488                
0415 Okresní sdružení ČSTV Opava, IČO:00436062                
0417 Taneční a sportovní klub Opava, IČO: 1897292                
0473 Capoiera Opava o.s. IČO:26578981                
0476 SK SIPA sport Opava, IČO:68177739                
0477 SK Badminton Boreček Opava, IČO:02273471                
0479 Behopava o.s., IČO:02395479                
0484 TJ Sokol Vávrovice, IČO: 00575402                
0487 Sportovní klub tělesně postižených Opava, IČO: 01453106                
0491 ACTIVITY INSTITUT z. ú. IČO: 27041387                
0495 Jsme Yggdrasil, IČO: 06750982                
0498 Kikstart,  IČO: 04296176                
0500 EVVO grantový systém (do 2021 pod ORJ 0030) 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00
0513 SRPDŠ při ZŠ Boženy Němcové, IČO:01299557                
0516 TJ Slávia Malé Hoštice, IČO: 44941994                
0519 Junák - český skaut, středisko Zvon, IČO:47813610                
0542 Petr Cieplý, IČO:04345720                
0544 Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s., IČO: 22687378                
0545 HEAD BIKE Opava, z.s., IČO: 68177470                
0546 SSKSG Opava, z.s.IČO:48003212                
0547 Sportovní klub Sport pro všechny Opava, z.s., IČO: 68941463                
0548 Thai box Opava, z.s., IČO: 22725491                
0556 Horolezecký klub Opava, z.s., IČO: 44738625                
0557 Sportovní klub IHC Jaselská Opava, z.s., IČO: 44738854                
0558 Sportovní klub FERRAM Opava, z.s., IČO: 47810271                
0559 Sportovní klub Sympatic Opava, z.s.,IČO: 47814241                
0560 SPORT CLUB OPAVA, IČO: 44738781                
0561 HC Draci Opava, z.s., IČO: 22681183                
0564 Basketbalový klub Trefa Opava, z.s., IČO: 66144329                
0565 AB Squash klub, z.s., IČO: 69987076                
0566 Sportovní klub PRESTAR Opava, z.s., IČO: 68941978                
0567 Středoškolský sportovní klub MSŠZ Opava, z.s., IČO: 70630445                
0568 Sportovní klub hasiči Opava, z.s., IČO: 70630127                
0569 Jezdecký klub STEALLY Opava, z.s., IČO: 26582767                
0570 Sportovní klub VALDI, IČO: 26615037                
0571 Sportovní klub rekreačního stolního tenisu Opava zs.s., IČO:26994143                
0572 Tělovýchovná jednota Sokol Opava-Jaktař z.s., IČO.14615606                
0574 Sportovní klub rekreačního volejbalu Opava, z.s., IČO: 27002802                
0575 Sporotní klub ZŠ Englišova Opava z.s., IČO:27050734                
0576 Silesia AK Squash club Opava, z.s., IČO: 27050629                
0577 Bowlingový klub Opava, z.s., IČO: 22725920                
0578 Opavský sportovní klub, z.s., IČO: 22721169                
0580 HC BIJCI Opava, z.s., IČO: 26593467                
0581 Sportovní klub Podvihov, z.s., IČO: 05177375                
0582 Mountaintime team Opava, z.s., IČO: 05100437                
0583 Sportovní klub TRANSA Opava, z.s. IČO: 68941960                
0592 Sportovní klub Fénix Opava, z.s., IČO: 06563147                
0596 spolek Kapradí, IČO:02692716                
0597 SK SP Kylešovice, IČO: 26589605                
0598 SK OpavaNet, IČO: 26600455                
0599 HC CHEGUEVARA, IČO: 06278442                
0600 prevence kriminality granty  (do 2021 pod ORJ 0030) 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 800 000,00 0,00
0601 SK KOLIBA Opava, z.s., IČO: 47812061                
0602 Sportovní klub Rodina v pohybu z.s., IČO: 69987106                
0603 Sportovní klub OŤAS Opava, z.s., IČO:27018130                
0604 Orel jednota Opava - Jaktař, IČO: 66144159                
0605 Mažoretková skupina BANIMO Opava, z.s., IČO: 08395918                
0609 Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.,  IČO: 05024706                
0610 Shin Bu Kan Opava, z.s., IČO: 01285084                
0613 Fotímsrdcem, z.s.IČO:07390076                
0632 Mgr. Petr Valeček, FO                
0633 Hockey Club Otice, z.s., IČO: 22765140                
0634 Sportovně gymnastický klub Opava, z.s., IČO: 09376097                
0637 Swing Opava, z.s., IČO: 08384789                
0640 Jiří Bosák, FO                
0648 Kostel sv. Janů, z.s., IČO:10699589                
0649 Team Black Hill, z.s., IČO: 26557622                
0650 ZO ČSOP Ochránce, IČO:71221051                
0651 JAJA OPAVA, z.s.IČO:26600871                
0653 Petr Zahnaš, FO                
0655 KAFRAZYL, z.s., IČO.09743791                
1118 Koncept chytřejšího města (sdílená kola) 2 079 600,00 1 829 600,00 2 079 600,00 1 829 600,00 7 568 100,00 1 829 600,00 2 079 600,00 1 829 600,00
2354 podpora podnikání (co-working) 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00
2363 Street-art malba                
2369 Lepší město pro život - vybrané adaptační projekty - Norské fondy                
2370 RESOLVE - dodatečné aktivity 2021                
2375 Opava osvětové kampaně 2021                
2395 půjčky na kotlíkové dotace                
2396 Ozdravný pobyt dětí MŠ Srdíčko                
2397 Opava - osvětové kampaně 2019                
2404 Opava osvtové aktivity                
2406 zvýšení kybernetické bezpečnosti informatiky a komunikačních systémů                
2409 projekt Opava - osvětové kmpaně 2017                
2412 rozvoj komunikačních a informačních systémů                
2421 projekt RESOLVE                
2454 projekt AIR TRITIA                
2481 národní síť Zdravých měst                
2562 Plán udržitelnosti městské mobility                
2566 Výzva 92 strategický plán 2021-2030                
  udržitelnost projektů revitalizace ZŠ a MŠ z roku 2017(4 x 2.500,00)                
7497 Kylešovice - sběrný dvůr                
7509 Komárov a Suché  Lazce splašková kanalizace                
7510 In-line areál                
7527 Opava telematika                
7574 Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice                
7576 ZŠ Otická nástavba                
7596 Bezbarierové zastávky MHD                
7787 ZŠ B.Němcové přístavba                
7794 Cyklistická stezka Hradec n/M, Branka, Otice, Opava                
7833 cyklostezska Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava                
7869 Vlaštovičky kanalizace a ČOV                
                   
  Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150) 8 000,00 5 000,00 8 000,00 5 000,00 8 000,00 5 000,00 8 000,00 5 000,00
0000 běžné výdaje - reprefond 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00
0000 běžné výdaje - náhrady 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
0000 nákup kolků                
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00
9208 náklady řízení                
                   
  Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160) 159 319 600,00 159 301 600,00 127 877 600,00 127 859 600,00 127 877 600,00 127 859 600,00 127 877 600,00 127 859 600,00
0000 dopravní obslužnost 1 323 300,00 1 323 300,00 1 323 300,00 1 323 300,00 1 323 300,00 1 323 300,00 1 323 300,00 1 323 300,00
0000 povinné pojistné                
0000 nájemné 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00
0000 běžné výdaje                 
0000 drobný hmotný majetek                
0000 běžné výdaje - reprefond 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00
0000 běžné výdaje - svědečné 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00 29 000,00
0000 rezerva na vratky z minulých let 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00
0000 § 2223 - radary                
1003 MDPO výdaje na dopravní obslužnost 156 848 000,00 156 848 000,00 125 406 000,00 125 406 000,00 125 406 000,00 125 406 000,00 125 406 000,00 125 406 000,00
2391 Seniortaxi 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00
2525 posudky, revize, konzultace 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
9271 pokuty - vratky                
9193 příspěvek na dopravní obslužnost - vyúčtování s okolními obcemi                
                   
  Odbor informatiky INFO (ORJ 0170) 70 408 600,00 15 230 800,00 52 743 600,00 15 230 800,00 74 917 000,00 15 423 500,00 49 502 000,00 15 739 500,00
0000 telekomunikace, ostatní služby 661 000,00 375 000,00 661 000,00 375 000,00 615 000,00 375 000,00 615 000,00 375 000,00
1081 mapové podklady 245 000,00 220 000,00 245 000,00 220 000,00 245 000,00 220 000,00 245 000,00 220 000,00
1084 GIS (geografický informační systém) 1 511 500,00 1 050 500,00 1 511 500,00 1 050 500,00 1 615 000,00 1 050 500,00 1 615 000,00 1 050 500,00
1085 IP Telefonie 225 000,00 0,00 225 000,00 0,00 225 000,00 0,00 225 000,00 0,00
2355 e-Government 37 780 000,00 0,00 23 910 000,00 0,00 36 000 000,00 0,00 13 000 000,00 0,00
2392 Lepší města pro život (norksé fondy)                
2402 rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy                
2412 rozvoj komunikačních a informačních systémů SMO                
2526 kopírky 1 570 000,00 1 470 000,00 1 570 000,00 1 470 000,00 1 570 000,00 1 470 000,00 1 570 000,00 1 470 000,00
2527 programové vybavení 7 186 800,00 6 274 800,00 7 252 800,00 6 274 800,00 9 165 000,00 6 465 000,00 6 910 000,00 6 485 000,00
2528 výpočetní technika 4 103 800,00 450 000,00 3 923 800,00 450 000,00 4 440 000,00 450 000,00 4 240 000,00 450 000,00
2529 www stránky města 747 500,00 331 500,00 747 500,00 331 500,00 760 000,00 335 000,00 760 000,00 335 000,00
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
2547 datové schránky 694 000,00 514 000,00 694 000,00 514 000,00 514 000,00 514 000,00 514 000,00 514 000,00
7836 infrastruktura MMO 15 681 000,00 4 545 000,00 12 000 000,00 4 545 000,00 19 765 000,00 4 544 000,00 19 805 000,00 4 840 000,00
                   
  Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180) 389 500,00 380 000,00 389 500,00 380 000,00 389 500,00 380 000,00 389 500,00 380 000,00
0000 poskytnuté náhrady 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
0000 běžné výdaje - služby 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00
0000 běžné výdaje -  reprefond 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00
0000 poskytnuté náhrady                
0000 platby daní a poplatků 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00 220 000,00
2525 posudky, revize, konzultace 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00
                   
  Kancelář tajemníka - oddělení hospodářské správy (0191) 11 989 400,00 11 873 400,00 12 873 200,00 11 873 400,00 12 823 200,00 11 873 400,00 12 873 200,00 11 873 400,00
0000 ostatní záležitosti kultury (§ 3319)                
0000 opravy a údržba pietních míst (§3326)                
0000 solární lavička náklady SIM 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
0000 nákup a opravy uměl.předmětů (§3639) 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00
0000 výdaje zastupitelé (§ 6112) 540 000,00 540 000,00 560 000,00 540 000,00 560 000,00 540 000,00 560 000,00 540 000,00
  volby do Parlamentu ČR (§6114)                
  volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)                
  volby do Evropského parlamentu (§ 6117)                
  volby prezidenta republiky (§ 6118)                
0000 výdaje místní správa (§ 6171) 3 550 000,00 3 544 000,00 3 550 000,00 3 544 000,00 3 500 000,00 3 544 000,00 3 550 000,00 3 544 000,00
1089 stravenky 3 931 900,00 3 931 900,00 4 795 700,00 3 931 900,00 4 795 700,00 3 931 900,00 4 795 700,00 3 931 900,00
2394 elektromobil                
2398 zachování a obnova historických hodnot                
2512 autoprovoz 2 224 500,00 2 224 500,00 2 224 500,00 2 224 500,00 2 224 500,00 2 224 500,00 2 224 500,00 2 224 500,00
2525 posudky, konzultace, revize                
2533 kancelářské potřeby 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00 650 000,00
2555 cestovné 980 000,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00
2956 reprefond + dary tajemník 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00
7573 expozice Hláska                
                   
  samostatné oddělení personální a mzdové (ORJ 0192) 237 851 600,00 237 446 600,00 239 875 700,00 239 219 100,00 251 508 500,00 249 659 100,00 263 353 600,00 261 402 100,00
0000 ostatní osobní výdaje (§ 1039 - záležitosti lesního hospodářství, poradní orgán MLO                
0000 školení zastupitelé (§ 6112) 200 000,00 200 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00
  účastnické poplatky na konference zastupitelé (§ 6112) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
  volby do Parlamentu ČR (§6114)                
  volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)                
  volby do Evropského parlamentu (§ 6117)                
  volby prezidenta republiky (§ 6118)                
  ostatní všeobecná vntřní správa jinde nezařazená (§6149) - sčítání lidu 2021                
0000 povinné pojistné na úrazové pojištění 858 000,00 858 000,00 858 000,00 858 000,00 900 900,00 900 900,00 946 000,00 946 000,00
  služby školení a vzdělávání, konference (§ 6171) 1 300 000,00 1 300 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
  účastnické poplatky na konference  (§ 6171) 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  běžné výdaje - reprefond 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
0000 odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené POL 5195 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
0000 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                
1012 závodní preventivní péče 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00 105 000,00
1013 benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1035 správa majetku 689 200,00 689 200,00 689 200,00 689 200,00 689 200,00 689 200,00 689 200,00 689 200,00
1042 rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 205 000,00 0,00 235 000,00 0,00
1057 akce města, měsíčník Hláska (přesunuto na ORJ 0120)                
1086 odměny členům zastupitelstva 13 146 500,00 13 046 500,00 13 398 100,00 13 046 500,00 15 243 300,00 13 698 900,00 16 000 500,00 14 384 000,00
1087 ostatní platy - refundace 417 400,00 417 400,00 417 400,00 417 400,00 417 400,00 417 400,00 417 400,00 417 400,00
1088 sociální fond - ostatní 5 007 200,00 5 007 200,00 5 007 200,00 5 007 200,00 5 007 200,00 5 007 200,00 5 007 200,00 5 007 200,00
1089                      - stravenky 3 927 400,00 3 927 400,00 4 812 600,00 4 812 600,00 4 812 600,00 4 812 600,00 4 950 100,00 4 950 100,00
1092 ošatné matrika, svatby - matrika 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00
1093 ošatné matrika, svatby - svatby 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
1094 ostatní osobní výdaje 938 000,00 938 000,00 938 000,00 938 000,00 938 000,00 938 000,00 938 000,00 938 000,00
1096 platy zaměstnanců 205 553 100,00 205 453 100,00 206 040 400,00 205 940 400,00 216 337 500,00 216 237 500,00 227 149 400,00 227 049 400,00
1097 OOV MIC průvodcování                
2368 Akční plán k ochraně ovzduší 569 200,00 569 200,00 569 200,00 569 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2369 Lepší město pro život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností 322 200,00 322 200,00 322 200,00 322 200,00 108 100,00 108 100,00 0,00 0,00
2395 Půjčky na kotlíkové dotace                
2402 rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimalizace strategie veřejné dopravy                
2422 výkon sociální práce (mimo OSPOD)                
2450 JSDH Opava Kylešovice 1 681 600,00 1 681 600,00 1 681 600,00 1 681 600,00 1 830 500,00 1 830 500,00 1 917 600,00 1 917 600,00
2469 projekt Pořízení nádob na separaci BRKO                
2489 projekt Domovní kompostování                
2505 kluby důchodců 402 500,00 402 500,00 402 500,00 402 500,00 402 500,00 402 500,00 402 500,00 402 500,00
2520 obecně prospěšné práce 229 700,00 229 700,00 229 700,00 229 700,00 241 100,00 241 100,00 253 100,00 253 100,00
2524 útulek pro psy 1 054 700,00 1 054 700,00 1 054 700,00 1 054 700,00 1 107 000,00 1 107 000,00 1 162 000,00 1 162 000,00
2567 Výzva 92 Marketingové strategie                
7697 KD Na Rybníčku 359 900,00 359 900,00 359 900,00 359 900,00 378 200,00 378 200,00 395 600,00 395 600,00
                   
  Kancelář tajemníka - odd. bezpečnosti, havarijního a  kriz.řízení (ORJ 0193) 8 986 500,00 8 983 500,00 986 500,00 983 500,00 16 986 500,00 16 983 500,00 986 500,00 983 500,00
0000 výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 5212) 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00 270 000,00
0000 výdaje investiční - ochrana obyvatelstva (§5212)                
0000 výdaje běžné - krizová opatření (§ 5213)                
                           POL. 5903 rezerva na krizová opatření 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
0000 výdaje běžné - rezerva na realizaci přípojných míst                
0000 výdaje běžné - rezerva  - projekt v rámci Euroregionu Silesia                
0000 výdaje běžné  - bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311)                
0000 výdaje běžné - ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku (§ 5399)                
0000 výdaje běžné - léky a zdravot.materiál (§ 6171) 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00
0000 výdaje běžné - reprefond 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
0540 nákup DDHM pro Policii ČR                
2359 Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprchlíků                
2377 dopravní automobil JSDH                
2407 dopravní automobil JSDH Opava Podvihov                
2414 dopravní automobil JSDH Kateřinky                
2450 JSDH Opava Kylešovice                
2459 Bezdrátový místní informační systém + povodňový plán (SMO+MČ)                
2461 činnost jednotek SDH                
2519 soutěž o cenu primátora 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2530 JSDH- zřizuje obec 8 459 500,00 8 459 500,00 459 500,00 459 500,00 16 459 500,00 16 459 500,00 459 500,00 459 500,00
2541 očkování 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2982 pomoc Ukrajině                
                   
  Kancelář tajemníka - oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194) 331 000,00 325 000,00 2 531 000,00 325 000,00 331 000,00 325 000,00 331 000,00 325 000,00
0000 běžné výdaje - nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
0000 běžné výdaje - reprefond 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00
0000 běžné výdaje - nákup materiálu                
2406 zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů SMO                
2412 rozvoj komunikačních a informačních systémů města                
2525 posudky, konzultace, revize 300 000,00 300 000,00 2 500 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
7811 sportoviště bazén, zimní stadion                
                   
  samostatné pracoviště - bezpečnostní manažer (ORJ 0195) 487 900,00 487 900,00 487 900,00 487 900,00 487 900,00 487 900,00 487 900,00 0,00
2525 posudky, konzultace a revize 487 900,00 487 900,00 487 900,00 487 900,00 487 900,00 487 900,00 487 900,00  
                   
  samostatné oddělení kontroly (ORJ 0210) 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00
0000 běžné výdaje - reprefond 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00
2525 posudky, konzultace, revize                
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
                   
  Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220) 31 012 000,00 0,00 231 112 000,00 0,00 894 012 000,00 0,00 1 652 912 000,00 0,00
0000 projektová příprava     5 500 000,00          
0000 opravy a udržování                
0000 budovy, haly stavby bez určení                
0000 reprefond 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00
2533 kancelářské potřeby 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00
4112 JA TS - Fitness Park                
  Veřejné osvětlení  31 000 000,00 0,00 30 000 000,00 0,00 15 000 000,00 0,00 15 000 000,00 0,00
  Horní náměstí - zeleň (Norské fondy)     3 000 000,00          
  VO Purkyňova         2 600 000,00      
7477 Cyklostezka Opava - Malé Hoštice - Chlebičov     7 900 000,00          
7455 Seniorcentrum - centrum denních služeb     35 600 000,00          
7457 Zimní stadion - ledová plocha Městské sady                
7458 Turistické informační centrum - rekonstrukce     5 400 000,00          
7459 MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity         45 000 000,00      
7460 Slavkovská - komunikace                
7461 ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity     22 300 000,00          
7462 Kateřinky - Partyzánská - parkoviště         5 000 000,00      
7463 Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - stavební úpravy                
7464 Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekonstrukce                
7465 MŠ Liptovská - rekonstrukce     38 500 000,00          
7466 MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity                
7467 Rekonstrukce kulturní památky - knihovna Petra Bezruče                
7468 Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa (norksé fondy)                
7469 Hláska - infocentrum - zelelná střecha (norské fondy)                
7472 Breda             300 000 000,00  
7473 Dukelská kasárna v Opavě         80 000 000,00   200 000 000,00  
7474 Zahrádkářská osada sv. Anna         35 000 000,00      
7475 Víceúčelový rodinný park Komenda         10 000 000,00      
7476 Slezanka - demolice + ZAV         28 000 000,00      
7478 Kulturně společenské centrum Rybí trh, Opava             100 000 000,00  
7479 Městské koupaliště - terasa                
7479 Městské koupaliště - terasa                
7480 ZŠ Riegrova - schodiště                
7483 Cyklostezka Kylešovice - Ostroj                
7485 Mobilní veřejné WC                
7486 ZŠ Šrámkova - rekonstrukce sportoviště                
7487 Středisko volného času - objekt Jaselská     44 300 000,00          
7488 Zlatníky - kulturní dům                
7489 ZŠ Englišova - sportovní hala         122 000 000,00      
7490 Parkovací dům - Masařská             100 000 000,00  
7491 MČ Malé Hoštice - Hlučínská cyklostezka                
7493 MŠ Krnovská - oprava plotu                
7494 ZŠ Opava Kylešovice rekonstrukce atria                
7495 Nádraží západ - přednádražní prostor                
7496 Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)                
7497 Kylešovice - sběrný dvůr     38 600 000,00          
7498 ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha + celková rekonstrukce včetně nástavby                
7499 ZŠ Riegrova - fasáda, střecha                
7500 ZŠ Pekařská - výměna oken + zateplení + střecha                
7501 MŠ Pekařská         115 000 000,00      
7502 MŠ Mostní - výměna oken, zateplení                
7504 Krnovská 71B - fasáda, střecha                
7505 Sídliště Olomoucká (dětské hřiště)                
7506 Malé Hoštice - IS lokality Sportovní         27 000 000,00      
7507 Bazén             424 000 000,00  
7508 ZŠ Mařádkova - hala - střecha                
7509 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace - základ daně                
7509 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace - DPH (plný nárok na odpočet)                
7510 In-line areál                
7511 Sídliště Kylešovice - III. etapa                
7512 Sídliště Kylešovice - II. etapa                
7513 Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení,střecha)                
7514 Hrnčířská 3.5.7.9.1 a Masarykova 14 (okna,střecha, zateplení)                
7515 Hrnčířská 13,15,15a (výměna oken, zateplení)                
7516 MDKPB - střecha         28 000 000,00      
7517 Pekařská - chodník                
7518 Komárov - U Černého mlýna - lávka              3 000 000,00  
7520 Vávrovice - U Lávky - most (náhon)             10 000 000,00  
7521 ZŠ Mařádkova - kotelna                
7522 ZŠ B. Němcové - kotelna                
7524 VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova                
7525 Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku         28 300 000,00      
7526 IS lokality Květinová         223 000 000,00   339 400 000,00  
7527 Opava - telematika                
7530 ZŠ Mírová 33 (střecha, fasáda)                
7531 ZŠ Vrchní - opěrná zeď                
7532 MŠ Komárov - přístavba                
7535 Hlučínská - cyklostezka                
7536 Písková most                
7538 MŠ Zborovská venkovní učebna                
7539 MŠ Havlíčkova výměna oken                
7543 MDKPB oprava světlíku                
7544 ZŠ Mírova hřiště                
7545 MŠ Milostovice výměna oken                
7546 Zlatníky - rekonstrukce mostu ul. Pod Háj                
7548 VO ul. Březinova                
7549 VO Kateřinky (U Lučního mlýna, 28.října, kolofíkovo nábřeží)                
7550   E.Beneše školní klub                
7551 Chodník podél silnice III/4663 ulice Přerovecká                
7552 Seniorcentrum - zřízení pobytových místností                
7553 parter Mezi Trhy a Horní náměstí                
7554 parter Horní náměstí 27, 28, 29, 30                
7558 kostel Sv. Václava střecha                
7559 Sídliště Kylešovice - Liptovská (IV. etapa)                
7556 Mezi Trhy  a Dolní náměstí parter                
7560 Mezi Trhy - Dolní náměstí parter                
7561 MŠ Heydukova fasáda                
7562 propojení Krnovská - Žižkova                
7563 ZŠ Kylešovice U Hřiště plot                
7564 ZŠ Mírová výměna oken                
7565 Rekonstrukce ul. Pekařská                
7566 Kino Mír rekonstrukce                
7569 Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská             13 500 000,00  
7570 Přestupní terminál Opava - východ Skladištní                
7571 Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem)                
7572 U Dráhy komunikace + VO                
7573 Hláska - expozice                
7574 Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice                
7575 Zimní stadion rekonstrukce                
7576 ZŠ Otická - nástavba                
7579 Obecní dům klimatizace                
7581 ZŠ B. Němcové opěrná zídka                
7582 Průmyslová zóna                
7585 ZŠ Vrchní - výměna oken                
7590 Zateplení ZŠ Malé Hoštice                
7591 ZŠ Malé Hoštice - zateplení + střecha                
7593 Podvihov - Podvihovský mlýnek - most                
7594 MŠ Neumannova - objekt Čajkovského                
7595 MŠ Neumannova - objekt Olomoucká                
7596 Bezbarierové zastávky MHD                
7597 Komárov - VO ul. Ostravská                
7598 ZŠ Otická - výměna oken, zateplení                
7599 MŠ Krnovská                
7606 Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem                     
7614 ZŠ B.Němcové fasáda                
7619 MČ Podvihov - Obecní úřad (dofinancování)                
7623 Hradecká 16 - rekonstrukce                
7624 Divadelní klub - rekonstrukce                
7625 MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov                
7628 Demolice objektu za mlékárnou - souvisí s výstavbou kruhového objezdu                
7638 Horní náměstí 33, 34, 35                
7639 Mezi Trhy 4,6,8 a Dolní náměstí 23,24,25                
7648 Obslužní komunikace Dolní nám - nám. Osvoboditelů                
7649 Rekreační oblast Stříbrné jezero                
7651 Penzion Hálkova IV                
7655 Komunitní centrum Liptovská                
7658 Ochranná zeleň Opava                
7665 ZŠ Komárov - rekonstrukce                
7666 ZŠ Ochranova výměna oken a fasáda                
7690 Park Joy Adamsonové         85 000 000,00      
7692 MŠ Na Pastvisku                
7694 MŠ Riegrova - fasáda                
7700 Areál Krnovská - patrové parkoviště                
7704 Areál Krnovská - foyer                
7708 Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova - IPRM Přitažlivé město                
7709 Komárov - rekonstrukce Obecního domu                
7715 Městské sady - sedimentační nádrž                
7718 Milostovice - splašková kanalizace                
7719 Zlatníky - splašková kanalizace                
7731 SFC Opava vyhřívaný trávník                
7763 Podihov + Komárovské chaloupky - splašková kanalizace                
7769 Severní obchvat                 
7770 Rekonstrukce ul. Jurečkova                
7772 Kylešovice - ulice Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova                
7787 ZŠ B. Němcové - přístavba                
7794 Cyklo Hradec - Branka - Otice -Opava 1.etapa                
7798 Rekonstrukce ul. Žižkova - II.etapa vč. mostu                
7811 Sportoviště - bazén                
7813 Kylešovice - IS lokality Joži Davida         10 000 000,00      
7817 Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká             62 000 000,00  
7823 Posílení akceschopnosti JSDH Vlaštovičky                
7826 Malé Hoštice - víceúčelový dům                
7833 Cyklostezska Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava                
7853 Rekonstrukce mostu ul. Mostní                
7869 Splašková kanalizace Vlaštovičky + Jarkovice                
7882 Rekonstrukce ul. Anenská         6 800 000,00      
7891 Horní náměstí 67 - okna, fasáda                
7893 Most ul. Stypova                
7896 Stezska pro cyklisty Opava-Komárov          28 300 000,00   7 000 000,00  
7904 Rekonstrukce ulice Gudrichova (dofinancování)                
7909 Úprava Staré Jaktarky                
7912 Parter Ochranova                
7917 Sídliště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa                
7921 Přeložka silnice II/461 - jižní obchvat                
7922 Severní obchvat - východní část                
7941 Vávrovice - kanalizace Novosvětská             79 000 000,00  
7959 Cyklostezska 55 Krnov- Velké Hoštice                
7978 ZŠ Komárov - tělocvična                
7998 Kylešovice kanalizace II.etapa                
  Rekreační oblast Stříbrné jezero - WC a zázemí                
  Městské sady - WC                
  Dukelské kasárny                
  Slezanka                
                   
  Technické služby TSO (ORJ 0790) 173 888 000,00 173 888 000,00 150 000 000,00 150 000 000,00 172 755 000,00 172 755 000,00 186 860 000,00 186 860 000,00
1006 správa a údržba Víceúčelová hala                
1098 správa a údržba -  Otický příkop   300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
1099 údržba obsluhovaného majetku 7 600 000,00 7 600 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 8 200 000,00 8 200 000,00 8 830 000,00 8 830 000,00
1102 správa a údržba  RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště 27 684 000,00 27 684 000,00 22 844 000,00 22 844 000,00 28 130 000,00 28 130 000,00 31 190 000,00 31 190 000,00
  Tyršův stadion                
  Skatepark                
  In-line stezsky                
  Městský bazén                
  Městské koupaliště                
1103 správa a údržba zimního stadionu                
1104 SFC + sportoviště Kylešovice                
1105 parkovací dům náměstí Osvoboditelů 5 270 000,00 5 270 000,00 4 950 000,00 4 950 000,00 5 550 000,00 5 550 000,00 6 035 000,00 6 035 000,00
1109 veřejné WC 2 200 000,00 2 200 000,00 2 320 000,00 2 320 000,00 2 580 000,00 2 580 000,00 2 820 000,00 2 820 000,00
2534 údržba komunikací 25 135 000,00 25 135 000,00 19 135 000,00 19 135 000,00 20 420 000,00 20 420 000,00 21 900 000,00 21 900 000,00
2535 zimní údržba komunikací 6 800 000,00 6 800 000,00 5 920 000,00 5 920 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00 6 800 000,00
2536 čistota města (§ 2219) 18 570 000,00 18 570 000,00 16 832 000,00 16 832 000,00 18 100 000,00 18 100 000,00 18 920 000,00 18 920 000,00
2537 veřejná zeleň (§ 3745) 31 492 000,00 31 492 000,00 29 492 000,00 29 492 000,00 32 520 000,00 32 520 000,00 33 350 000,00 33 350 000,00
2538 veřejné osvětlení 36 030 000,00 36 030 000,00 29 530 000,00 29 530 000,00 37 230 000,00 37 230 000,00 42 840 000,00 42 840 000,00
2539 hřbitovy 8 750 000,00 8 750 000,00 8 250 000,00 8 250 000,00 9 080 000,00 9 080 000,00 9 650 000,00 9 650 000,00
2545 smuteční síň 1 647 000,00 1 647 000,00 1 537 000,00 1 537 000,00 1 725 000,00 1 725 000,00 1 875 000,00 1 875 000,00
4xxx jmenovité akce                
7569 Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská                
7570 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní 2 390 000,00 2 390 000,00 1 870 000,00 1 870 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 330 000,00 2 330 000,00
  udržitelnost projektů:                 
7512                                   - Sídliště Kylešovice - II. etapa                
7611                                  - Park Sv. Hedviky                
7645                                  - Městské sady - plochy                
7671                                  - Hozovo nábřeží                
7672                                  - vnitroblok Rolnická-Hálkova-Šrámkova                
7673                                  - vnitroblok Na Pastvisku-Pekařská-Štefánikova                
7682                                  - Dětské hřiště Fügnerova                
7683                                  - Dětské hřiště Holasická 8-14                
7684                                  - Dětské hřiště Holasická 6                
7688                                  - vnitroblok Černá-Hálkova-Ratibořská                
7689                                  - vnitroblok Vrchní-Rolnická                
7708                                  - Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova                
7710                                  - Dětská hřiště                
7719                                   - Zlatníky splašková kanalizace                
7898                                  - Městské sady - zeleň                
7912                                  - Parter Ochranova                
7959                                  - Cyklistická stezska č.55                
7962                                  - Zpevněné plochy městských parků                
9236 vratky - hrobová místa 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
9xxx ostatní                
                   
                   
  Opava bez městských částí  celkem 1 807 738 800,00 1 277 862 300,00 1 764 402 700,00 1 208 986 100,00 2 597 795 400,00 1 232 042 600,00 3 337 130 000,00 1 240 226 900,00
                   
                   
  Městské části 51 792 000,00 0,00 51 792 000,00 0,00 51 792 000,00 0,00 51 792 000,00 0,00
  Komárov (ORJ 0800) 8 959 000,00 0,00 8 959 000,00 0,00 8 959 000,00 0,00 8 959 000,00 0,00
  běžné výdaje pol. 5901 7 459 000,00   7 459 000,00          
  běžné výdaje - dotace pol. 5901                
  kapitálové výdaje pol. 6901 1 500 000,00   1 500 000,00          
0000 různé 5xxxx                
  různé 6xxx                
  transfery:                
   - Římskokatolická farnost Opava-Komárov, IČO: 45236887                                
   - Orel Jednota Opava-Komárov, IČO: 47814896                
   - AG MOTOSPORTKLUB Komárov, IČO: 01352016                
   - Sportovní klub Komárov, IČO: 47810122                
   - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Opava - Komárov , IČO: 47815515                 
   - dar Válková Jana - výplata škodní události                    
   - Charita Opava, IČO: 43964591                
1002 ZŠ a MŠ Komárov, IČO:70999163                
2366 Chodecký poptávkový semafor                
2450 JSDH Kylešovice                
2461 činnost jednotek SDH                
2520 obecně prospěšné práce                
2530 JSDH zřizuje obec                
2555 cestovné                
7509 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace                
7557 rekonstrukce zastávky MHD Oasa Komárov                
7627 Revitalizace areálu ZŠ Opava Komárov - hřiště                
9xxx ostatní                
                   
  Malé Hoštice (ORJ 0810) 10 018 000,00 0,00 10 018 000,00 0,00 10 018 000,00 0,00 10 018 000,00 0,00
  běžné výdaje pol. 5901 7 768 000,00   7 768 000,00          
  běžné výdaje - dotace pol. 5901                
  kapitálové výdaje pol. 6901 2 250 000,00   2 250 000,00          
0000 různé 5xxx                
  různé 6xxx                
  transfery:                
   - Sbor dobrovolných hasičů, IČO: 66738032                
   - Amáterský fotbalový klub MEDVĚDI, IČO: 47810165                
   - TJ Slavia Malé Hoštice, IČO: 44941994                
   - Klub přátel při Mateřské škole Malé Hoštice, IČO: 69987530                
   - Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, IČO: 27027104                
   - Šachový klub "U LÍPY" Malé Hoštice, IČO: 68177712                
   - Základní organizace Českého zahr.svazu Malé hoštice, IČO: 75115743                
   - Myslivecký spolek "Angelika" Chlebičov, IČO: 66933471                
   - Základní škola Oldřišov, IČO: 75029804                
   - Základní škola Velké Hoštice, IČO: 70959528                
   - Římskokatolická farnost Velké Hoštice, IČO: 47810505                                
   - Sdružení obcí Hlučínska, IČO: 71179216                
   - PROJEKT HULTSCHINER-SOLDATEN Z.S., IČO: 22758551                
   - Centrum volného času Kravaře, příspěvková organizace, IČO: 75080362                
   - Jihomoravský kraj, IČO: 70888337                
   - Základní a mateřská škola Malé Hoštice, IČO: 70999368                
   - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava, IČO: 00426482                
   - Klub důchodců                
   - Kelišky, Český svaz žen, Živý růženec                
0111 Charita Opava, IČO: 43964591                
0156 Základní škola Opava,  náměstí Slezského odboje, IČO: 47813211                
0157 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, IČO: 65399447                
0621 Nadační fond Pavla Novotného, IČO: 04918304                
1008 TJ Slavia Malé Hoštice                
2399 Protipovodňová opatření MČ Malé Hoštice                
2427 Systém pro svoz a separaci odpadu                
2461 činnost jednotek SDH                
2462 travní sekačka TJ Slavia Malé Hoštice                
2520 obecně prospěšné práce                
2530 JSDH zřizuje obec                
2555 cestovné                
7477 Cyklostezka - Opava - Malé Hoštice - Chlebičov                
7491 MČ M.Hoštice - Hlučínská - cyklostezka                
7555 rekonstrukce ulice Bezručova                
7556 Stavba pro školní a rekreační tělovýchovu                
7567 rekonstrukce ulice Svobody                
7568 rekonstrukce ulice Kmochova                
7587 Výstavba soc.zařízení Pusté Jakartice                
7588 Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice                
7589 Semafor ulice Opavská Malé Hoštice                
7590 Zateplení ZŠ Malé Hoštice + výměna oken                
7591 Zateplení MŠ Malé Hoštice                
7601 Rekonstrukce zahrady MŠ Malé Hoštice                
7652 Malohoštický skanzen                
7661 Dětské hřiště Malé Hoštice                
7675 VO cyklotrasy mostek - trať ČD - Globus                
7680 Dětské dopravní hřiště                
                   
  Podvihov (ORJ 0820) 5 970 000,00 0,00 5 970 000,00 0,00 5 970 000,00 0,00 5 970 000,00 0,00
  běžné výdaje pol. 5901 5 970 000,00   5 970 000,00          
  běžné výdaje - dotace pol. 5901                
  kapitálové výdaje pol. 6901                
0000 různé 5xxx                
  různé 6xxx                
  transfery:                
   - ZŠ a MŠ Komárov, IČO:70999163                
   - ZŠ a MŠ Raduň, IČO:75029375                
   - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Podvihov, IČO: 47815507                
   - Junák - svaz skautů a skautek ČR, střed. Ostrá Hůrka Háj ve Slez. IČO: 47811048                
   - Myslivecké sdružení Hošťata Opava Komárov,, IČO: 47810645                
   - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Komárov, IČO: 66738300                
   - Český svaz včelařů, zákl.org. Raduň, IČO: 75046326                
   - Sportovní klub Podvihov, z.s., IČO: 05177375                
   - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava , IČO: 00426482                
   - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Komárovské Chaloupky, IČO: 66738300                  
   - Včelaři údolí Raduňky z.s., IČO: 06446337                
   - Čarodějnice, z.s., IČO: 09263535                
2450 JSDH v Opavě Kylešovicích                
2461 činnost jednotek SDH                
2520 obecně prospěšné práce                
2530 JSDH zřizuje obec                
2555 cestovné                
7619 Podvihov - obecní úřad                
7625 ZŠ a MŠ Komárov budova MŠ Podvihov                
7795 Podvihov - sportoviště na ul. Nová                
9xxx ostatní                
                   
  Suché Lazce (ORJ 0830) 7 144 000,00 0,00 7 144 000,00 0,00 7 144 000,00 0,00 7 144 000,00 0,00
  běžné výdaje pol. 5901 7 144 000,00   7 144 000,00          
  běžné výdaje - dotace pol. 5901                
  kapitálové výdaje pol. 6901                
0000 různé 5xxx                
  různé 6xxx                
  transfery:                
   - ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350                
   - Biskupství ostravsko - opavské diecéze, IČO: 65468953                
   - AVZO TSČ ČR, IČO: 72075431                
   - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Suché Lazce, IČO: 66738415                
   - TJ Suché Lazce, IČO: 14615681                
   - Střelecký klub Polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216                
   - Myslivecké sdružení Hošťata Opava Komárov,, IČO: 47810645                
1070 obnova zeleně                
1116 Suché Lazce dětem (parcitipativní rozpočet)                
2377 dopravní automobil JSDH                
2461 činnost jednotek SDH                
2520 obecně prospěšné práce                
2530 JSDH zřizuje obec                
2555 cestovné                
7498 ZŠ a MŠ Suché Lazce -střecha                
7537 Dětské a workhoutové hřiště Suché Lazce                
7551 chodník podél silnice III/4663, ulice Přerovecká                
9xxx ostatní                
                   
  Vávrovice (ORJ 0840) 8 832 000,00 0,00 8 832 000,00 0,00 8 832 000,00 0,00 8 832 000,00 0,00
  běžné výdaje pol. 5901 8 832 000,00   8 832 000,00          
  kapitálové výdaje pol. 6901                
0000 různé 5xxx                
  různé 6xxx                
  transfery:                
   - Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691                
   - Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice, IČO: 00575402                
   - TJ Palhanec, IČO: 47810190                
   - Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, IČO: 22691308                
   - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Palhanec, IČO: 73214515                
   - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Držkovice, IČO: 66738253                
   - Rybářská parta hic z Vávrovic, IČO: 26662221                
   - Volejbalový klub Karlovec, IČO: 22824782                
   - Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056                
   - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Vávrovice, IČO: 66738091                
   - Martin Laifert, FO                
   -                 
2461 činnost jednotek SDH                
2520 obecně prospěšné práce                
2530 JSDH zřizuje obec                
2555 cestovné                
7492 MČ Vávrovice - VO - ul. Vávrovická                
7580 revitalizace parku ul. Jantarová ve Vávrovicích                
9xxx ostatní                
                   
  Vlaštovičky (ORJ 0850) 3 825 000,00 0,00 3 825 000,00 0,00 3 825 000,00 0,00 3 825 000,00 0,00
  běžné výdaje pol. 5901 2 825 000,00   2 825 000,00          
  kapitálové výdaje pol. 6901 1 000 000,00   1 000 000,00          
0000 různé 5xx                
  různé 6xx                
  transfery:                
   - Český svaz včelařů ZO Stěbořice, IČO: 75067871                
   - Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056                
   - Holos Opava, IČO: 26639866                
   - Charita Opava, IČO: 43964591                
   - Král Rudolf, FO                
   - Král Stanislav, FO                
   - Zahel Radek, FO                
   - Curylo Patr, FO                
   - Tkáčová Žaneta, FO                
   - MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783                
2461 činnost jednotek SDH                
2530 JSDH zřizuje obec                
2555 cestovné                
7533 Oranžový přechod - dar z nadace ČEZ                
7823 Posílení akceschopnosti JSDH Vlaštovičky - hasičská zbrojnice                
9xxx ostatní                
                   
  Zlatníky (ORJ 0860) 3 569 000,00 0,00 3 569 000,00 0,00 3 569 000,00 0,00 3 569 000,00 0,00
  běžné výdaje pol. 5901 2 249 000,00   2 249 000,00          
  kapitálové výdaje pol. 6901 1 320 000,00   1 320 000,00          
0000 různé 5xxx                
  různé 6xxx                
  transfery:                
   - MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783                
   - TJ Sokol Zlatníky, IČO: 14616190                
   - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Zlatníky, IČO: 66739021                
   - Římskokatolická farnost Stěbořice, IČO: 47810556                
   - Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO: 65888812                
1002 MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783                
1070 obnova zeleně                
2450 JSDH v Opavě Kylešovicích                
2461 činnost jednotek SDH                
2530 JSDH zřizuje obec                
2555 cestovné                
7488 Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)                
7578 osvětlení přechodu Nadace ČEZ                
                   
  Milostovice (ORJ 0870) 3 475 000,00 0,00 3 475 000,00 0,00 3 475 000,00 0,00 3 475 000,00 0,00
  běžné výdaje pol. 5901 3 475 000,00   3 475 000,00          
  kapitálové výdaje pol. 6901                
0000 různé 5xxx                
  různé 6xxx                
  transfery:                
   - MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783                
   - TJ Milostovice IČO: 44941862                
   - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Milostovice, IČO: 66738270                
   - Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615                
   - Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO: 65888812                
   - Český svaz včelařů, z.o. Stěbořice, IČO: 75067871                
0214 Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615                
1002  MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783                
2461 činnost jednotek SDH                
2520 obecně prospěšné práce                
2530 JSDH zřizuje obec                
2555 cestovné                
                   
  ostatní výdaje                
                   
  VÝDAJE CELKEM  1 859 530 800,00 1 277 862 300,00 1 816 194 700,00 1 208 986 100,00 2 649 587 400,00 1 232 042 600,00 3 388 922 000,00 1 240 226 900,00
                   
  FINANCOVÁNÍ 77 039 100,00 63 678 700,00 101 324 300,00 87 963 900,00 66 140 300,00 66 140 300,00 66 832 800,00 57 196 800,00
  krátkodobé financování 19 347 100,00 19 347 100,00 20 232 300,00 20 232 300,00 18 732 300,00 18 732 300,00 19 424 800,00 19 424 800,00
  tvorba sociálního fondu 8 934 600,00 8 934 600,00 9 819 800,00 9 819 800,00 9 819 800,00 9 819 800,00 9 957 300,00 9 957 300,00
  tvorba zajišťovacího fondu 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
  tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací 2 445 000,00 2 445 000,00 2 445 000,00 2 445 000,00 2 445 000,00 2 445 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
  tvorba fondu školství 7 867 500,00 7 867 500,00 7 867 500,00 7 867 500,00 6 367 500,00 6 367 500,00 6 367 500,00 6 367 500,00
  tvorba fondů FRR                
  aktivní krátkodobé operacw řízení likvidity výdaje                
  dlouhodobé financování 57 692 000,00 44 331 600,00 81 092 000,00 67 731 600,00 47 408 000,00 47 408 000,00 47 408 000,00 37 772 000,00
  splátka revolvingového úvěru KB 400 mil.Kč (9962) 13 360 400,00 13 360 400,00 13 360 400,00 13 360 400,00 13 336 000,00 13 336 000,00 13 336 000,00 13 336 000,00
  splátka revolvingového úvěru KB 460 mil.Kč (9963) 34 072 000,00 34 072 000,00 34 072 000,00 34 072 000,00 34 072 000,00 34 072 000,00 34 072 000,00 34 072 000,00
  splátka úvěruČSOB 280mil. (9968) 10 259 600,00 10 259 600,00 10 259 600,00 10 259 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  splátka úvěru 385 mil.     23 400 000,00 23 400 000,00 70 050 000,00 70 050 000,00 3 700 000,00 3 700 000,00
                   
  VÝDAJE CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 1 936 569 900,00 1 341 541 000,00 1 917 519 000,00 1 296 950 000,00 2 715 727 700,00 1 298 182 900,00 3 455 754 800,00 1 297 423 700,00
                   
  PŘÍJMY DLE POL CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 1 539 060 700,00 1 539 060 700,00 1 917 519 000,00 1 539 060 700,00 1 445 657 500,00 1 445 657 500,00 1 489 105 800,00 1 489 105 800,00
-397 509 200,00 197 519 700,00 0,00 242 110 700,00 -1 270 070 200,00 147 474 600,00 -1 966 649 000,00 191 682 100,00
Příjmy bez financování 1 527 626 100,00 1 527 626 100,00 1 479 799 200,00 1 479 799 200,00 1 434 337 700,00 1 434 337 700,00 1 478 548 500,00 1 478 548 500,00
financování  11 434 600,00 11 434 600,00 437 719 800,00 437 719 800,00 11 319 800,00 11 319 800,00 10 557 300,00 10 557 300,00
celkem 1 539 060 700,00 1 539 060 700,00 1 917 519 000,00 1 917 519 000,00 1 445 657 500,00 1 445 657 500,00 1 489 105 800,00 1 489 105 800,00
ROZDÍL (příjmy vč. financování - výdaje vč. financování)  -397 509 200,00 197 519 700,00 0,00 620 569 000,00 -1 270 070 200,00 147 474 600,00 -1 966 649 000,00 191 682 100,00