Obsah

 – mimořádné účetní uzávěrky (SFC řádná účetní uzávěrka)

 

 

 

 

 OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S VĚTŠINOVÝM PODÍLEM MĚSTA

 

100% vlastněné městem

 

Technické služby Opava, s.r.o.

rozvaha, výkaz zisku a ztráty,

 

 

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

               výkaz zisku a ztráty

 

Basketbalový klub Opava a.s.

rozvaha, výkaz zisku a ztráty,

 

Hokejový klub Opava

výkaz zisku a ztráty – mládež, výkaz zisku a ztráty – muži, výkaz zisku a ztráty – ženy, výkaz zisku a ztráty – správa

 

Slezský fotbalový club Opava a.s. (účetní období 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022)

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce,

 

 

VYBRANÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

 

           

               Slezské divadlo Opava

               rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce

 

 

Opavská kulturní organizace

   rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce

 

 

 

Knihovna Petra Bezruče v Opavě

rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetní závěrce