Zpět na stránku www.opava-city.cz/rozpocet


Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2023

Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2024

 

Přílohy:

 

 1. Závazné ukazatele rozpočtu 2024
 2. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025–2026
 3. Tabulka příjmy a výdaje 2018–2026
 4. Tabulka příjmy a výdaje pouze 2024–2026
 5. Návrh rozpočtu 2024 dle ODPA a POL
 6. Návrh investičních položek rozpočtu 2024
 7. Návrh neinvestičních položek rozpočtu 2024
 8. Návrh rozpočtu 2024
 9. Plnění výnosu sdílených daní a hazardu
 10. Výpočet pro MČ dle Statutu
 11. Přehled úvěrů a půjček Statutárního města Opavy
 12. Přehled investičních akcí Statutárního města Opavy
 13. Výkony Technických služeb Opava s.r.o.
 14. Příspěvek na výkon státní správy