Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava
Projekt, registrační číslo CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0003130 „Územní studie krajiny správního obvodu ORP Opava“ byl spolufinancován Evropskou unií.
Logolink IROP
Textová část
Průzkumy a rozbory
Návrh
Grafická část
Průzkumy a rozbory
Výkresy současného stavu
Výkresy hodnot
Výkresy limitů
Problémové výkresy
Výkresy rozboru
Výkresy terén
Návrh
Hlavní výkresy
Výkresy vymezení změn
Výkresy jevů do UAP
Přehledné výkresy řešení