Zpět na stránku www.opava-city.cz/rozpocet

 

 

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017

odkazované dokumenty jsou soubory ve formátu XLS (Excel)

Ukazatele rozpočtu na rok 2017

Příjmy a výdaje na rok 2017

Rozpočet 2017 dle odvětvového členění (ODPA)

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017 - příjmy

 

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017 - výdaje

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2017 - výdaje dle jednotlivých odborů

 

Rozpis rozpočtu na rok 2017 – výdaje - městské části

 

Ukazatele rozpočtový výhled 2018 – 2019

 

Příjmy a výdaje rozpočtový výhled 2018 – 2019

 

 

Závazné ukazatele příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2017.

Na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2017 č. usnesení 391/20 ZM 16, ze dne 12.12.2016 se stanovují závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2017:

Nedočerpaný limit mzdových prostředků do výše 5% schváleného limitu může být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje.

 

Odvětvový odbor:

Kancelář primátora

Název organizace:

KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava

účel

Částka Kč

Příspěvek na provoz

14.400.000,00

Z toho: příspěvek na odpisy DHM

513.000,00

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

7.735.000,00

 

Název organizace:

Slezské divadlo Opava

účel

Částka Kč

Příspěvek na provoz

70.000.000,00

Z toho: příspěvek na odpisy DHM

3.150.000,00

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

45.400.000,00

Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO

1.000.000,00

 

Název organizace:

OKO Opavská kulturní organizace

účel

Částka Kč

Příspěvek na provoz

14.000.000,00

Z toho: příspěvek na odpisy DHM

2.755.660,00

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

5.000.000,00

Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO

2.500.000,00

 

Odvětvový odbor:

Odbor sociálních věcí

Název organizace:

Seniorcentrum Opava

Účel

Částka Kč

Příspěvek na provoz

1.720.000,00

Z toho: příspěvek na odpisy DHM

1.720.000,00

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

3.655.000,00

Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO

1.000.000,00

 

Odvětvový odbor:

Odbor majetku města

Název organizace:

Městské lesy

účel

Částka Kč

Příspěvek na provoz

0,00

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)

3.500.000,00

 

Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2017

 

Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  pracovních dnů příslušného měsíce.

 

 

 

Název příspěvkové organizace

 

č. org.

ZÁVAZNÝ UKAZATEL

Příspěvek na provoz

 

účelový investiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele

účelový neinvestiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele

limit prostředků na platy

účelová dotace na lyžařský výcvik

příspěvek na odpisy

MŠ Heydukova

01

393.000

 

 

35.360

360.000

 

MŠ Riegrova

04

1.196.400

 

 

75.010

 

 

MŠ Srdíčko (Zborovská)

06

757.600

 

 

192.670

 

 

MŠ Sedmikrásky (Neumannova)

07

3.499.100

1.059.900

 

131.020

 

 

MŠ E.Beneše

08

1.147.400

 

 

241.210

 

 

MŠ Pekařská

10

361.400

 

 

8.660

 

 

MŠ  Dětský svět (17.listopadu..)

12

3.990.100

 

 

872.510

 

 

MŠ Na Pastvisku

13

685.700

 

 

33.380

 

 

MŠ Sluníčko (Krnovská)

15

1.285.000

 

 

50.850

 

 

MŠ Havlíčkova

16

1.313.900

 

 

209.090

 

 

MŠ  Mnišská

17

1.164.500

 

 

227.850

 

120.000

ZŠ B.Němcové

18

2.463.800

 

116.000

226.320

 

 

 

ZŠ  Englišova

19

4.101.500

 

156.000

877.980

 

100.000

ZŠ Mařádkova

20

4.803.000

 

116.000

540.040

 

 

ZŠ  Otická

22

3.321.600

 

122.000

253.000

 

 

ZŠ Ilji Hurníka (Ochranova)

23

2.450.500

 

80.000

353.240

 

 

ZŠ E.Beneše

24

4.716.100

 

94.000

998.000

 

 

ZŠ Vrchní

25

2.953.200

 

116.000

244.250

 

 

ZŠ a MŠ Komárov

26

2.022.400

 

 

312.120

 

 

ZŠ a MŠ Malé Hoštice

27

1.402.200

 

 

126.310

 

 

ZŠ a MŠ Suché Lazce

28

785.000

 

 

10.410

 

 

ZŠ a MŠ Vávrovice

29

619.500

 

 

181.040

 

 

ZŠ T.G.Masaryka (Riegrova)

30

4.548.500

 

106.000

598.290

 

 

ZŠ Kylešovice

31

4.675.200

 

78.000

964.560

 

 

ZŠ Šrámkova

32

4.020.700

 

76.000

991.630

 

 

ZŠ Nový svět (Montessori)

40

402.000

 

 

 

 

 

ZŠS Opava

33

9.818.800

 

 

1.329.540

 

 

SVČ Opava

39

2.288.000

266.670

 

106.540

 

700.000